SHARE
TWEET

Platform DUTCH v10

a guest Dec 8th, 2011 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Dutch
 3. LocalizedName=Nederlands
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=the0chef, Martijn, Jelle Kuin, MediQ, Marlon Groenendijk, RockyTDR
 6. LocaleID=1043
 7. LocaleWinName=LANG_DUTCH
 8. LocaleCode2=nl
 9. LocaleCode3=nld
 10. LanguageCode=nl
 11. Localeglibc=nl
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Annuleren
 17. BUTTON_REVERT=&Terug
 18. BUTTON_YES=&Ja
 19. BUTTON_NO=&Nee
 20. BUTTON_REMIND=Mij later herinneren
 21. COLOR_PINK=Roze
 22. COLOR_RED=Rood
 23. COLOR_ORANGE=Oranje
 24. COLOR_YELLOW=Geel
 25. COLOR_GREEN=Groen
 26. COLOR_BLUE=Blauw
 27. COLOR_PURPLE=Paars
 28. COLOR_VIOLET=Violet
 29. COLOR_BLACK=Zwart
 30. COLOR_WHITE=Wit
 31. COLOR_GRAY=Grijs
 32. COLOR_SILVER=Zilver
 33. COLOR_BRONZE=Brons
 34. COLOR_GOLD=Goud
 35. COLOR_BROWN=Bruin
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=Uitvoeren
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Als administrator uitvoeren
 40. APP_MENU_RENAME=Naam wijzigen
 41. APP_MENU_HIDE=Verbergen
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Naar voorgrond
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Naar achtergrond
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Verborgen iconen weergeven
 45. APP_MENU_REFRESH=Vernieuwen
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Deïnstalleren
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=Automatisch opstarten
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=Hier verkennen
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Altijd alle programma's weergeven
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Categorieën bij alle programma's weergeven
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Alle programma's
 53. APP_MENU_BACK=Terug
 54. APP_MENU_CATEGORY=Categorie
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Categorie toevoegen
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Toegankelijkheid
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Ontwikkeling
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Onderwijs
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spellen
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Afbeeldingen en foto's
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Muziek en video's
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kantoor
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Besturingssystemen
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Beveiliging
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Hulpprogramma's
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Overige
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE vrij van $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Documenten
 71. ICON_MUSIC=&Muziek
 72. ICON_PICTURES=&Afbeeldingen
 73. ICON_VIDEOS=V&ideo's
 74. ICON_EXPLORE=Ver&kennen
 75. ICON_BACKUP=&Back-up
 76. ICON_MANAGE_APPS=Beheren
 77. ICON_OPTIONS=&Opties
 78. ICON_HELP=&Help
 79. ICON_SEARCH=&Zoeken
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Pad aanpassen
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Icoon aanpassen
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Locatie van documentenmap aanpassen
 83. ICON_MENU_RESET=Terug naar standaardinstellingen
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Op updates controleren
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Meer programma's verkrijgen
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Op categorie
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Op titel
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nieuwe programma's
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Recent bijgewerkte apps
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Meest populair
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Programma manueel installeren
 92. MENU_BACKUP=Back-up maken
 93. MENU_RESTORE=Back-up herstellen
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Klein lettertype
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Groot lettertype
 96. MENU_OPTIONS_UPDATE=Op &updates controleren
 97. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Nieuw programma installeren
 98. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Programma verwijderen
 99. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Programma-iconen vernieuwen
 100. MENU_OPTIONS_GET_APPS=Meer programma's downloaden...
 101. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Taal
 102. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=PortableApps.com-icoon weergeven
 103. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureaubladpictogrammen verbergen
 104. MENU_OPTIONS_THEME=T&hema
 105. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=Nieuw thema toevoegen
 106. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standaardthema
 107. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparantie
 108. MENU_HELP_ABOUT=Over
 109. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Controleren op updates
 110. MENU_HELP_DONATE=Doneren aan PortableApps.com
 111. MENU_HELP_SUPPORT=Ondersteuning
 112. MENU_SEARCH_DRIVE=Zoeken op deze schijf
 113. MENU_SEARCH_COMPUTER=Zoeken op deze computer
 114. MENU_SEARCH_WEB=Zoeken op het internet
 115. MENU_TRAY_EJECT=&Loskoppelen
 116. MENU_TRAY_EXIT=A&fsluiten
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=De volgende programma's zijn nog actief:%RUNNINGAPPS%Sluit alle programma's af voordat u het apparaat loskoppelt.
