daily pastebin goal
6%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 13th, 2017 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <script type="text/javascript" src="~/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 2. <script type="text/javascript" src="~/Scripts/jquery-ui.min.js"></script>
 3. <script type="text/javascript">
 4.     jq = $.noConflict(true);
 5. </script>
 6.  
 7. <div id="menumodule" ng-app="klwMenu" ng-controller="menuController">
 8.     <input type="hidden" id="hfContentChanged" value="0" />
 9.     <div class="hidden">
 10.         <div id="windowContent" class="emailPopup">
 11.             <div class='klwdelenpopup pull-right'>
 12.                 <div class="row">
 13.                     <div class="col-md-12">
 14.                         U kunt een mail versturen met uw kringloopwijzer gegevens voor gebruik door anderen of u zelf in andere toepassingen.
 15.                         Geef voor de verzending hieronder uw naam (als afzender) en e-mail adres(sen) van de ontvanger(s), gescheiden door punt komma, komma of spatie. 
 16.                         <br />
 17.                         <br />
 18.                         <br />
 19.                     </div>
 20.                 </div>
 21.                 <div class='row'>
 22.                     <div class='col-md-4'>
 23.                         <span>Naam verzender</span>
 24.                     </div>
 25.                     <div class='col-md-8'>
 26.                         <input type="text" id="NaamVerzenderEXC" />
 27.                         <br />
 28.                         <label class="error" id="NaamVerzenderVerplicht">Naam verzender is verplicht</label>
 29.                     </div>
 30.                 </div>
 31.                 <div class='row'>
 32.                     <div class='col-md-4'>
 33.                         <span>Email adres(sen)</span>
 34.                     </div>
 35.                     <div class='col-md-8'>
 36.                         <input type="text" id="EmailAdressenEXC" />
 37.                         <br />
 38.                         <label class="error" id="EmailAdresVerplicht">Email adres is verplicht</label>
 39.                         <label class="error" id="EmailAdresFout">Email adres is niet juist</label>
 40.                     </div>
 41.                 </div>
 42.                 <br />
 43.                 <div class='row'>
 44.                     <input class='button butblue pull-right' type="button" value='Versturen' ng-click="deelKringloopwijzer()" name="Mail Kringloopwijzer" />
 45.                 </div>
 46.             </div>
 47.         </div>
 48.     </div>
 49.  
 50.     <div id="menu" style="display:none">
 51.         <a href="#" ng-click="Redirect(model.ApplicationUrl);" class="float-left" >
 52.             <img class="img-responsive logo" src="@Url.Content("~/Images/Logo-Kringloopwijzer.png")" />
 53.         </a>
 54.         <ul ng-show="!model.IsAuthorized" class="nav navbar-nav" id="menu">
 55.             <li>
 56.                 <a href="#" ng-click="Redirect(model.ApplicationUrl);">
 57.                     <div class='navbar-item'>
 58.                         <span class='navbar-item-text-ok'>Home</span>
 59.                         <span class='navbar-item-text-ok'></span>
 60.                         <br />
 61.                         <div class='navbar-item-image'>
 62.                             <i class="fa fa-home fa-2x"></i>
 63.                         </div>
 64.                     </div>
 65.                 </a>
 66.             </li>
 67.         </ul>
 68.         <ul ng-show="!loading && model.IsAuthorized" class="nav navbar-nav" id="Ul1">
 69.             <li>
 70.                 <a href="#" ng-click="Redirect(model.ApplicationUrl);">
 71.                     <div class='navbar-item'>
 72.                         <span class='navbar-item-text-ok'>Home</span>
 73.                         <span class='navbar-item-text-ok'></span>
 74.                         <br />
 75.                         <div class='navbar-item-image'>
 76.                             <i class="fa fa-home fa-2x"></i>
 77.                         </div>
 78.                     </div>
 79.                 </a>
 80.             </li>
 81.             <li ng-repeat="menuItem in model.MenuItems | filter: { Titel: '!Rapportage' }" class="">
 82.                 <a href="#" ng-click="Redirect(menuItem.Url + '/' + model.KringloopwijzerId)" class="{{menuItem.Selected}}">
 83.                     <div class="navbar-item">
