poetik

Život 2.0

Nov 14th, 2019
429
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Řeknu to tak jak bych si představil, že to jednou někdo řekne širší veřejnosti (podotýkám že píši jak mě to momentálně napadne a nebudu to nějak přikrášlovat či čančat lingvisticky). Tudíž jak to vnimám respektive jak to pozoruji už pár let a porovnávám diskuze s ruznými lidmi, různých věků apod. Ve zkratce: Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times.” Tedy rychlý překlad: Silní muži dělají dobré časy, dobré časy dělají slabé muže, slabí muži dělaji těžké časy. Tím bych začal. My se nacházíme daleko za obdobím Silní muži protože to bylo v primitivní době (lov apod), v době válek. Nemá to momentálně ten výrok co dělat s fyzickou silou, mocí či jedinečnosti muže, nechte mě domluvit. My jsme v době která je jednoduchá tudíž zákonitě přijdou špatné časy ne že by je někdo chtěl ale je to přirozené, zakodované v nás od dávnověku. Muž má zajišťovat vše co žena ne že nedokáže ale má primárně ignorovat aby zajistila budoucnost pro potomka. Muž naopak to má dodávat apokud ne tak podporuje ženu v opaku a vytváří nesoulad místo harmonie, což je momentálně běžné a má to vysvětlení níže (separace vs pouto). Než k tomu dojdu.
  2.  
  3. Abych šel nějak postupně, nemám na to celý den ale něco říct chci. Ačkoliv vesměs mají protagnisté výše ve své podstatě pravdu, tak to podávají docela extrémně na-hraně a pro většinu současné generace to zní moc jak by řekli "sluníčkově". Ve své podstatě mají pravdu a kdyby čirou náhodou řekl každému člověku respektuhodný člověk (každému individuálně) z jeho okruhu, či vzor, vrstevník apod tak by to mělo relevantnější dopad. Takto to bohužel bude vniveč, pro srandu apod. Nicméně historie se opakuje, evoluce pokračuje, čas a příroda si najde cestu vždy až většinou něco dojde do extrému, který musí otočit trend, my se nacházíme podle mě v době kdy teprve vše postupně graduje a mluvím už o asi 10-20 letech kdy došlo k absolutní změně v chování lidí díky mediím, filmům, hudbě, internetu a vším co dopomáha utvářet globální názor, separovat lokální, kulturní myšlení, generalizovat, ucelovat a měnit názory. Tudíž např filmy prosazují sex, násilí, zábavu ale za ty roky vymizela potřeba se proti tomu ohraničovat - je to bráno automaticky za zábavu. Kdysi ve filmech toto nebylo prosazováno, šlo o umění a mělo to za cíl něco říct, pobavit ale ne vytřískat peníze za každou cenu. Ve filmech to je protože film má být dnes automaticky pokud možno "živý", kontroverzní nebo plný nejaktuálnejší v rámci současných trendů v žití a chování. Tudíž to co tam pořád vidíme je jen odraz toho do jak fádní situace to muselo dojít že je to tak prázdné kdy film atakuje primárně primitivní pudy jako sex, bezhlavý smích oničem nenacházím teď správná slova ale mluvím o masové tvorbě filmu které nejsou v té kategorii underrated/nedoceněný/umělecky pojatý s cílem něco sdělit a né být zapomenut hned pozhlednutí stejně jako hudba na kterou si po akci nevzpomenete. Teď jsem došel ke konzumní mentalitě. Souvisí to s věcmi, které si dnes pořizujeme a jejich variabilita tkví právě v ruznovrstvé cenotvorbě, kvalitativnosti a hlavně schopnosti značky v téhlo s prominutím kanalizační doby - kdy je tak strašně mnoho firem, značek apod že jen ten kdo nejvíc promuje výrobek na všech možných a nemožných místech ten vyhrává, ten se dostane podvědomě každému do hlavy ať je to cokoliv. Což nebylo, bylo pár firem specializujících se na daný produkt a kdysi to bylo jako s lékařstvím určíté poslání - doktor léčil (hipokratova přísaha) a neordinoval jen pro cash, nepředepisoval nesmyslné léky a neobhajoval je jako nějaké shamanistické krávoviny, nikde neletěl kamzík a podobně. Švec šil boty a měl své lokální zákazniky, které pravidelně obsloužil a měl s tím co dělat protože to dělal kvalitně. Nikoliv neposílal miliardy adidasů do celého světa, které by musel masově produkovat co nejrychleji a nejlevněji pro další růst. Apod tak to je s každou čiností pekař, skláři nemaj co žrát apod, když máte Ikeu, Globus máte vše, ale co vlastně? Nevypěstoval to Franta Novotný ale nějaký sro patřicí pod kdoví koho, babišoviny pičoviny sry. No takže tehda byly věci tvořeny s určitým efektem, praktičnosti, dlouhotrvající. Ono to dáva smysl máte boty co vám vydrží dlouho a jen o ně pečujete tudíž si nekupujete nové a další zapréve neztracíte čas, neutracíte peníze a ten švec odděla realnou práci a ne nekonečnou práci pro kterou potřebuje další lidi kteří mohou dělat něco jiného. Dnes je konzum poháněn penězi a nekonečným utrácením, půjčkami, další a další prací, stresem, hamižností, nespokojeností (lidi byly spokojenější s málem). Vidíte někdy lidi v africe apod jak jsou usměvaví? Mají málo