 118. INVALID_INSTALLER=Het PortableApps.com-formaat lijkt niet te worden ondersteund door dit installatiebestand. Mogelijk is het bestand gewijzigd of ondersteunt het geen portable installatie. Het wordt aangeraden om de afkomst van het bestand te controleren. Wilt u verder gaan met de installatie?
 119. CHECK_DRIVE=Schijf controleren op fouten
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=%DRIVE% controleren op fouten...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Waarschuwing: Automatisch afspelen gewijzigd
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Het PortableApps.com Platform heeft gedetecteerd dat de instelling van automatisch afspelen gewijzigd is. Deze wijziging kan veroorzaakt worden door een virus, spyware of een gewijzigd autorun.inf bestand. Als u de wijziging niet zelf hebt gemaakt wordt het aangeraden om de schijf meteen te controleren op virussen en/of spyware.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Favoriet
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=Deze toepassing vereist dat %SHAREDLIBRARY% gestart wordt. Wilt u dit automatisch downloaden en installeren op uw apparaat?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=Deze toepassing vereist %SHAREDLIBRARY% om bepaalde functies in te schakelen. Wilt u dit nu automatisch downloaden en installeren op uw apparaat?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Wilt u gevraagd worden om %SHAREDLIBRARY% te downloaden als het de volgende keer nodig is voor een toepassing?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Wilt u gevraagd worden om %SHAREDLIBRARY% te downloaden als het de volgende keer gebruikt kan worden voor een toepassing?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=Deze toepassing vereist dat Microsoft .NET Framework %VERSION% op de lokale pc gestart wordt. Installatie vereist administratieve rechten en de pc kan opnieuw opgestart worden. Wilt u dit nu downloaden en installeren?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=Deze toepassing vereist dat Microsoft .NET Framework %VERSION% op de lokale pc gestart wordt. Start Windows Update of bezoek update.microsoft.com vanuit Internet Explorer om het te downloaden en te installeren.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=PortableApps.com Platform weergeven
 133. ALWAYS_ON_TOP=Altijd op de voorgrond
 134. HIDE_ICON=Dit icoon verbergen
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Naam wijzigen
 138. LABEL_ORIGINAL=Originele naam
 139. LABEL_CUSTOM=Aangepaste naam
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=%APPNAME% verwijderen?
 143. MESSAGE=PAS OP: Naast het programma zelf zullen ook alle voorkeuren (instellingen, favorieten, etc) verwijderd worden.  Documenten of andere bestanden in uw documentenmap of andere mappen zullen niet aangepast worden, maar alle bestanden in de deze map worden verwijderd:
 144. QUESTION=Weet u zeker dat u %APPNAME% wilt verwijderen?
 145. FAILMESSAGE=Verwijderen van %APPNAME% is mislukt.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%
 149. MESSAGE=Bezig met verwijderen van %APPNAME%. Een ogenblik geduld...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Updates
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Controleren op updates voor het PortableApps.com Platform?
 154. LABEL_CHECKING=Controleren op updates...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=U heeft de meest recente versie.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Update downloaden...
 157. LABEL_UPDATED=Het PortableApps.com Platform is succesvol bijgewerkt.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Opties
 161. TAB_GENERAL=Algemeen
 162. TAB_THEMES=Thema's
 163. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Bestandsassociaties
 164. TAB_FONTS=Lettertypes
 165. TAB_ADVANCED=Geavanceerd
 166. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Weergave-opties
 167. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Groot lettertype gebruiken
 168. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu-transparantie
 169. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Uit (100% ondoorzichtig)
 170. GENERAL_LANGUAGE=Taal
 171. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Deze taal voor alle programma's gebruiken
 172. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Programmalijst-organisatie
 173. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Slim met categorieën - Favorieten en recente programma's op scherm 1. Alle programma's op categorie op scherm 2.
 174. GENERAL_SMART_ALPHA=Slim alfabetisch - Favorieten en recente programma's op scherm 1. Alle programma's alfabetisch op scherm 2.
 175. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Alles met categorieën weergeven - Favorieten eerst, dan alle andere programma's gegroepeerd op categorie.
 176. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Alles alfabetisch weergeven - Favorieten eerst, dan alle andere programma's alfabetisch.