 84.                         <span class="navbar-item-text-{{menuItem.MenuTextClass}}">{{menuItem.Titel}}</span><br />
 85.                         <div class="navbar-item-image navbar-item-text-{{menuItem.MenuTextClass}}">
 86.                             <span class="fa-stack"><i class="fa fa-circle-thin fa-stack-2x"></i><i class="fa fa-stack-1x {{menuItem.MenuImageClass}}"></i></span>
 87.                         </div>
 88.                     </div>
 89.                 </a>
 90.                 <div class="main-dropdown" ng-show="menuItem.ChildMenuItems">
 91.                     <div class="navbar-item navbar-item-header">
 92.                         <span class="navbar-item-header-text navbar-item-text-{{menuItem.MenuTextClass}} navbar-item-header-text-{{menuItem.MenuTextClass}}">{{menuItem.Titel}}</span>
 93.                     </div>
 94.                     <div class="sub-nav">
 95.                         <div ng-repeat="childItem in menuItem.ChildMenuItems">
 96.                             <a href="#" ng-click="Redirect('https://invullen.mijnkringloopwijzer.nl' + childItem.Url + '/' + model.KringloopwijzerId)">
 97.                                 <div class="navbar-nav navbar-item navbar-subitem-main navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 98.                                     <span class="fa-stack navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 99.                                         <i class="fa fa-circle-thin fa-stack-2x"></i>
 100.                                         <i class="fa fa-stack-1x {{childItem.MenuImageClass}}"></i>
 101.                                     </span>
 102.                                     <span style='padding-left: 5px;'>{{childItem.Titel}}</span>
 103.                                 </div>
 104.                             </a>
 105.                         </div>
 106.                     </div>
 107.                 </div>
 108.             </li>
 109.             <li ng-if="model.IsCompleet" ng-repeat="menuItem in model.MenuItems | filter: { Titel: 'Rapportage' }" class="">
 110.                 <a ng-click="rapportage(model.KringloopwijzerId, 1)" style="cursor: pointer">
 111.                     <div class="navbar-item">
 112.                         <span class="navbar-item-text-{{menuItem.MenuTextClass}}">{{menuItem.Titel}}</span><br />
 113.                         <div class="navbar-item-image navbar-item-text-{{menuItem.MenuTextClass}}">
 114.                             <span class="fa-stack"><i class="fa fa-file-text-o fa-2x"></i></span>
 115.                         </div>
 116.                     </div>
 117.                 </a>
 118.                 <div class="main-dropdown" ng-show="menuItem.ChildMenuItems">
 119.                     <div class="navbar-item navbar-item-header">
 120.                         <span class="navbar-item-header-text navbar-item-text-{{menuItem.MenuTextClass}} navbar-item-header-text-{{menuItem.MenuTextClass}}">{{menuItem.Titel}}</span>
 121.                     </div>
 122.                     <div class="sub-nav">
 123.  
 124.                         <div ng-repeat="childItem in menuItem.ChildMenuItems | filter: { Titel: 'Signaleringen' } track by $index ">
 125.                             <a style="cursor: pointer" ng-click="Redirect('https://invullen.mijnkringloopwijzer.nl' + childItem.Url + '/' + model.KringloopwijzerId)">
 126.                                 <div class="navbar-nav navbar-item navbar-subitem-main navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 127.                                     <span style='padding-left: 5px;'>{{childItem.Titel}}</span>
 128.                                 </div>
 129.                             </a>
 130.                         </div>
 131.  
 132.                         <div ng-repeat="childItem in menuItem.ChildMenuItems | filter: { Titel: '!Verkort rapportage'} | filter: { Titel: '!Mail Kringloopwijzer' } | filter: { Titel: '!Signaleringen' } | filter: { Titel: '!Dashboard Milieu en Klimaat' } track by $index ">
 133.                             <a style="cursor: pointer" ng-click="rapportage(model.KringloopwijzerId, $index + 1)">
 134.                                 <div class="navbar-nav navbar-item navbar-subitem-main navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 135.                                     <span style='padding-left: 5px;'>{{childItem.Titel}}</span>
 136.                                 </div>
 137.                             </a>
 138.                         </div>
 139.  
