G2A Many GEOs
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 9th, 2020 141 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. using System;
 2.  
 3. namespace ConverterApplication
 4. {
 5.  
 6.     public class StringReverser // odwracanie ciągu można zrealizować w innej klasie
 7.     {
 8.         public static String reverse(String x)
 9.         {
 10.             string code = "";
 11.             for (int i = x.Length; i > 0; i--)
 12.             {
 13.                 char ch = x[i - 1];
 14.                 code += ch;
 15.             }
 16.             return code;
 17.         }
 18.     }
 19.  
 20.     public interface IConverter // Publiczny interfejs? Proszę bardzo
 21.     {
 22.         string convert();
 23.     }
 24.  
 25.  
 26.     public abstract class Converter : IConverter
 27.     {
 28.         protected int value { get; set; } // dodałem nowe pole, które przechowuje wartość wejściową. Jest chronione, bo nikt, prócz klas dziedziczących nie może widzieć jej wartości
 29.  
 30.         protected Converter(int value) // Tu jest ciekawostka. Jak będziesz dziedziczyć klasę, to klasa bazowa Converter wymusi na tobie wygenerowanie konstruktowa
 31.         {
 32.             this.value = value;
 33.         }
 34.  
 35.         // Tu musisz odpowiedzieć mi na pytanie. Co powiesz na utworzenie delegata, który miałby za zadanie początkowe zmanipulowanie wartością wejściową
 36.         // Powiedzmy: wprowadzasz wartość w konsoli, ale klient chce podwoić wartość. Bo tak chce
 37.         // Daj mi znać o tym
 38.         public string convert() {
 39.             return converterDefinition();
 40.         }
 41.  
 42.         protected abstract string converterDefinition();
 43.     }
 44.  
 45.  
 46.  
 47.     public class BinConverter : Converter
 48.     {
 49.         public BinConverter(int value) : base(value) {}
 50.  
 51.         protected override String converterDefinition()
 52.         {
 53.             while (value > 0)
 54.             {
 55.                 int y = value % 2;
 56.                 code += y;
 57.                 value /= 2;
 58.             }
 59.             return StringReverser.reverse(code);
 60.         }
 61.     }
 62.  
 63.     public class OctConverter : Converter
 64.     {
 65.         public OctConverter(int value) : base(value) {}
 66.  
 67.         protected override String converterDefinition()
 68.         {
 69.             while (value > 0)
 70.             {
 71.                 int y = value % 8;
 72.                 code += y;
 73.                 value /= 8;
 74.             }
 75.             return StringReverser.reverse(code);
 76.         }
 77.     }
 78.  
 79.     public class HexConverter : Converter
 80.     {
 81.         // Tu dałem na private. Nie potrzeba tego upubliczniać. Nigdzie tego nie wykorzystujesz
 82.         private static String[] hex =
 83.         { "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "A", "B", "C", "D", "E", "F" };
 84.  
 85.         public HexConverter(int value) : base(value) {}
 86.  
 87.         protected override String converterDefinition()
 88.         {
 89.             while (value > 0)
 90.             {
 91.                 int y = value % 16;
 92.                 code += hex[y];
 93.                 value /= 16;
 94.             }
 95.             return StringReverser.reverse(code);
 96.         }
 97.     }
 98.  
 99.     public class Program
 100.     {
 101.         public static void Main(string[] args)
 102.         {
 103.             int x = int.Parse(Console.ReadLine());
 104.             Console.WriteLine("Number: "+x);
 105.  
 106.             Converter bin = new BinConverter(x);
 107.             Converter oct = new OctConverter(x);
 108.             Converter hex = new HexConverter(x);
 109.            
 110.             eqSign(12);
 111.             Console.WriteLine("Bin : " + bin.convert());
 112.             Console.WriteLine("Oct : " + oct.convert());
 113.             Console.WriteLine("Hex : " + hex.convert());
 114.             eqSign(12);
 115.         }
 116.        
 117.         static void eqSign(int x)
 118.         {
 119.             while (x != 0)
 120.             {
 121.                 Console.Write("=");
 122.                 x--;
 123.             }
 124.             Console.WriteLine();
 125.         }
 126.     }
 127. }
RAW Paste Data
Ledger Nano X - The secure hardware wallet
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top