 177. THEMES_THEME_PREVIEW=Thema-voorbeeld
 178. THEMES_ADD_THEME=Thema toevoegen
 179. THEMES_GET_THEMES=Thema's verkrijgen
 180. THEMES_USE_THEME=Thema gebruiken
 181. THEMES_REMOVE_THEME=Thema verwijderen
 182. THEMES_CUSTOM_COLOR=Aangepaste kleur
 183. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Voorbeeld met aangepaste kleur
 184. THEMES_CLASSIC=Klassiek
 185. THEMES_MODERN=Modern
 186. THEMES_GLASSY=Glasachtig
 187. THEMES_RETRO=Retro
 188. THEMES_FLAT=Plat
 189. THEMES_LIGHT=Licht
 190. THEMES_DARK=Donker
 191. THEMES_DEFAULT=Standaard
 192. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Bestandstype
 193. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Openen met
 194. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icoon
 195. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Bestandstype toevoegen
 196. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Bestandstype wijzigen
 197. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Bestandstype verwijderen
 198. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Bestandsassociaties uitschakelen
 199. FONTS_NAME=Lettertype-naam
 200. FONTS_FILE=Bestandsnaam
 201. FONTS_ADD=Lettertype toevoegen
 202. FONTS_REMOVE=Lettertype verwijderen
 203. FONTS_DISABLE=Portable lettertypes uitschakelen
 204. ADVANCED_UPDATER=Updater-instellingen
 205. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Op updates controleren...
 206. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Bij opstarten van het platform
 207. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Elke dag
 208. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Elk uur
 209. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Handmatig
 210. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Mapnamen vet weergeven
 211. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Platform bijwerken met bèta-releases
 212. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Menu niet verbergen als het focus verliest
 213. ADVANCED_START_MINIMIZED=Menu geminimaliseerd starten
 214. ADVANCED_FADE_MENU=Menu in- en uitfaden
 215. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Bureaubladpictogrammen verbergen bij uitvoeren van het menu
 216. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Slechts één icoon weergeven voor apps met meerdere iconen
 217. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Splash screens van programma's uitschakelen
 218. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Scrollbalk uitschakelen
 219. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Niet alle toepassingen ondersteunen deze functie
 220. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES="Portable" verbergen in programmanamen
 221. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Categorieën standaard uitklappen
 222. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Instellingen voor programma-map
 223. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Alleen open source apps weergeven
 224. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Geavanceerde apps weergeven (bèta/test)
 225.  
 226. [UPDATER]
 227. COLUMN_APP=Programma
 228. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Download
 229. COLUMN_INSTALL_SIZE=Installatie
 230. COLUMN_DESCRIPTION=Beschrijving
 231. COLUMN_APP_TYPE=App type
 232. COLUMN_CATEGORY=Categorie
 233. COLUMN_SUBCATEGORY=Subcategorie
 234. COLUMN_RELEASE_DATE=Vrijgegeven op
 235. COLUMN_UPDATED_DATE=Bijgewerkt op
 236. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 237. INTRO_WAIT=PortableApps.com controleren op updates...
 238. INTRO_UPTODATE=Alle programma's zijn up-to-date.
 239. SELECTION_HEADING_NEW=Nieuwe programma's downloaden
 240. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Selecteer de programma's die u wilt installeren en klik op %NEXT%
 241. SELECTION_HEADING_UPDATE=Programma's bijwerken
 242. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Er zijn updates beschikbaar voor de volgende programma's
 243. DOWNLOAD_HEADING=Downloaden en installeren
 244. DOWNLOAD_SUBHEADING=Een ogenblik geduld, de programma's worden gedownload en geïnstalleerd
 245. FINISH_HEADING_NEW=Programma's toegevoegd
 246. FINISH_TEXT_NEW=De nieuwe programma's zijn geïnstalleerd en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
 247. FINISH_HEADING_UPDATE=Update voltooid
 248. FINISH_TEXT_UPDATE=De programma's zijn bijgewerkt en beschikbaar in het PortableApps.com Menu.
 249. FINISH_HEADING_FAIL=Fout
 250. FINISH_TEXT_FAIL=De PortableApps.com updater is niet succesvol voltooid! Probeer het later opnieuw.
 251. ERROR_NOCONNECTION=Kan geen verbinding maken met PortableApps.com voor het verkrijgen van programma's. Probeer het later opnieuw.
