daily pastebin goal
66%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 22nd, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //===========================================================
 2. //  Wersja  Data        Autor                   Opis
 3. //  1.0     13.03.19    Przemysław Kaczyński  -
 4. //  2.0     20.03.19    Przemysław Kaczyński    dodano metody zapisu i poboru binarnego z pliku
 5. //===========================================================
 6.  
 7. #include <iostream>
 8. #include <string.h>
 9. #include <fstream>
 10.  
 11. using namespace std;
 12.  
 13. //===========================================================
 14.  
 15. class Osoba {
 16. private:
 17.     char nazwisko[64];
 18.     char imie[64];
 19.     unsigned int wiek;
 20. public:
 21.     Osoba();
 22.     Osoba(char nn[64], char ni[64], unsigned int wiek);
 23.     void Set(char n[], char i[], unsigned int w);
 24.     void View();
 25.     void View(int x);
 26.     ~Osoba();
 27.     void ToFileBin();
 28.     void FromFileBin();
 29. };
 30.  
 31.  
 32.  
 33. //============================================================
 34.  
 35. int main()
 36. {
 37.     Osoba Os;
 38.     Os.View();
 39.     cout << "======================================" << endl;
 40.     char N[256], I[256];
 41.     int w;
 42.     cout << "Podaj nazwisko: ";
 43.     cin >> N;
 44.     cout << "Podaj imie: ";
 45.     cin >> I;
 46.     cout << "Podaj wiek: ";
 47.     cin >> w;
 48.     Os.Set(N, I, w);
 49.     cout << "======================================" << endl;
 50.     cout << "Dane osoby: " << endl;
 51.     Os.View();
 52.     Os.ToFileBin();
 53.     cout << "======================================" << endl;
 54.     cout << "Dane osob odczytane binarnie z pliku: " << endl;
 55.     Os.FromFileBin();
 56.     cout << "======================================" << endl;
 57.     return 0;
 58. }
 59.  
 60. //============================================================
 61.  
 62. Osoba::Osoba()
 63. {
 64.     wiek = 0;
 65.     imie[0] = '\0';
 66.     nazwisko[0] = '\0';
 67. }
 68.  
 69. Osoba::Osoba(char nn[64], char ni[64], unsigned int nw)
 70. {
 71.     for (int i = 0; i < 64; i++) imie[i] = ni[i];
 72.     for (int i = 0; i < 64; i++) nazwisko[i] = nn[i];
 73.     wiek = nw;
 74. }
 75.  
 76. void Osoba::Set(char n[], char i[], unsigned int w)
 77. {
 78.     strcpy(nazwisko, n);
 79.     strcpy(imie, i);
 80.     wiek = w;
 81. }
 82.  
 83.  
 84. void Osoba::View()
 85. {
 86.     cout << nazwisko << " " << imie << " " << wiek << endl;
 87. }
 88.  
 89. void Osoba::View(int x)
 90. {
 91.     if (x == 0)
 92.     {
 93.         int i = 0;
 94.         cout << "Imie: ";
 95.         while (imie[i] != '\0')
 96.         {
 97.             cout << imie[i];
 98.             i++;
 99.         }
 100.     }
 101.     else if (x == 1)
 102.     {
 103.         int i = 0;
 104.         cout << "Nazwisko: ";
 105.         while (nazwisko[i] != '\0')
 106.         {
 107.             cout << nazwisko[i];
 108.             i++;
 109.         }
 110.     }
 111.     else if (x == 2)
 112.     {
 113.         cout << "Wiek: " << wiek << endl;
 114.     }
 115.     else {}
 116. }
 117. void Osoba::ToFileBin()
 118. {
 119. fstream plik("osoba.bin", ios::binary | ios::app | ios::out);
 120. plik.write((const char *)&nazwisko, sizeof nazwisko);
 121. plik.write((const char *)&imie, sizeof imie);
 122. plik.write((const char *)&wiek, sizeof wiek);
 123. plik.clear();
 124. plik.close();
 125. }
 126.  
 127. void Osoba::FromFileBin()
 128. {
 129. fstream plik2("osoba.bin", ios::binary | ios:: in);
 130. plik2.seekg (0, ios::end);
 131. int dlugoscpliku = plik2.tellg();
 132. plik2.seekg (0, ios::beg);
 133. unsigned int binwiek;
 134. char binnazw[64], binimie[64];
 135.  
 136. while(plik2.tellg() < dlugoscpliku)
 137. {
 138.     plik2.read((char *)&binnazw, sizeof(nazwisko));
 139.     plik2.read((char *)&binimie, sizeof(imie));
 140.     plik2.read((char *)&binwiek, sizeof(wiek));
 141.     cout << binnazw << " " << binimie << " " << binwiek << endl;
 142. }
 143. plik2.clear();
 144. plik2.close();
 145.  
 146. }
 147.  
 148. Osoba::~Osoba()
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top