youuw

2.c

Nov 29th, 2021
746
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Zadanie 2. Napisac program wypelniajacy tablice jednowymiarowa o rozmiarze n=50
 3. liczbami losowymi z przedzialu 0 - 1, a nastepnie wy┬▒wietlic ja na ekranie monitorze.
 4.  
 5. */
 6.  
 7. #include <stdio.h>
 8. #include <stdlib.h>./2.
 9. #include <time.h>
 10.  
 11. int main(int argc, char **argv) {
 12.  
 13.     srand( time(NULL) );
 14. ;
 15.     int size = 50;
 16.     float tab[size];
 17.     for(int x = 0; x<size; x++)     {
 18.         tab[x] = (100+(rand()%899));
 19.         tab[x] /= 1000;
 20.     }
 21.     printf("wylosowane liczby to: \n");
 22.     for(int x = 0; x<size; x++) printf("%d. %.02f\n", x+1, tab[x]);
 23.     return 0;
 24. }
 25.  
RAW Paste Data