SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2019 89 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1-Khi các bác sĩ online phải vào chung room discord riêng của bác sĩ để dễ dàng trao đổi
 2. 2-Bác sĩ khi làm việc bắt buộc phải thay đồng phục bác sĩ
 3. 3-Bác sĩ phải cố gắng hết sức để cứu người hạn chế làm việc riêng
 4. 4-Khi có nhiều bác sĩ online cùng một lúc thì có thể chia ra nhiều đội trực ở nhiều nơi khác nhau để có thể cứu được nhiều người nhất có thể
 5. 5-Các bác sĩ khi cứu một người nào đó phải báo tên người đang cứu để các bác sĩ còn lại có thể tìm các người còn lại để cứu
 6. 6-Bác sĩ không được yêu cầu người chơi đưa thêm tiền trừ khi người đó đưa
 7. 7-Bác sĩ không được giết người quen hay bạn bè để cứu nhầm mục đích kiếm them tiền
 8. 8-Bác sĩ có quyền không cứu những người xúc phạm, lăng mạ hay giết mình
 9. 9-Bác sĩ không được hợp tác với các tội phạm để đưa tin hoặc buôn bán, tàn trữ chất cấm trong người. Bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi ngành
 10. 10-Bác sĩ không có quyền thực hiện các hành vi phạm pháp như giết người, hái cần, cướp cửa/ngân hang. Bị phát hiện sẽ bị đuổi khỏi ngành
 11. 11-Khi làm việc bác sĩ bắt buộc phải sử dụng xe cấp cứu để di chuyển cứu người
 12. 12-Bác sĩ được quyền giữ súng lục và súng điện trong người để có thể phòng thân
 13. 13-Bác sĩ không được quyền bắn người chơi khi không được cho phép hoặc bắn chơi. Nhắc nhở quá 3 lần đuổi khỏi ngành
 14. 14-Bác sĩ không được quyền tùy tiện bán hoặc chuyển medkit hoặc bandage lấy từ trong bệnh viện cho người chơi khác
 15. 15-Bác sĩ phải cứu người theo thứ tự. Ai kêu trước cứu trước, ai kêu sau cứu sau. Chỉ thuận đường thì mới cứu người chơi kêu sau
 16. 16-Bác sĩ có quyền cứu hoặc không cứu những ai hối mình
 17. 17-Trong quá trình cảnh sát bắt cướp cửa/ngân hàng, bác sĩ sẽ không có quyền can thiệp vào cuộc chiến. Khi tất cả thành viên một trong hai bên đều chết thì bác sĩ mới được quyền cứu.
 18. 18-Bác sĩ có quyền can thiệp vào cuộc chiến nếu được cảnh sát yêu cầu hoặc nhân lực của cảnh sát quá ít và phải có sự cho phép của người có quyền hạn cao nhất trong ngành cho phép
 19. 19-Bác sĩ không được quyền chửi rủa văng tục đối với người chơi hoặc đối với người đã giết mình. Nếu ai giết hoặc chửi mình thì có thể kiện hay điện thoại cho cảnh sát đến giải quyết
 20. 20-Bác sĩ sẽ luôn luôn đứng về phe cảnh sát. Nếu có việc thảm sát xảy ra phải ưu tiên cứu bác sĩ hay cảnh sát trước và người chơi sau
 21. 21-Bác sĩ không được quyền tham gia vào cuộc chiến giữa các băng đảng với nhau. Nhắc nhở quá 3 lần sẽ bị đuổi khỏi ngành
 22. 22-Nếu bác sĩ bị phát hiện là nói chuyện quá văng tục với người chơi hoặc quá lớn tiếng với người có chức quyền cao hơn sẽ bị sử phạt do giám đốc quyết định
 23. 23-Tất cả các lỗi về vấn đề giao thông trong thành mà bác sĩ vi phạm sẽ bị xử phạt gấp đôi nếu lúc đó không có ai đang cần cứu
 24. 24-Bác sĩ không được quyền tùy tiện sử dụng vũ khí khi không cần thiết nếu bị phát hiện sẽ đưa về cho giám đốc giải quyết
 25. 25-Khi các bác sĩ có việc bận hay không thể làm việc thì phải làm đơn xin nghỉ phép và nộp về cho giám đốc
 26. 26-Mong các bác sĩ khi vào làm việc hãy đọc hết tất cả các luật được đưa ra và hãy làm vì lương tâm chứ không phải làm vì đồng tiền
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top