olgierd

ASK_ZAD8

Dec 10th, 2018
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 8: Napisz kod w asemblerze odpowiadający poniższemu fragmentowi kodu w C
 2. //  Y=a*1.125
 3. unsigned char a = 0xCC;
 4.     unsigned char wynik;
 5.     _asm {
 6.         mov al, a
 7.         mov bl, a
 8.         shr bl, 3
 9.         add al, bl
 10.         mov wynik, al
 11.     }
 12.     printf("%d * 1.125 = %d", a, wynik);
RAW Paste Data