Guest User

Untitled

a guest
Dec 3rd, 2019
106
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. # Priprema i prvi deploy na RBA Openshift
 3.  
 4. Ovo vrijedi samo u slučaju kad imamo 2 različita repozitorija, odnosno jedan na RBA i jedan na CROZ gitlabu.
 5. RBA automatikom generira projekte, koji nisu prazni i ubuduće sve novije satelitske aplikacije koje će ići na Openshift bi trebalo razvijati na način da se checkout-a njihov automatikom kreirani projekt i pusha na naš repozitorij. Tako neće dolaziti do unrelated history-a koji znantno komplicira deployment.
 6.  
 7. P.S. Vjerojatno postoje pametniji načini za napraviti ovo.
 8.  
 9. 1. Trenutnu verziju aplikacije za deploy treba checkoutati u novi branch
 10. > U primjeru SoF-a master se checkouta u `croz-master` branch
 11.  
 12. 2. Spojiti se na RDP (.55) na način da mountamo lokalni direktorij na RDP
 13. Primjer rdesktop:
 14. ```bash
 15. rdesktop-vrdp -d BANKA -u username -p password -r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/ -g 1440x900 10.239.110.55
 16. ```
 17. > `-r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/` kaze da se `/moji/lokalni/repozitoriji` mountaju na `repos` direktorij na RDP-u
 18.  
 19. 3. U svom mountanom repozitoriju, kroz git bash dodati remote repozitorij koji je RBA repozitorij (link kao prilikom kloniranja)
 20. ```git
 21. git remote add rbagit https://link.na.repozitorij/blabla.git
 22. ```
 23.  
 24. 4. U nekom direktoriju na RDP-u klonirati isti taj projekt.
 25. ```git
 26. git clone https://link.na.repozitorij/blabla.git
 27. ```
 28.  
 29. 5. U njemu kreirati branch koji je prazan istog imena kao branch na našem
 30. ```git
 31. git checkout -b croz-master
 32. ```
 33.  
 34. 6. Pushati branch tako da se branch kreira na RBA gitlabu
 35. ```git
 36. git push -u origin croz-master
 37. ```
 38.  
 39. 7. Premjestiti se u naš mountani repozitorij i force pushati naš branch
 40. ```git
 41. git push -f rbagit croz-master
 42. ```
 43.  
 44. 8. Vratiti se u RBA lokalni repozitorij, pullati branch i mergeati `dev` branch
 45. ```git
 46. git pull
 47. git merge dev --allow-unrelated-histories
 48. ```
 49. > Mogući problemi naravno! Konflikti postoje sigurno. Sretno! :D
 50.  
 51. 9. Pushati na RBA repozitorij i kreirati MR na `dev` branch. Jenkins user bi trebao kroz par sekundi promijeniti description MR-a i u njega postaviti link na Jenkins build iz kojeg se onda može pratiti napredak istog.
 52.  
 53. # Drugi i svaki idući deploy
 54.  
 55. 1. Trenutnu verziju aplikacije za deploy treba checkoutati u novi branch
 56. > Kako bi olakšali stvari, neka se zove isto kao ovaj iz pripreme, inače je procedura ista kao u tom slučaju.
 57.  
 58. 2. Spojiti se na RDP (.55) na način da mountamo lokalni direktorij na RDP
 59. Primjer rdesktop:
 60. ```bash
 61. rdesktop-vrdp -d BANKA -u username -p password -r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/ -g 1440x900 10.239.110.55
 62. ```
 63. > `-r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/` kaze da se `/moji/lokalni/repozitoriji` mountaju na `repos` direktorij na RDP-u
 64.  
 65. 3. U mountanom repozitoriju napraviti force push.
 66. ```git
 67. git push -f rbagit croz-master
 68. ```
 69.  
 70. 4. U lokalnom RBA repozitoriju pullati pa pushati.
 71. ```git
 72. git pull
 73. git push
 74. ```
 75. > Ovo radi jer smo u pripremi postavili upstream i pull će mergeati naš force pushani branch sa lokalnim u kojem se nalazi i commit u kojem su resolveani konflikti prilikom mergeanja `dev` brancha u pripremi.
 76. > Bilo bi dobro da ne brišemo lokalni branch jer će onda nedostajati taj "conflict resolving commit", a remotely ga neće biti jer mi svoj branch force pushamo.
 77.  
 78. 5. Kreirati MR na dev branch.enter link description here
RAW Paste Data