Advertisement
Domy131097

[LV2] Mikroračunalni sustavi

Mar 24th, 2018
170
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ////////////////////////////// Bez timera ////////////////////////////////////
 2.  
 3. /* Includes */
 4. #include <stddef.h>
 5. #include "stm32f10x.h"
 6. #include "stm32f10x_gpio.h"
 7. #include "stm32f10x_rcc.h"
 8.  
 9. void pauza(uint32_t vrijeme) {  //integer 32 bita (slicno kao unsigned int)
 10.     uint32_t counter;
 11.     counter = vrijeme;
 12.     while(counter > 0) counter--;
 13. }
 14.  
 15. int main(void)
 16. {
 17.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //struktura za iznicijalizaciju određenog porta tipa GPIO
 18.  
 19.     /* Omoguci signal takta na GPIOC (na svih 16-bita) */
 20.     //potrebno ukljucit #include "stm32f10x_rcc.h"
 21.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //prvi parametar koji modul drugi sta zelimo omoguciti
 22.  
 23.     /* Inicijaliziraj port/bit PC13 kao izlazni */
 24.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); //pozivanje funkcije GPIO strukture, postavlja na neke defaultne vrijednosti
 25.     // Mijenjamo defaultne vrijednosti u zeljene
 26.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //o kojemu pinu se radi
 27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //push pull (s otpornikom gore)
 28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; //brzina
 29.     //Moramo navesti da se radi o C portu (GPIOC)
 30.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //pozivamo funkciju koja inicijalizira vrijednosti strukture na port C
 31.     // inicijalizacija zavrsena //
 32.  
 33.     while(1)
 34.     {
 35.         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET); //koji port, koji pin, 0/bit_reset (slika s otpornikom), Palim
 36.         pauza(500000);
 37.         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET); //gasim
 38.         pauza(500000);
 39.     }
 40.  
 41. }
 42.  
 43. //////////////////////////// S timerom ////////////////////////////////
 44.  
 45. /* Includes */
 46. #include <stddef.h>
 47. #include "stm32f10x.h"
 48. #include "stm32f10x_gpio.h"
 49. #include "stm32f10x_rcc.h"
 50.  
 51. volatile uint32_t MsCounter; //varijabla se svaki puta ucitava
 52.  
 53. void pauza(uint32_t vrijeme) {  //integer 32 bita (slicno kao unsigned int)
 54.     MsCounter = vrijeme;
 55.     while(MsCounter > 0) { }
 56.  
 57. }
 58.  
 59. int main(void)
 60. {
 61.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //struktura za iznicijalizaciju određenog porta tipa GPIO
 62.  
 63.     /* Omoguci signal takta na GPIOC (na svih 16-bita) */
 64.     //potrebno ukljucit #include "stm32f10x_rcc.h"
 65.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //prvi parametar koji modul drugi sta zelimo omoguciti
 66.  
 67.     /* Inicijaliziraj port/bit PC13 kao izlazni */
 68.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); //pozivanje funkcije GPIO strukture, postavlja na neke defaultne vrijednosti
 69.     // Mijenjamo defaultne vrijednosti u zeljene
 70.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //o kojemu pinu se radi
 71.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //push pull (s otpornikom gore)
 72.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; //brzina
 73.     //Moramo navesti da se radi o C portu (GPIOC)
 74.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //pozivamo funkciju koja inicijalizira vrijednosti strukture na port C
 75.     // inicijalizacija zavrsena //
 76.  
 77.     /* Inicijalizacija sistemskog timera (SysTick) */
 78.     SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); //ima jedan parametar (vrijeme jednog ticka), broji koji kaze koliko taktova treba za jednu sekundu, dijelimo s 1000 da dobijemo ms
 79.     //1 tick = 1ms
 80.  
 81.     while(1)
 82.     {
 83.         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_RESET); //koji port, koji pin, 0/bit_reset (slika s otpornikom), Palim
 84.         pauza(500);
 85.         GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_13, Bit_SET); //gasim
 86.         pauza(500);
 87.     }
 88.  
 89. }
 90.  
 91. //otvoriti dat stm32F1xx_it.c te u prozoru outline pritisnuti SysTick_Handler(void)
 92. //interupt
 93. extern volatile uint32_t MsCounter; //nemoj definirati ovdje nego ju koristi iz drugog modula (ne nelazi se def u ovoj datoteci vec se nalazi u nekoj drugoj u istom projektu)
 94.  
 95. void SysTick_Handler(void) //izvrsava se svake ms jer smo u glavnom programu tako namjestili
 96. {
 97.     if(MsCounter > 0) MsCounter--;
 98. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement