daily pastebin goal
57%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2. using System.Collections.Generic;
 3. using System.Configuration;
 4. using System.Globalization;
 5. using System.Linq;
 6. using System.Runtime.CompilerServices;
 7. using System.Text;
 8. using System.Threading.Tasks;
 9.  
 10. namespace _4_zad_tablica
 11. {
 12.     class Program
 13.     {
 14.         static void Main(string[] args)
 15.         {
 16.             Console.WriteLine("Zadanie domowe z tablicami");
 17.             int[] tablica = {3, 56, 3, 5, 78, 9, 78, 4, 3, 567, 8};
 18.             Console.WriteLine("Zadania na min i max z tablicy");
 19.  
 20.             // Ustalenie wartości minimalnej
 21.             int min = tablica[0];
 22.             for (int i = 1; i < tablica.Length; i++)
 23.             {
 24.                 if (min > tablica[i])
 25.                 {
 26.                     min = tablica[i];
 27.                 }
 28.             }
 29.             Console.WriteLine("Wartosc minimalna to: " + min);
 30.             Console.ReadKey();
 31.  
 32.             // Ustalenie wartości maksymalnej
 33.             int max = tablica[0];
 34.             for (int j = 1; j < tablica.Length; j++)
 35.             {
 36.                 if (max < tablica[j])
 37.                 {
 38.                     max = tablica[j];
 39.                 }
 40.  
 41.             }
 42.             Console.WriteLine("Wartosc maksymalna to: " + max);
 43.             Console.ReadKey();
 44.  
 45.             // Ustalenie sumy elementów tablicy
 46.             int suma = 0;
 47.             for (int k = 0; k < tablica.Length; k++)
 48.             {
 49.                 suma = suma + tablica[k];
 50.             }
 51.             Console.WriteLine("Suma elementów tablicy to " + suma);
 52.             Console.ReadKey();
 53.  
 54.             // Ustalenie zliczeń występowania podanej liczby w tablicy
 55.             Console.WriteLine("Zliczanie elementow tablicy");
 56.             Console.WriteLine("Wprowadz dowolna liczbe");
 57.             string exampleElement = Console.ReadLine();
 58.             int example = int.Parse(exampleElement);
 59.             int countofexample = 0;
 60.             for (int l = 0; l < tablica.Length; l++)
 61.             {
 62.                 if (tablica[l] == example)
 63.                     countofexample++;
 64.             }
 65.             Console.WriteLine("Podana wartość miała następującą liczbę wystąpień: " + countofexample);
 66.             Console.ReadKey();
 67.  
 68.         }
 69.     }
 70. }
RAW Paste Data
Top