Guest User

Untitled

a guest
Mar 24th, 2019
46
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # coding: utf-8
 2.  
 3. klucz = "gaderypoluki"
 4. # tu klucz podany na sztywno - ale można wczytać od usera
 5.  
 6. substytucje = dict(zip(klucz[::2], klucz[1::2]))
 7. substytucje.update(zip(klucz[1::2], klucz[::2]))
 8. # tworzenie słownika 'w obie strony' na podstawie podanego klucza
 9. # pierwsze zip wstawia 'parzyste' znaki jako klucze słownika, a 'nieparzyste' jako wartości
 10. # a drugie zip - na odwrót
 11.  
 12. napis = "wypłynąłem na suchego przestwór oceanu"
 13. zaszyfrowane = ''.join(substytucje.get(l, l) for l in napis)
 14. # dict.get(key[,default]) returns the value for key if key is in the dictionary, else default.
 15. # If default is not given, it defaults to None
 16. # czyli jeśli znak 'l' jest kluczem w słowniku 'substytucje' to zwraca przypisaną do niego wartość,
 17. # a jeśli nie ma go w słowniku, to zwraca ten znak
 18.  
 19. # oczywiście powyżej nie ma obsługi małych / dużych liter itd, ale to szczegół
 20. print (zaszyfrowane)
RAW Paste Data