daily pastebin goal
83%
SHARE
TWEET

IDier.java

a guest Jan 10th, 2012 42 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //
 3. // Maarten Brakkee
 4. //
 5. //
 6. public interface IDier {
 7.        
 8.         /**
 9.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 10.          * geeft een int[] terug van lengte 2, met de relatieve-coordinaten (tov het midden) waar dit dier heen stapt.
 11.          * een dier stapt naar een willekeurig leeg veld in zijn omgeving, en als dit niet mogelijk is blijft het staan.
 12.          */
 13.         public int[] loop(IDier[][] omgeving);
 14.        
 15.         /**
 16.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 17.          * geeft een int[] terug van lengte 2, met de relatieve-coordinaten (tov het midden)
 18.          * van de prooi als er een prooi gegeten wordt (dat gebeurt met de gegeven kans),
 19.          * en anders de coordinaten 0,0.
 20.          */
 21.         public int[] eet(IDier[][] omgeving, double kans);
 22.        
 23.         /**
 24.          * zorgt dat het dier met kans sterft als het ouder wordt dan
 25.          * een zekere, diersoortafhankelijke leeftijd, en anders een jaar
 26.          * (tijdstap) ouder wordt. geeft terug of het dier nog leeft.
 27.          */
 28.         public boolean verjaar(double kans);
 29.        
 30.         /**
 31.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 32.          * zoekt in de omgeving een Dier van de zelfde soort
 33.          * waarmee voortgepland kan worden (dwz of twee gegeven Dieren van
 34.          * dezelfde soort zich kunnen voortplanten is soortafhankelijk
 35.          * en hangt af van factoren zoals of ze zich zojuist
 36.          * voortgeplant hebben en of ze voldoende gegeten hebben)
 37.          * geeft de coordinaat in de omgeving waar het jong
 38.          * geplaatst wordt terug (op die coordinaat mag
 39.          * nog geen Dier staan). Als er geen voortplanting
 40.          * plaatsvindt dan worden de coordinaten 0,0 teruggegeven
 41.          */
 42.         public int[] plantVoort(IDier[][] omgeving);
 43.  
 44.         /**
 45.          * Zie de opdracht voor informatie over deze methode
 46.          */
 47.   public boolean getKanVoortplanten();
 48.    
 49.         /**
 50.          * Zie de opdracht voor informatie over deze methode
 51.          */
 52.   public void setKanVoortplanten(boolean kanVoortplanten);
 53.        
 54.         /**
 55.          * Deze methode returnt true als dit object een Konijn is, en anders returnt deze methode false;
 56.          */
 57.         public boolean isKonijn();
 58.        
 59.         /**
 60.          * Deze methode returnt true als dit object een Vos is, en anders returnt deze methode false
 61.          */
 62.         public boolean isVos();
 63.        
 64.         /**
 65.          * Deze methode returnt het aantal consumpties dat dit dier genoten heeft.
 66.          */
 67.         public int getGegeten();
 68.        
 69.         /**
 70.          * Deze methode zet het aantal consumpties dat dit dier genoten heeft op nul (0).
 71.          */
 72.         public void resetGegeten();
 73. }
RAW Paste Data
Top