SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 22nd, 2019 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Neko je hitno zatražio patnju koja će se dogoditi1599 /1/ nevjernicima – niko nju ne može spriječiti /2/ da to Allah, Gospodar usponišta i deredža, ne učini, /3/ Njemu se penju meleki i Duh1600 u danu koji pedeset hiljada godina traje. /4/ Ti se lijepo strpi. /5/ Oni, zaista, misle da je daleko – da se dogoditi neće,1601 /6/ a mi smatramo da je blizu.1602 /7/ Na dan kada nebo bude kao talog od zejtina, /8/ a brda kao vuna raščupana, /9/ kada bližnji neće bližnjeg ništa pitati, /10/ iako će jedni druge vidjeti. Prestupnik će htjeti da se od patnje taj dan iskupi sinovima svojim, /11/ i drugom svojom, i bratom svojim, /12/ i porodicom svojom koja ga štiti, /13/ i svima ostalima na Zemlji, samo da se izbavi. /14/ Nikako!1603 Ona je, zaista, buktinja žestoka /15/ koja će kože guliti, /16/ zvat će onoga ko se okretao i izbjegavao /17/ i zgrtao i skrivao.1604 /18/ Čovjek je, uistinu, stvorenje lakomo: /19/ kada ga nevolja snađe – očajan je, /20/ a kada ga zadesi dobro, on ga uskraćuje, /21/ osim klanjača /22/ koji su u svojim namazima ustrajni,1605 /23/ i oni u čijim imecima ima poznato pravo1606 /24/ onaj koji prosi i za onoga koji je uskraćen a ne prosi,1607 /25/ i oni koji u Sudnji dan vjeruju, /26/ i oni koji od kazne Allahove strahuju, /27/ a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran, /28/ i oni koji stidna mjesta svoja čuvaju, /29/ osim od supruga svojih ili onih koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju. /30/ Oni koji i pored toga nešto traže, to su baš oni koji prelaze granicu, /31/ i oni koji na povjerene im amanete i obaveze svoje paze, /32/ i oni koji iza svojih svjedočenja čvrsto stoje, /33/ i oni koji na namaze svoje paze,1608 /34/ oni će u džennetskim baščama biti počašćeni. /35/ Šta je onima oko tebe koji ne vjeruju pa žure,1609 /36/ zdesna i slijeva, u gomilama?! /37/ Zar svaki od njih žudi da u Džennet uživanja uđe?!1610 /38/ Naprotiv!1611 Mi smo ih stvorili od onoga što oni znaju! /39/ I Ja se kunem Gospodarom istokâ i zapadâ da ih možemo1612 /40/ boljim od njih zamijeniti i niko Nas u tome ne može spriječiti. /41/ Zato ih ostavi neka se u besposlice udubljuju i zabavljaju dok Dan kojim im se prijeti ne dočekaju, /42/ Dan u kome će žurno, kao da kumirima1613 hrle, iz grobova izići, /43/ oborenih pogleda i poniženjem ophrvani. To će biti Dan kojim im je prijećeno! /44/
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top