 252. FIRSTRUN=Wilt u dat het PortableApps.com Platform automatisch controleert op updates bij het opstarten?
 253. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Vereiste platform-update
 254. DOWNLOADING_X_OF_Y=Downloaden van %CURRENTAPP% van %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 255. DOWNLOADREMAINING=resterend
 256. DOWNLOADCONNECTING=Verbinden...
 257. DOWNLOADSECOND=seconden
 258. DOWNLOADHOUR=uren
 259. DOWNLOADMINUTE=minuten
 260. DOWNLOADPLURAL=
 261. DOWNLOADERROR=Downloadfout: %ERROR% bij bestand %FILE%
 262. DOWNLOADINVALID=De gedownloade kopie van %CURRENTAPPNAME% is niet geldig en kan niet geïnstalleerd worden. Dit kan zijn omwille van een onvolledige download of een netwerkprobleem. Probeer de updater nogmaals te starten wanneer alles voltooid is.
 263. INSTALLING_X_OF_Y=Installeren van %CURRENTAPP% van %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 264.  
 265. [SUBCATEGORIES]
 266. Magnification=Vergroting
 267. On-Screen Keyboards=Toetsenbord op scherm
 268. Database=Database
 269. Packaging=Inpakken
 270. Portablization=Portabilisatie
 271. Programming Environment=Programmeeromgeving
 272. Servers=Servers
 273. Text Editors and IDEs=Tekstverwerkers en IDE's
 274. Web Editors=Web editors
 275. Astronomy=Astronomie
 276. Dictionaries=Woordenboeken
 277. Geography=Geografie
 278. Genealogy=Genealogie
 279. Memorization=Memorisatie
 280. Religion=Religie
 281. Technical Computing=Technisch berekenen
 282. Typing=Typen
 283. Action=Actie
 284. Adventure=Avontuur
 285. Arcade=Arcade
 286. Board=Bordspel
 287. Card=Kaartspel
 288. Emulators=Emulators
 289. Music=Muziek
 290. Puzzle=Puzzle
 291. Racing=Racen
 292. Role-Playing=Rollenspel
 293. Strategy=Strategie
 294. Diagramming=Diagrammen
 295. Image Editors=Fotobewerking
 296. Image Viewers=Afbeeldingsweergave
 297. Rendering=Renderen
 298. Vector Graphics=Vectortekeningen
 299. Browsers=Browser
 300. Chat=Chat
 301. Download Managers=Downloadbeheerders
 302. Email=E-mail
 303. File Sharing=Bestandsdeling
 304. FTP Clients=Ftp-clients
 305. Podcast Receivers=Podcast-ontvangers
 306. RSS Readers=RSS-lezers
 307. Telnet and SSH=Telnet en SSH
 308. Audio Editors and Converters=Audio-editors en converters
 309. CD/DVD Burning and Authoring=Cd/dvd branden en bewerken
 310. Media Players=Mediaspelers
 311. Music Creation and Notation=Muziek maken en noteren
 312. Video Editors=Video-editors
 313. Document Viewers=Documentweergave
 314. Calculators=Calculators
 315. Financial=Financieel
 316. Journaling=Journaling
 317. Office Suites=Office suites
 318. Organization=Organisatie
 319. Presentations=Presentaties
 320. Sticky Notes=Plaknotities
 321. Document Tools=Document-tools
 322. Presentations=Presentaties
 323. Spreadsheets=Spreadsheets
 324. Word Processors=Tekstverwerkers
 325. Antivirus and Antispyware=Antivirus en antispyware
 326. Password Managers=Wachtwoordbeheerders
 327. Secure File Deletion=Veilige bestandsverwijdering
 328. Disk Tools=Schijf-tools
 329. File Comparison=Bestandsvergelijking
 330. File Compression and Packaging=Bestandscompressie en inpakken
 331. File Managers=Bestandsbeheerders
 332. Networking=Networking
 333. Remote Connectivity=Verbinding op afstand
 334. Synchronization=Synchronisatie
 335. Task Managers=Taakbeheerders
 336. Time Wasters=Tijdverdrijvers
 337. Timers=Timers
 338. Desktop Enhancement=Bureaubladverbetering
 339. Clipboard Enhancement=Klembordverbetering
 340. Uninstallers=Uninstallers
 341. Screenshot Tools=Screenshot-tools
 342. Consoles=Consoles
 343. Unit Conversion=Eenheid-conversie
 344. Miscellaneous=Overige
 345.  
RAW Paste Data
Top