SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 24th, 2019 44 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # coding: utf-8
 2.  
 3. klucz = "gaderypoluki"
 4. # tu klucz podany na sztywno - ale można wczytać od usera
 5.  
 6. substytucje = dict(zip(klucz[::2], klucz[1::2]))
 7. substytucje.update(zip(klucz[1::2], klucz[::2]))
 8. # tworzenie słownika 'w obie strony' na podstawie podanego klucza
 9. # pierwsze zip wstawia 'parzyste' znaki jako klucze słownika, a 'nieparzyste' jako wartości
 10. # a drugie zip - na odwrót
 11.  
 12. napis = "wypłynąłem na suchego przestwór oceanu"
 13. zaszyfrowane = ''.join(substytucje.get(l, l) for l in napis)
 14. # dict.get(key[,default]) returns the value for key if key is in the dictionary, else default.
 15. # If default is not given, it defaults to None
 16. # czyli jeśli znak 'l' jest kluczem w słowniku 'substytucje' to zwraca przypisaną do niego wartość,
 17. # a jeśli nie ma go w słowniku, to zwraca ten znak
 18.  
 19. # oczywiście powyżej nie ma obsługi małych / dużych liter itd, ale to szczegół
 20. print (zaszyfrowane)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top