SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 20th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. int znajdz(char dana)   // szukanie najstarszego miejsca bitu
 4. {
 5.     int licznik=0;
 6.     char tmp=1;
 7.     for(int i=8;i>=0;i--)
 8.     {
 9.         if((dana&(tmp<<i))==0)   //koniunkcja
 10.             licznik++;
 11.         else
 12.             break;
 13.     }
 14.     return licznik;
 15. }
 16.  
 17. int znajdz(int dana)               // dla wiekszych liczb
 18. {
 19.     int licznik=0;
 20.     int tmp=1;
 21.     for(int i=15;i>=0;i--)
 22.     {
 23.         if((dana&(tmp<<i))==0)
 24.             licznik++;
 25.         else
 26.             break;
 27.     }
 28.     return licznik;
 29. }
 30.  
 31. void pokaz(int dana)               //wyswietla w postaci binarnej
 32. {
 33.     for(int i=15;i>=0;i--)
 34.     {
 35.         if((dana&(1<<i))!=0)
 36.             cout <<1;
 37.         else
 38.             cout <<0;
 39.     }
 40.     cout << "\n";
 41. }
 42.  
 43. int main()
 44. {
 45.     char info_c=0xff;                    // wiadomosc w postaci char
 46.     int info=info_c<<8;                // wiadomosc w postaci int
 47.     char dz_c=13;                                 //dzielnik char
 48.     int dz_i=dz_c<<(8+znajdz(dz_c)-1);            // dzielnik int
 49.     int wynik;                                              //zmienna do wnyiku
 50.     int pom;                                                //niepotrzebne
 51.     cout<< "liczenie klucza" <<endl;
 52.     wynik=info^dz_i;                                          //xor
 53.     pokaz(wynik);
 54.     //cout<<znajdz(info^dz_i)<<endl;
 55.  
 56.     wynik^=dz_i>>(znajdz(info^dz_i));            // xory
 57.     pokaz(wynik);
 58.     wynik^=dz_i>>(znajdz(wynik));
 59.     pokaz(wynik);
 60.     wynik^=dz_i>>(znajdz(wynik));
 61.     pokaz(wynik);
 62.     cout<< "sprawdzanie"<<endl;
 63.     //pom=wynik<<znajdz(wynik);
 64.     wynik=info|wynik;
 65.     wynik^=dz_i>>(znajdz(wynik));
 66.     pokaz(wynik);
 67.     wynik^=dz_i>>(znajdz(wynik));
 68.     pokaz(wynik);
 69.     wynik^=dz_i>>(znajdz(wynik));
 70.     pokaz(wynik);
 71.     wynik^=dz_i>>(znajdz(wynik));
 72.     pokaz(wynik);
 73.     //cout<< znajdz(wynik)<<endl;
 74. //  pokaz(pom);
 75.     system("pause");
 76.     return 0;
 77. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top