SHARE
TWEET

zad do kolosa

a guest Dec 8th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Zdefiniowana jest struktura struct moja{ double wart; int ind;}; Napisz funkcję której wartością będzie lista o elementach struktury moja, gdzie pole wart wynosi Acos(Bpi/i), pole ind wynosi i, gdzie i numeruje kolejne elementy listy oraz i=1, 2, …, n
 2. 2.  Napisz funkcję bezargumentową której wartością będzie lista o elementach ww struktury. Funkcja ta ma wywołać funkcję z zadania 1, pytając się użytkownika o podanie odpowiednich informacji.
 3. 3.  Napisz funkcję która obliczy iloczyn skalarny dwu wektorów o tej samej długości poprzez listę zdefiniowaną w zadaniu 1.
 4. 4.  Napisz funkcję która zmodyfikuje listę, w ten sposób ze jeśli pole wart jest mniejsza niż xmin, to 1. Przed tym elementem 2. Po tym elemencie wstawi do listy element o wart=xmin oraz ind=-1;
 5. 5.  Napisz funkcję która wyświetli wyżej zdefiniowaną listę podając wartość oraz położenie  struktury moja w liście.
 6. 6.  W głównym segmencie, zademonstruj działanie wszystkich funkcji. */
 7.  
 8. #include<iostream>
 9. #include<list>
 10. #include <cmath>
 11. #include <vector>
 12. #include <algorithm>
 13.  
 14.  
 15. using namespace std;//std to worek (stanardowa przestrzen nazw) zawierajacy wszystkie podstawwe funkcje np cout, cin
 16.  
 17. struct moja{
 18. double wart;
 19. int ind;
 20. };
 21.  
 22. list<moja> funkcja(int A, int B, int n){
 23.     list<moja> zad;
 24.     moja temp;
 25.  
 26.     for(int i=0; i<n;i++){
 27. temp.ind = i;
 28. temp.wart =A*cos((B*M_PI)/i);
 29. zad.push_back(temp);
 30. }
 31.  
 32.     return zad;
 33. }
 34.  
 35. list<moja> funkcja2(){
 36.     int A, B, n;
 37.     cout<<"podaj A"<<endl;
 38.     cin>>A;
 39.     cout<<"podaj B"<<endl;
 40.     cin>>B;
 41.     cout<<"podaj n"<<endl;
 42.     cin>>n;
 43.  
 44. return funkcja(A,B,n);
 45. }
 46.  
 47. double skal (list<moja>&list1, list<moja>&list2){
 48. list<moja> l1= list1;
 49. list<moja> l2= list2;
 50. double s=0;
 51. while(l1.empty()==0){
 52.     list<moja>::iterator it1=l1.end();
 53.     list<moja>::iterator it2=l2.end();
 54.     s=s+(it1->wart*it2->wart);
 55.     l1.pop_back();
 56.     l2.pop_back();
 57.  
 58. }
 59.  
 60. cout<<s;
 61.  
 62. return s;
 63. }
 64.  
 65. /*void funkcja41(list<moja>& zad){
 66.     moja temp;
 67. int i;
 68. double mini;
 69.     mini=temp.wart.begin();
 70.     for(it=temp.wart.begin(); it!=zad.wart.end(); it++){
 71.     if(*mini>(*it)){
 72.         *mini=(*it);
 73.     }
 74. }
 75. }*/
 76.  
 77. int main(){
 78.    int A,B,n;
 79.     list<moja> list1=funkcja2();
 80.     list<moja> list2=funkcja2();
 81.     //moja temp;
 82.     skal(list1, list2);
 83.  
 84.  
 85. /*   //  funkcja(A,B,n);
 86.     funkcja2();
 87.  
 88.     list<moja>::iterator it;
 89.  
 90.     for(it=zad.begin(); it!=zad.end(); it++){
 91.        for(int i =0; i<n;i++){
 92.         cout<<temp.wart[i]<<endl;
 93.        }
 94.     }
 95. */
 96.  
 97. return 0;
 98. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top