daily pastebin goal
36%
SHARE
TWEET

faulty xml file

sherer Nov 15th, 2012 39 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3.     android:layout_width="match_parent"
 4.     android:layout_height="match_parent"
 5.     android:orientation="vertical"
 6.     android:background="@drawable/background">
 7.      <TextView
 8.         android:layout_width="wrap_content"
 9.         android:layout_height="wrap_content"
 10.         android:text = "Fagstof:
 11. Lovstof relateret til fødevareministeriet:
 12. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=8&nres=1&page=1
 13. Lovstof relateret til miljøministeriet:
 14. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=12&nres=1
 15. Fødevareministeriets hjemmeside:
 16. http://www.fvm.dk/
 17. Under miljøministeriet:
 18. Miljøstyrelsen:
 19. http://www.mst.dk/
 20. Under fødevareministeriet:
 21. NaturErhvervstyrelsen:
 22. http://naturerhverv.fvm.dk/
 23. Fødevarestyrelsen:
 24. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
 25. Et par andre relevante links:
 26. Fødevarestyrelsen skriver om hvad besætningsejere og virksomheder har ret til i forbindelse med kontrol:
 27. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
 28. Fødevarestyrelsen skriver om kontrol af dyr:
 29. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Dyrevelfaerd/Sider/forside.aspx
 30. Vejledning om retssikkerhed ved fødevareregionernes kontrol:
 31. http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Retssikkerhed/retssikkerhedvejledning_26_nov_2009.pdf
 32. Det må Fødevarestyrelsen under kontrolbesøg:
 33. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrollens_vaerktoejer/Det_maa_kontrollen/Sider/forside.asp
 34.         "
 35.         android:layout_gravity="center_horizontal"
 36.         android:id="@+id/tvDisplay"
 37.     ></TextView>
 38.  
 39. </LinearLayout>
RAW Paste Data
Top