IAmDrNoLife

C# Division Testing

Sep 6th, 2020 (edited)
1,409
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Testing how C# handles division of two numbers, and what requirements there are for actually getting decimal numbers as a result.
 2. while(true)
 3.             {
 4.                 Console.WriteLine("Purpose of program: Test how C# handles division with integers and floats.");
 5.  
 6.                 Console.Write("Number 1: ");
 7.                 int x = int.Parse(Console.ReadLine());
 8.  
 9.                 Console.Write("\nNumber 2: ");
 10.                 int y = int.Parse(Console.ReadLine());
 11.  
 12.                 Console.WriteLine("Divide the two numbers, and save them to an int.");
 13.                 int resultInt = x / y;
 14.  
 15.                 Console.WriteLine("Divide the two numbers, and save them to a float.");
 16.                 float resultFloat = (float)x / y;
 17.  
 18.                 Console.WriteLine("Your numbers were {0} and {1}. Dividing these gives this result: "+((float)x/y), x, y);
 19.                 Console.WriteLine("\nResults.\n\tresultInt = {0}\n\tresultFloat = {1} \n\n", resultInt, resultFloat);
 20.  
 21.                 // Right, så hvad det egentligt betyder er:
 22.                 // For at kunne dividere to tal, og få decimal tal ud af det, skal man erklære, at disse skal blive håndteret som enten double eller float.
 23.                 // Hvis dette ikke gøres, bliver tallet blot rundet ned.
 24.                 // Eksempel:
 25.                 // x = 11.
 26.                 // y = 2.
 27.                 // int divideTwoNum = x/y;
 28.                 // Dette vil give 5. Netop fordi den bliver rundet ned.
 29.                 // float divideTwoNum = (float)x/y;
 30.                 // Dette vil give 5.5, fordi man erklærede at de to tal, skulle blive divideret som floats.
 31.             }
RAW Paste Data