Guest User

Untitled

a guest
Oct 21st, 2019
70
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Kasumi 20/24 Cannoneer recruit
 2. Toshiie Maeda - Keiji Maeda 20/30 Ashigaru Oda
 3. Mitsuhide Akechi - Gracia 22/32 Tactician Oda
 4. Nagahide Niwa 21/24 Archer Oda
 5. Lord Hachisuka recruit
 6. Kazumasu Takigawa 17/36 Ninja
 7. Tamon Yamaguchi 25/30 Archer
 8. Shigeyoshi Inoue 25/33 Archer
 9. Prince Shoutoku Takuga
 10. Katsuko 21-28/26-33 Ashigaru Uesugi
 11. Torako 18-25/23-30 Onmyouji Uesugi
 12. Masanobu Honda Tactician Tenshii
 13. Goemon Ninja 19-29/24-34 Ninja Miko Union
 14. Hayate Souma Samurai 20-24/25-29 Miko Union
 15. Himiko Sohei 20/40 Miko Union
 16. Moscow General Winter Ashigaru 10/12 Dokuganryuu
 17. Oily Girl Dousan Sohei 17/33 recruit
 18. Kyouko Kuge Samurai 10/20 recruit
 19. Kyoko Kuge Ashigaru 10/20 recruit
 20. Persuasive Monk recruit
 21. Bashou Matsuo Iga
 22. Yoshiteru Ashikaga Iga 45/45
 23. Yodogimi, Age 5 Random Tactician Tenshii
 24. Nobutsuna Kamiizumi Akashi
 25. Bokuden Tsukahara Ashigaru 50/50 Hojou
 26. Eroko Irobe Uesugi
 27.  
 28. Nin 14 28/33
 29. Nin 16 28/33
 30. Nin 33 17/22
 31. Nin 55 19/24
 32. Nin 68 30/35
RAW Paste Data