Wolan1995

Untitled

Nov 16th, 2017
103
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %Z wykladu
 2. function y=splot(x1,x2,p1,p2)
 3.  
 4. %oblicz minimalna dlugosc wektora czasu dyskretnego
 5. len=length(x1)+length(x2); %wektor dlugosci sygna?ów ograniczonych
 6. minlen=len-1;
 7. mv=p1+p2
 8. dt=(p1+p2):minlen-1+(p1+p2);               % skala dyskretnego czasu
 9. % aby ?atwiej rysowa? i liczy? dope?nij wektory zerami
 10. x11=zeros(1,minlen-length(x1));
 11. x1=[x1 x11];
 12. x22=zeros(1,minlen-length(x2));
 13. x2=[x2 x22];
 14. y=zeros(1,minlen);
 15. for n=1:minlen          %petla zewnetrzna
 16.     for k=1:n           % pętla wewn?trzna
 17.         y(n)=y(n)+x1(k)*x2(n-k+1);
 18.     end
 19. end
 20. %stem(dt,y)
 21. subplot(4,1,1); stem(dt-mv+p1,x1)
 22. title('Sygnal pierwszy')
 23. subplot(4,1,2); stem(dt-mv+p2,x2)
 24. title('Sygnal drugi')
 25. subplot(4,1,3:4); stem(dt,y); grid on
 26. title('Splot sygnalów')
RAW Paste Data