dz0

Pažymių matricos

dz0
Apr 18th, 2013
154
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # pagal http://galvosukykla.lt/failai/mokymas/programavimas/2013-pavasaris/ktug/KD3-pasiruosimas-matricos-pazymiai.pdf
 2. # pažymių matrica: eilutėse - mokiniai; stulpeliuose - KD
 3. P = [
 4. #  KD0  KD1  KD2            
 5.   [ 9,   5,   8],  # 0      
 6.   [10,  10,   4],  # 1      
 7.   [ 3,   7,  10],  # 2      
 8.   [ 8,   7,   9],  # 3      
 9.   [10,  10,  10],  # 4      
 10. ]
 11.  
 12.  
 13.  
 14. def show(M):   # matricos spausdinimui
 15.     for eil in M:
 16.         print( eil )
 17.  
 18. show(P)
 19.  
 20. ##########################################
 21. ## Tavo vardas/pavardė:  .................
 22. ##########################################
 23.  
 24.  
 25. # 0) surasti matricos eilučių/mokinių skaičių (mok_sk) ir stulpelių/KD (KD_sk).  # 0.5 tšk
 26. mok_sk = None
 27. KD_sk =  None
 28.  
 29. assert mok_sk == 5, mok_sk
 30. assert KD_sk == 3, KD_sk
 31.  
 32. # 1a) Atspausdint kiekvieno mokinio vidurkį, # 1 tšk
 33. #~ ... sąrašo sumavimui galima naudoti funkciją sum( sar )
 34.  
 35.  
 36. # 1b) sudaryti mokinių vidurkių sąrašą   # 0.5 tšk
 37. def mok_vidurkiai(M):
 38.     rez = []    
 39.     print( "mokiniu vidurkiai: ", rez )
 40.     return rez
 41.  
 42. assert mok_vidurkiai(P) == [7.333333333333333, 8.0, 6.666666666666667, 8.0, 10.0], mok_vidurkiai(P)
 43.  
 44. # 2a) sukurti funkciją, kuri suranda (grąžina)  n-to KD vidurkį:  # 1 tšk
 45. def KD_vidurkis(M, nr):
 46.     return
 47.  
 48. assert KD_vidurkis(P, 0) == 8, KD_vidurkis(P, 0)
 49. assert KD_vidurkis(P, 2) == 8.2, KD_vidurkis(P, 2)
 50.  
 51.  
 52. # 2b) sudaryti KD vidurkių sarašą  # 1 tšk
 53. def KD_vidurkiai(M):
 54.     rez = []
 55.    
 56.     #~ ...
 57.     print( "KD_vidurkiai:", rez )
 58.     return rez
 59.  
 60. assert  KD_vidurkiai(P) == [8.0, 7.8, 8.2], KD_vidurkiai(P)
 61.  
 62. # 3 Kontrolinį, kurio klasės vidurkis mažiausias, leidžiama perrašyti.
 63. # 3a) rasti tą KD (jo numerį)  # 1 tšk
 64. def blogiausias_KD(M):
 65.     rez = 0
 66.     print( "blogiausio KD nr:", rez )
 67.     return
 68.  
 69. assert blogiausias_KD(P) == 1, blogiausias_KD(P)
 70.  
 71.  
 72. # 3b) sumodeliuoti jo perrašymą:   # 2 tšk
 73. # prognozuojama, kad perrašydamas už jį moksleivis gali gauti tiek, kokį dabar turi vidurkį (suapvalinant į mažesnę pusę, pvz int(7.8)-->7 ) .
 74. # Jeigu turi geresnį pažymį nei gautum - perrašyt, aišku, neapsimoka.
 75. # Atspausdinti: kiekvieno mokinio numerį ir ar perrašinės (True/False)
 76. def perrasymas(M):
 77.     kuri_perrasom = blogiausias_KD(M)
 78.     #~ for ...
 79.         #~ print( mok_nr, paz, vid, ar_perrasines ) # spausdinam info, kad lengviau patikrint būtų
 80.  
 81.         # 3c) Kaip atrodys pažymių matrica po perrašymo (pasikeitus pažymiams)? # 1 tšk
 82.         # papildyt ciklą matricos keitimui...
 83.  
 84. perrasymas(P)
 85. assert P == [ [9, 7, 8],
 86.             [10, 10, 4],
 87.             [3, 7, 10],
 88.             [8, 8, 9],
 89.             [10, 10, 10] ], P
 90.  
 91. # 4) Surasti prasčiausią pažymį iš visų (nurodyti mokinio ir KD numerius)  # 2 tšk
 92. def didziausias_feilas(M):
 93.     min_eil, min_st = 0, 0
 94.     min_paz = 10
 95.     #~ ...
 96.     print( "prasciausias pazymys", min_paz, "yra is (eil, st) =", (min_eil, min_st) )
 97.     return min_eil, min_st
 98.  
 99. assert didziausias_feilas(P) == (2, 0), didziausias_feilas(P)
 100.  
 101. # 5) į matricą pridėti dar vieno KD (KD3) duomenis: # 2 tšk
 102. def papildomas_KD(M, KD):
 103.     #~ ...
 104.     show(M)  # po pakeitimų pažiūrim matricą
 105.  
 106. #~ KD3 = [10, 5, 8, 10, 2] # išvardinti KD3 pažymiai (ta pačia mokinių eilės tvarka, kaip ir P)
 107. papildomas_KD(P, KD3)
 108.  
 109. assert P == [ [9, 7, 8, 10],
 110.               [10, 10, 4, 5],
 111.               [3, 7, 10, 8],
 112.               [8, 8, 9, 10],
 113.               [10, 10, 10, 2] ], P
RAW Paste Data