 140.                         <div ng-repeat="childItem in menuItem.ChildMenuItems | filter: { Titel: 'Dashboard Milieu en Klimaat' } track by $index" ng-if="model.KringloopwijzerStatusId > 1">
 141.                             <a style="cursor: pointer" ng-click="Redirect('https://invullen.mijnkringloopwijzer.nl' + childItem.Url.slice(0,-6) + '/DashboardMK/' + model.KringloopwijzerId)">
 142.                                 <div class="navbar-nav navbar-item navbar-subitem-main navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 143.                                     <span style='padding-left: 5px;'>{{childItem.Titel}}</span>
 144.                                 </div>
 145.                             </a>
 146.                         </div>
 147.  
 148.                         <div ng-repeat="childItem in menuItem.ChildMenuItems | filter: { Titel: 'Verkort rapportage'} track by $index ">
 149.                             <a style="cursor: pointer" href="#" ng-click="Redirect('https://invullen.mijnkringloopwijzer.nl' + childItem.Url + '2/' + model.KringloopwijzerId)">
 150.                                 <div class="navbar-nav navbar-item navbar-subitem-main navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 151.                                     <span style='padding-left: 5px;'>Verkort Rapportage</span>
 152.                                 </div>
 153.                             </a>
 154.                         </div>
 155.  
 156.                         <div ng-repeat="childItem in menuItem.ChildMenuItems | filter: { Titel: 'Mail Kringloopwijzer' } track by $index ">
 157.                             <a style="cursor: pointer" ng-click="showDeelKringloopwijzerDialog()">
 158.                                 <div class="navbar-nav navbar-item navbar-subitem-main navbar-item-text-{{childItem.MenuTextClass}}">
 159.                                     <span style='padding-left: 5px;'>{{childItem.Titel}}</span>
 160.                                 </div>
 161.                             </a>
 162.                         </div>
 163.                     </div>
 164.                 </div>
 165.             </li>
 166.  
 167.             <li ng-if="!model.IsCompleet && !model.IsDemoGebruiker && model.KringloopwijzerId > 0">
 168.                 <a href="#" title="Uw KringloopWijzer is nog niet compleet; u kunt dan nog geen rapportage aanvragen."
 169.                    ng-click="warning('Info','Uw KringloopWijzer is nog niet compleet; u kunt dan nog geen rapportage aanvragen.')">
 170.  
 171.                     <div class='navbar-item'>
 172.                         <span class='navbar-item-text-ok' style="color: lightgray">Rapportage</span>
 173.                         <span class='navbar-item-text-ok'></span>
 174.                         <br />
 175.                         <div class='navbar-item-image'>
 176.                             <i class="fa fa-file-text-o fa-2x" style="font-size: 31px; padding-top: 5px; color: lightgray"></i>
 177.                         </div>
 178.                     </div>
 179.                 </a>
 180.             </li>
 181.  
 182.             <!-- Indienen voor KLW -->
 183.             <li ng-if="model.IsCompleet && !model.IsDemoGebruiker && model.KringloopwijzerId > 0 && model.HasOverigeAuthorization">
 184.                 <a ng-if="model.KringloopwijzerStatusId == '1'" href="#" ng-click="accorderen();">
 185.                     <div class='navbar-item'>
 186.                         <span class='navbar-item-text-nok'>Indienen</span>
 187.                         <span class='navbar-item-text-nok'></span>
 188.                         <br />
 189.                         <div class='navbar-item-image'>
 190.                             <i class="fa fa-share fa-2x" style="font-size: 31px; padding-top: 5px; color: #428bca"></i>
 191.                         </div>
 192.                     </div>
 193.                 </a>
 194.                 <a ng-if="model.KringloopwijzerStatusId == '2'" href="#" data-id="{{model.KringloopwijzerId}}" ng-click="accorderenTerugdraaien();">
 195.                     <div class='navbar-item'>
 196.                         <span class='navbar-item-text-ok'>Heropenen</span>
 197.                         <span class='navbar-item-text-ok'></span>
 198.  
 199.                         <br />
 200.                         <div class='navbar-item-image'>
 201.                             <i class="fa fa-reply fa-2x" style="font-size: 31px; padding-top: 5px; color: green"></i>
 202.                         </div>
 203.                     </div>
 204.                 </a>
 205.                 <a ng-if="model.KringloopwijzerStatusId > 2" href="#" title="Deze KringloopWijzer is ingediend en kan niet meer worden gewijzigd."
