SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class L3 {
 2.  
 3.   //Zakladam w zadaniu 1 i 2, ze jesli lista jest pusta to predykat jest spelniony dla wszystkich elementow
 4.  
 5.   def any[A](pred:A=>Boolean, list:List[A]):Boolean =
 6.     if(list==Nil) true
 7.     else {
 8.       def anyWew(list:List[A]):Boolean =
 9.       list match {
 10.         case Nil => false
 11.         case h::t => if(pred(h)) true else anyWew(t)
 12.       }
 13.     anyWew(list)
 14.   }
 15.  
 16.   def all[A](pred:A=>Boolean, list:List[A]):Boolean =
 17.     list match {
 18.     case Nil => true
 19.     case h::t => if(!pred(h)) false else all(pred,t)
 20.   }
 21.  
 22.   def predList[A](pred1:A=>Boolean, pred2:A=>Boolean, list:List[A]):List[A] =
 23.   {
 24.     val pred:(A => Boolean) = x => if(pred1(x) && !pred2(x)) true else false
 25.     list.filter(pred)
 26.   }
 27.  
 28.   /*
 29.    * Przyklad wywolania predList dla listy intow
 30.    * Predykat 1 sprawdza czy liczba jest wieksza od 0
 31.    * Predykat 2 sprawdza czy liczba jest wieksza od 20
 32.    * Na liscie powinny zostac liczby ktore spelniaja predykat 1 i nie spelniaja predykatu 2
 33.    * Wiec na liscie zostana takie liczby x, ze: 0<x<=20 (zaprzeczenie predykatu 2 to <=20)
 34.    * Kod do wywolania takich predykatow i listy:
 35.    *
 36.    * val pred1:(Int=>Boolean) = a => if(a>0) true else false
 37.    * val pred2:(Int=>Boolean) = a => if(a>20) true else false
 38.    * new L3().predList2(pred1,pred2,List(-5,-2,0,2,5,10,15,19,20,21,25,30,35))
 39.    *
 40.    * Wiec w wyniku tego wywolania powinna zostac taka lista: List(2, 5, 10, 15, 19, 20)
 41.    */
 42.    
 43. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top