SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. # Priprema i prvi deploy na RBA Openshift
 3.  
 4. Ovo vrijedi samo u slučaju kad imamo 2 različita repozitorija, odnosno jedan na RBA i jedan na CROZ gitlabu.
 5. RBA automatikom generira projekte, koji nisu prazni i ubuduće sve novije satelitske aplikacije koje će ići na Openshift bi trebalo razvijati na način da se checkout-a njihov automatikom kreirani projekt i pusha na naš repozitorij. Tako neće dolaziti do unrelated history-a koji znantno komplicira deployment.
 6.  
 7. P.S. Vjerojatno postoje pametniji načini za napraviti ovo.
 8.  
 9. 1. Trenutnu verziju aplikacije za deploy treba checkoutati u novi branch
 10. > U primjeru SoF-a master se checkouta u `croz-master` branch
 11.  
 12. 2. Spojiti se na RDP (.55) na način da mountamo lokalni direktorij na RDP
 13.   Primjer rdesktop:
 14.   ```bash
 15.   rdesktop-vrdp -d BANKA -u username -p password -r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/ -g 1440x900 10.239.110.55
 16.   ```
 17.   > `-r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/` kaze da se `/moji/lokalni/repozitoriji` mountaju na `repos` direktorij na RDP-u
 18.  
 19. 3. U svom mountanom repozitoriju, kroz git bash dodati remote repozitorij koji je RBA repozitorij (link kao prilikom kloniranja)
 20. ```git
 21. git remote add rbagit https://link.na.repozitorij/blabla.git
 22. ```
 23.  
 24. 4. U nekom direktoriju na RDP-u klonirati isti taj projekt.
 25. ```git
 26. git clone https://link.na.repozitorij/blabla.git
 27. ```
 28.  
 29. 5. U njemu kreirati branch koji je prazan istog imena kao branch na našem
 30. ```git
 31. git checkout -b croz-master
 32. ```
 33.  
 34. 6. Pushati branch tako da se branch kreira na RBA gitlabu
 35. ```git
 36. git push -u origin croz-master
 37. ```
 38.  
 39. 7. Premjestiti se u naš mountani repozitorij i force pushati naš branch
 40. ```git
 41. git push -f rbagit croz-master
 42. ```
 43.  
 44. 8. Vratiti se u RBA lokalni repozitorij, pullati branch i mergeati `dev` branch
 45. ```git
 46. git pull
 47. git merge dev --allow-unrelated-histories
 48. ```
 49. > Mogući problemi naravno! Konflikti postoje sigurno. Sretno! :D
 50.  
 51. 9. Pushati na RBA repozitorij i kreirati MR na `dev` branch. Jenkins user bi trebao kroz par sekundi promijeniti description MR-a i u njega postaviti link na Jenkins build iz kojeg se onda može pratiti napredak istog.
 52.  
 53. # Drugi i svaki idući deploy
 54.  
 55. 1. Trenutnu verziju aplikacije za deploy treba checkoutati u novi branch
 56. > Kako bi olakšali stvari, neka se zove isto kao ovaj iz pripreme, inače je procedura ista kao u tom slučaju.
 57.  
 58. 2. Spojiti se na RDP (.55) na način da mountamo lokalni direktorij na RDP
 59.   Primjer rdesktop:
 60.   ```bash
 61.   rdesktop-vrdp -d BANKA -u username -p password -r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/ -g 1440x900 10.239.110.55
 62.   ```
 63.   > `-r disk:repos=/moji/lokalni/repozitoriji/` kaze da se `/moji/lokalni/repozitoriji` mountaju na `repos` direktorij na RDP-u
 64.  
 65. 3. U mountanom repozitoriju napraviti force push.
 66. ```git
 67. git push -f rbagit croz-master
 68. ```
 69.  
 70. 4. U lokalnom RBA repozitoriju pullati pa pushati.
 71. ```git
 72. git pull
 73. git push
 74. ```
 75. > Ovo radi jer smo u pripremi postavili upstream i pull će mergeati naš force pushani branch sa lokalnim u kojem se nalazi i commit u kojem su resolveani konflikti prilikom mergeanja `dev` brancha u pripremi.
 76. > Bilo bi dobro da ne brišemo lokalni branch jer će onda nedostajati taj "conflict resolving commit", a remotely ga neće biti jer mi svoj branch force pushamo.
 77.  
 78. 5. Kreirati MR na dev branch.enter link description here
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top