 206.                    ng-click="warning('Info', 'Deze KringloopWijzer is ingediend en kan niet meer worden gewijzigd.')">
 207.                     <div class='navbar-item'>
 208.                         <span class='navbar-item-text-nok' style="color: lightgray">Ingediend</span>
 209.                         <span class='navbar-item-text-nok'></span>
 210.                         <br />
 211.                         <div class='navbar-item-image'>
 212.                             <i class="fa fa-reply fa-2x" style="font-size: 31px; padding-top: 5px; color: lightgray"></i>
 213.                         </div>
 214.                     </div>
 215.                 </a>
 216.             </li>
 217.             <li>
 218.                 <a ng-if="!model.IsCompleet && !model.IsDemoGebruiker && model.KringloopwijzerId > 0" href="#" title="Het is niet mogelijk deze KringloopWijzer in te dienen omdat deze nog niet volledig is ingevuld." ng-click="warning('Info','Het is niet mogelijk deze KringloopWijzer in te dienen omdat deze nog niet volledig is ingevuld.')">
 219.                     <div class='navbar-item'>
 220.                         <span class='navbar-item-text-ok' style="color: lightgray">Indienen</span>
 221.                         <span class='navbar-item-text-nok'></span>
 222.                         <br />
 223.                         <div class='navbar-item-image'>
 224.                             <i class="fa fa-share fa-2x" style="font-size: 31px; padding-top: 5px; color: lightgray"></i>
 225.                         </div>
 226.                     </div>
 227.                 </a>
 228.                 <a ng-if="model.IsDemoGebruiker" href="#" title="Het is niet mogelijk deze KringloopWijzer in te dienen aangezien dit een demo is." ng-click="warning('Info','Het is niet mogelijk deze KringloopWijzer in te dienen aangezien dit een demo is.')">
 229.                     <div class='navbar-item'>
 230.                         <span class='navbar-item-text-ok' style="color: lightgray">Indienen</span>
 231.                         <span class='navbar-item-text-nok'></span>
 232.                         <br />
 233.                         <div class='navbar-item-image'>
 234.                             <i class="fa fa-share fa-2x" style="font-size: 31px; padding-top: 5px; color: lightgray"></i>
 235.                         </div>
 236.                     </div>
 237.                 </a>
 238.             </li>
 239.         </ul>
 240.         <div ng-if="model.IsAuthorized && !loading" style="padding-top: 15px;">
 241.             <div class="dropdown navbar-nav navbar-right" style="text-align: right">
 242.                 <table>
 243.                     <tr>
 244.                         <td>
 245.                             <label style="padding-top: 10px;" class="lblSelectie" for="ddlDeelnemer">Bedrijf:</label>
 246.                         </td>
 247.                         <td colspan="2" style="width: 200px; text-align: left;">
 248.                             <a style="padding-top: 10px;" ng-if="model.IsAdviseur" class="deelnemerkringloopSelectie" href="https://invullen.mijnkringloopwijzer.nl/Deelnemers" title="Kies een veehouder">{{model.DeelnemerBedrijfsnaam}}</a>
 249.                             <label style="padding-top: 10px;" ng-if="!model.IsAdviseur" class="deelnemerkringloopSelectie">{{model.Bedrijfsnaam}}</label>
 250.                         </td>
 251.                         <td ng-show="!model.IsDemoGebruiker">
 252.                             <div id="klwnavbarMachtigingen">
 253.                                 <a class="dropdown-toggle center settings" data-toggle="dropdown" href="#" data-target="#klwnavbarMachtigingen">
 254.                                     Machtigingen
 255.                                     <i class="fa fa-angle-down fa-1x">&nbsp;</i>
 256.                                 </a>
 257.                                 <ul ng-show="!model.IsAdviseur" class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
 258.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header">Beheren</li>
 259.                                     <li role="presentation">
 260.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=MeervoudigMachtigen')">
 261.                                             <i class="fa fa-list-alt"></i>
 262.                                             &nbsp; Overzicht machtigingen
 263.                                         </a>
 264.                                     </li>
 265.                                     <li role="presentation">
 266.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=Volmachten')">
 267.                                             <i class="fa fa-list-alt"></i>
 268.                                             &nbsp; Volmacht
 269.                                         </a>
 270.                                     </li>
 271.  
 272.                                     <li role="presentation" class="divider"></li>
 273.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header">Per onderdeel</li>
 274.  