ale žijí spolu štastně, my žijeme v jednoduché době, kdy má každý vše a podporu ve všem. A spíše hleda možnosti jak se maximálně vyžít, jak žít jako ostatní kteří jsou údajně díky sociálním medii kde vidí fotky videa šťastní, nebo jako ve filmech, videich apod - což není nikdy pravda a každý má své dobré a špatné dny, nicméně každý chce za každou cenu mít nejlepší život, který si myslí že např ziská penězi primárně (což není pravda protože milionář má taky deprese pokud nenajde pravý princip pro co chce žít co ho naplní). Abych neodskočil od tématu: co to tedy znamená že muž nechce být ten nejsilnejší ale žena zjišťuje že nemusí být tak úplně ženou po jeho boku ale jet solo? Respektive tlačit na kariéru a vyrovnat se muži. Co z toho plyne, tvoří to mnoho skupin což je dost komplexní nevím jak to mám teď popsat - slabí muži mohou mít pouze slabé ženy a nebo v extrémech majetnost/vzhled protiklad,  střední střed či míň či víc, silní cokoliv apod. Jenomže co chci říct že z toho vypadá pouto, pouto upadá jak ve vztahu tak v kamarádství a pomalu i v rodině protože všem příjde vše povrchní, přežité apod. Tudíž hledají nové věci, nové pocity, zkušenosti ale tím že to chce každý a pokaždé v " v dobrých časech i zlých" znamená neustálé oddalávání se od pouta mezi lidmi. V těžké době jsi nucen držet pospolu a náležitě si toho vážiš, v lehké době si toho nevážiš, stav pouta neexistuje ale jsi sám, separován, i když máš kupu věcí, kamárádů apod. Protože nemyslíš na ostatní totˇvše. A to vytváří začarovaný kruh, kdy je žena či muž frustrována možnostmi, která momentálně má či nemá, dáva to každému kdo se naskytne za vinu a JDE DÁL, netvořicí žádné pouto jen přestupní stanice. A to do doby kdy se ustálí buď to vyzrálostí nebo prohrou - tudíž založení rodiny nebo žít sám. A to postupně pokračuje buď v rozvod a další vztahy - nebo žít sám. Nicméně zde všude narůstá separace, mobilní zprávy, internet apod oddaluje lidi, nepotřebují se scházet, pamatují si z fotek a videi kde byli, vidí co kamarádi dělají. Nepotřebují je jsou s nimi pořád v kontaktu. To ale není "lidské", pes nepíše psovi v číně že žere granule, pes chce být s tebou právě teď (trošku volně pojato). Když separujete bytost probudí to v ní negativní smýšlení respektive živočišné říši pocit přežití - tedy predátor, potřeba ukojit primitivní pudy a instinkty - tedy zabít nebo být zabit, živit se (u lídí živit se, rozmnožovat se (to lidi mohou praktikovat bez následku), nemáme predátora (jednoduchy život). Abych se neztratil v pointě což při komplexním problém gradujíci desítky let ba století je docela těžké aby tu kritickou hlavní pointu každý pokud možno pochopil nebo si alespoň něco uvědomil že je špatně.
  4.  
  5.  
  6. Odjakživa bylo nastaveno tak že samec bojuje o samici, ta má potomky. V živočišné říši kde zvířata nemají rozvinuté kognitivní myšlení, aby uvažovali nad city, životem apod. Člověk tedy řeší pudy intimní, mentální, lásku, klid, zábavu, vášeň apod. myslete abstraktně sami. Teď se budu opakovat ale chci dojít ke konci a zesumarizovat: Jak to bylo historicky? V primitivní době muž šel do divočiny lovit potravu, žena se starala doma o dítě, připravila jídlo atd. Silnější muž měl děti, rod apod. Oproti tomu např slabší muž ale naproti tomu intelektuální mezitím vymyslel např zbraň a ulehčil lovci práci místo oštěpu.  Nemluvím teď o ženách, které vymyslely jiné důležité věci, ale jejich hlavní činnost byla odjakživa jako u všech bytostí - starat se o dítě - primarní evoluční princip. Nebudu se o tomto hádat protože to vyvrací roli muže! (ano nezacházím do podrobností být otec apod). Takže od primitivních dob tedy progresovala postupně technologie, vymoženosti, ale i sociální kruhy, kultura, infrastrktura a stím vším to došlo sem k nám a obrátilo se to proti nám. Ale popravdě bez elektriky už žít nechcete že? Bez internetu taky ne že? Tudíž se řeší momentální problém jak používat nadále věci ale netvořit separaci a potřebu podpořovat firmy v neustálé potřebe zahlcovat trh konzumem pro prodej, dalších milionu tun odpadu a uměle vytvořených představ o životě. Lidé musí najít způsob jak resetovat současný stav, v historii se nespor řešil soubojem, válkou, krizí. Extrémy pomalu vyplouvají napovrch - teroristmus, masové střílení, nepokoje. A pokud nepoukazuju na extrémy tak běžné věci jako obecná negativita lidí podpořená médi které vše zlehčí, zdramatizují, připomenou, přidají do kotle, sociální media to milionkrát alterují, dělají si srandu (zlehčují), udělaj z toho meme apod. Tudíž neexistuje už pomalu žádný limit co považovat za lidskost, nelidskost, realitu nerealitu, co je přípustné co ne. A to vše se musí nejak vyřešit. Baj Baj
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×