daily pastebin goal
24%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2017 44 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.     //Ontvang alle binnenkomende variabelen (deze kan je uitbreiden)
 3.     $requiredFields = array("userId", "developerId", "developerHash", "timestamp", "layerName", "lat", "lon", "accuracy", "radius");
 4.     //stop ze in variabelen zodat je ze later kan gebruiken
 5.     foreach ($requiredFields as $field) {
 6.         ${$field} = $_GET[$field];
 7.     }
 8.  
 9.     //Maak de SQL query, Dit is de vraag die je gaat stellen aan de database
 10.     $sql = "select id, type, title, lat, lon, line2, line3, line4, attribution, imageURL, action
 11.    , 6371010 * 2 * asin(sqrt(pow(sin((radians(" . addslashes($lat) . ") - radians(lat)) / 2), 2) + cos(radians(" . addslashes($lat) . ")) * cos(radians(lat)) * pow(sin((radians(" . addslashes($lon) . ") - radians(lon)) / 2), 2))) AS distance
 12.    FROM POI
 13.    HAVING distance < (" . addslashes($radius) . " + " . addslashes($accuracy) . ")
 14.    ORDER BY distance ASC
 15.    LIMIT 0 , 50";
 16.  
 17.     //Vertel je script waar de database server staat en hoe hij / zij binnen mag komen
 18.     $con = mysql_connect("localhost","schoon2i","VfjY7pyz");
 19.     if (!$con) {
 20.           die('Could not connect: ' . mysql_error());
 21.       }
 22.     // Vertel je script in welke database hij / zij moet zoeken
 23.     mysql_select_db("stu_schoon2i", $con);
 24.    
 25.     // Haal de resultaten uit je database tabel staan op
 26.     $result = mysql_query($sql);
 27.  
 28.     // begin met het formuleren van een antwoord
 29.     $response = array();
 30.     $response["morePages"] = $morePages;
 31.     $response["nextPageKey"] = (string)$nextPageKey;
 32.     $response["layer"] = $_REQUEST["layerName"];
 33.     $response["errorCode"] = 0;
 34.     $response["errorString"] = "ok";
 35.     $response["hotspots"] = array();
 36.  
 37.     while($row = mysql_fetch_array($result))
 38.       {
 39.           // hou een teller bij
 40.         $i = count($response["hotspots"]);
 41.        
 42.         // Op dit punt kan je zien welke database velden je aan welke JSON hangt
 43.             $poi = array();
 44.             $actions = array();
 45.            
 46.             $poi["id"] = $row["id"];
 47.             $poi["title"] = $row["title"];
 48.             $poi["type"] = $row["type"];
 49.             $poi["lat"] = $row["lat"];
 50.             $poi["lon"] = $row["lon"];
 51.             $poi["line2"] = $row["line2"];
 52.             $poi["line3"] = $row["line3"];
 53.             $poi["line4"] = $row["line4"];
 54.             $poi["attribution"] = $row["attribution"];
 55.             $poi["imageURL"] = $row["imageURL"];
 56.             $poi["distance"] = $row["distance"];
 57.             $poi["actions"] = $actions;
 58.            
 59.             $response["hotspots"][$i] = $poi;
 60.            
 61.             // upscale coordinate values and truncate to int because of inconsistencies in Layar API
 62.             // (requests use floats, responses use integers?)
 63.             $response["hotspots"][$i]["lat"] = (int)($response["hotspots"][$i]["lat"] * 1000000);
 64.             $response["hotspots"][$i]["lon"] = (int)($response["hotspots"][$i]["lon"] * 1000000);
 65.             // fix some types that are not strings
 66.             $response["hotspots"][$i]["type"] = (int)$response["hotspots"][$i]["type"];
 67.             $response["hotspots"][$i]["distance"] = (float)$response["hotspots"][$i]["distance"];
 68.     }  
 69.  
 70.     // Sluit de verbinding naar de database
 71.     mysql_close($con);
 72.  
 73.     /* Set the proper content type */
 74.     //header("Content-Type: application/json");
 75.     // Vertaal de Arrays naar JSON
 76.     printf("%s", json_encode($response));
 77. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top