 275.                                     <li role="presentation">
 276.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=1')">
 277.                                             <i class="fa fa-bell"></i>
 278.                                             &nbsp; Openstaande verzoeken
 279.                                         </a>
 280.                                     </li>
 281.                                     <li role="presentation">
 282.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=4')">
 283.                                             <i class="fa fa-list-alt"></i>
 284.                                             &nbsp; Machtigingen organisatie
 285.                                         </a>
 286.                                     </li>
 287.                                     <li role="presentation" class="divider"></li>
 288.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header">Datakoppelingen</li>
 289.                                     <li role="presentation">
 290.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=3')">
 291.                                             <i class="fa fa-download"></i>
 292.                                             &nbsp; Overzicht datakoppeling
 293.                                         </a>
 294.                                     </li>
 295.                                 </ul>
 296.                                 <ul ng-show="model.IsAdviseur" class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu1">
 297.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header">Beheren</li>
 298.                                     <li role="presentation">
 299.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=5')">
 300.                                             <i class="fa fa-list-alt"></i>
 301.                                             &nbsp; Machtigingen organisatie
 302.                                         </a>
 303.                                     </li>
 304.                                     <li role="presentation">
 305.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=2')">
 306.                                             <i class="fa fa-bell"></i>
 307.                                             &nbsp; Openstaande verzoeken
 308.                                         </a>
 309.                                     </li>
 310.                                     <li role="presentation">
 311.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=2')">
 312.                                             <i class="fa fa-plus"></i>
 313.                                             &nbsp; Nieuw machtigingsverzoek
 314.                                         </a>
 315.                                     </li>
 316.                                     <li ng-if="model.HasVolmacht" role="presentation" class="divider"></li>
 317.                                     <li ng-if="model.HasVolmacht" role="presentation" class="dropdown-header">Beheren (voor veehouder)</li>
 318.                                     <li ng-if="model.HasVolmacht" role="presentation">
 319.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=MeervoudigMachtigen')">
 320.                                             <i class="fa fa-list-alt"></i>
 321.                                             &nbsp; Overzicht machtigingen
 322.                                         </a>
 323.                                     </li>
 324.                                     <li ng-if="model.HasVolmacht" role="presentation">
 325.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=1')">
 326.                                             <i class="fa fa-bell"></i>
 327.                                             &nbsp; Openstaande verzoeken
 328.                                         </a>
 329.                                     </li>
 330.                                     <li ng-if="model.HasVolmacht" role="presentation">
 331.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=4')">
 332.                                             <i class="fa fa-list-alt"></i>
 333.                                             &nbsp; Machtigingen organisatie
 334.                                         </a>
 335.                                     </li>
 336.                                     <li ng-if="model.HasVolmacht" role="presentation">
 337.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Machtiging/Index?SchermprofielId=3')">
 338.                                             <i class="fa fa-download"></i>
 339.                                             &nbsp; Overzicht datakoppeling
 340.                                         </a>
 341.                                     </li>
 342.                                 </ul>
 343.                             </div>
 344.                         </td>
 345.                     </tr>
 346.                     <tr>
 347.                         <td>
 348.                             <label ng-if="!model.IsDemoGebruiker && (model.DeelnemerId != 0 || !model.IsAdviseur)" class="lblSelectie" for="ddlKringloopwijzer">Jaar:</label>
 349.                         </td>
 350.                         <td style="width: 200px; text-align: left;">
 351.                             <select ng-if="!model.IsDemoGebruiker && (model.DeelnemerId != 0 || !model.IsAdviseur)" data-do-not-track-unsaved-changes="1"
 352.                                     ng-change="kringloopwijzerChanged(model.KringloopwijzerId)" class="form-control ddlHome"
 353.                                     ng-model="model.KringloopwijzerId" ng-options="klw.Id as klw.Jaar for klw in model.Kringloopwijzers" id="ddlKringloopwijzer">
 354.                                 <option value="" disabled="disabled">Maak uw keuze</option>
 355.                             </select>
 356.                         </td>
 357.                         <td>
 358.                             <div id="klwnavbarAfmelden">
 359.                                 <a class="center settings" role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="afmelden();">
 360.                                     <i class="fa fa-sign-out"></i>
 361.                                     Afmelden
 362.                                 </a>
 363.                             </div>
 364.                         </td>
 365.                         <td>
 366.                             <div id="klwnavbarProfiel" ng-if="!model.IsDemoGebruiker">
 367.                                 <a id="lblUsernameIcon" class="dropdown-toggle center settings" data-toggle="dropdown" href="#" data-target="#klwnavbarProfiel">
 368.                                     Profiel
 369.                                     <i id="lblUsername" class="fa fa-angle-down fa-1x">&nbsp;</i>
 370.                                 </a>
 371.                                 <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="dropdownMenu2">
 372.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header">Ingelogd als: </li>
 373.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header userlbl">{{model.Gebruikersnaam}}</li>
 374.                                     <li role="presentation" class="dropdown-header userlbl">{{model.Bedrijfsnaam}}</li>
 375.                                     <li role="presentation" class="divider"></li>
 376.                                     <li ng-if="model.IsSBMedewerker" role="presentation" class="dropdown-header">Service & Beheer</li>
 377.                                     <li ng-if="model.IsSBMedewerker" role="presentation">
 378.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Beheer/Relaties')">
 379.                                             <i class="fa fa-users"></i>
 380.                                             &nbsp; Beheer relaties
 381.                                         </a>
 382.                                     </li>
 383.                                     <li ng-if="model.IsSBMedewerker" role="presentation">
 384.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Beheer/Kringloopwijzers')">
 385.                                             <i class="fa fa-files-o"></i>
 386.                                             &nbsp; Beheer kringloopwijzers
 387.                                         </a>
 388.                                     </li>
 389.                                     <li ng-if="model.IsSBMedewerker" role="presentation">
 390.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Beheer/Leveranciers')">
 391.                                             <i class="fa fa-truck"></i>
 392.                                             &nbsp; Beheer leveranciers
 393.                                         </a>
 394.                                     </li>
 395.                                     <li ng-if="model.IsSBMedewerker" role="presentation">
 396.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Beheer/ExportGebruikers')">
 397.                                             <i class="fa fa-truck"></i>
 398.                                             &nbsp; Beheer export gebruikers
 399.                                         </a>
 400.                                     </li>
 401.                                     <li ng-if="model.IsSBMedewerker" role="presentation" class="divider"></li>
 402.                                     <li ng-if="!model.IsDemoGebruiker" role="presentation" class="dropdown-header">Beheren</li>
 403.                                     <li ng-if="!model.IsDemoGebruiker" role="presentation">
 404.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect(model.IsAdviseur ? '/Afnemer/Index' : '/Deelnemer/Index')">
 405.                                             <i class="fa fa-building-o"></i>
 406.                                             &nbsp; Bedrijfsprofiel
 407.                                         </a>
 408.                                     </li>
 409.                                     <li ng-if="!model.IsDemoGebruiker" role="presentation">
 410.                                         <a role="menuitem" tabindex="-1" href="#" ng-click="Redirect('/Gebruiker/Index')">
 411.                                             <i class="fa fa-user"></i>
 412.                                             &nbsp; Gebruikersprofiel
 413.                                         </a>
 414.                                     </li>
 415.                                 </ul>
 416.                             </div>
 417.                         </td>
 418.                     </tr>
 419.                 </table>
 420.             </div>
 421.         </div>
 422.         <div ng-show="!model.IsAuthorized && !loading">
 423.             <div style="float: right; padding-top: 28px; text-align: center;">
 424.                 <img style="cursor: pointer; border: 2px solid; padding: 5px; border-bottom-left-radius: 25px; background-color: white;"
 425.                      height="50" src="/Images/eHerkenning_logo.png" onclick="AuthenticationManager.login_eHerkenning();" />
 426.             </div>
 427.             <div style="float: right; padding-top: 45px; padding-right: 8px; text-align: center;">
 428.                 <span class="navbar-item-text-ok" style="font-weight: bold;">Inloggen met</span>
 429.             </div>
 430.         </div>
 431.     </div>
 432. </div>
 433.  
 434. <script type="text/javascript" src="~/Scripts/angular.min.js"></script>
 435. <script type="text/javascript" src="~/Scripts/angular-route.min.js"></script>
 436. <script type="text/javascript" src="~/Scripts/angular-messages.min.js"></script>
 437. <script type="text/javascript" src="~/Scripts/angular-locale_nl-nl.js"></script>
 438. <script type="text/javascript" src="~/Modules/utils/urlHelper.min.js"></script>
 439.  
 440. <script type="text/javascript" src="~/Modules/menumodule/scripts/menucontroller.js"></script>
 441. <script type="text/javascript" src="~/Modules/services/menuService.js"></script>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top