daily pastebin goal
48%
SHARE
TWEET

Untitled

nirn May 16th, 2018 125 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. struct vector
 5. {
 6.     float data[4];
 7. };
 8.  
 9. float sumVec(struct vector v){
 10.     return v.data[0]+v.data[1]+v.data[2]+v.data[3];
 11. }
 12.  
 13. float det(struct vector matrix[4])
 14. {  
 15.     // matrix - tablica czterech wektorów w komentarzach kolejno A, B, C i D
 16.     struct vector m;
 17.     float result;
 18.  
 19.     /* Obliczenia do wykonania:
 20.     det =   (a0*b1-a1*b0)*(c2*d3-c3*d2) +
 21.         (a2*b0-a0*b2)*(c1*d3-c3*d1) +
 22.         (a0*b3-a3*b0)*(c1*d2-c2*d1) +
 23.         (a1*b2-a2*b1)*(c0*d3-c3*d0) +
 24.  
 25.         (a2*b3-a3*b2)*(c0*d1-c1*d0) +
 26.         (a3*b1-a1*b3)*(c0*d2-c2*d0)
 27.  
 28.     Jak widać w druga suma jest zbyt mała by uzupełnić nią 4-elementowy wektor
 29.     Stosujemy zatem następujące przekształcenia:
 30.  
 31.     det =   (a0*b1-a1*b0)*(c2*d3-c3*d2) +
 32.         (a2*b0-a0*b2)*(c1*d3-c3*d1) +
 33.         (a0*b3-a3*b0)*(c1*d2-c2*d1) +
 34.         (a1*b2-a2*b1)*(c0*d3-c3*d0) +
 35.  
 36.         (a2*b3-a3*b2)*(c0*d1-c1*d0) +
 37.         (a3*b1-a1*b3)*(c0*d2-c2*d0) +
 38.               0      *      0       +
 39.               0      *      0
 40.  
 41.     det =   (a0*b1-a1*b0)*(c2*d3-c3*d2) +
 42.         (a2*b0-a0*b2)*(c1*d3-c3*d1) +
 43.         (a0*b3-a3*b0)*(c1*d2-c2*d1) +
 44.         (a1*b2-a2*b1)*(c0*d3-c3*d0) +
 45.  
 46.         (a2*b3-a3*b2)*(c0*d1-c1*d0) +
 47.         (a3*b1-a1*b3)*(c0*d2-c2*d0) +
 48.         (a0*b0-a0*b0)*(c0*d0-c0*d0) +
 49.         (a0*b0-a0*b0)*(c0*d0-c0*d0)
 50.  
 51.     Teraz kolumny indeksów elementów wektora mogą stać się argumentami kolejnych wywołań shufps.
 52.     Każdy wektor przestawimy zgodnie z indeksami a następnie będziemy wykonywać operacje
 53.     na wektorach czteroelementowych.
 54.     */
 55.    
 56.     asm (                                              
 57.         /* Obliczenie 1 składowego wyniku
 58.         (a0*b1-a1*b0)
 59.         (a2*b0-a0*b2)
 60.         (a0*b3-a3*b0)
 61.         (a1*b2-a2*b1)
 62.          A' B' A" B"
 63.         */
 64.         "movups (%0), %%xmm0     \n\t"
 65.         "movups (%1), %%xmm1 \n\t"  
 66.        
 67.         "shufps $0x48 , %%xmm0, %%xmm0 \n\t"            //A' (1, 0, 2, 0)
 68.         "shufps $0xb1 , %%xmm1, %%xmm1 \n\t"            //B' (2, 3, 0, 1)
 69.         "mulps %%xmm0,%%xmm1 \n\t"              //A'*B'
 70.        
 71.         // ponowne ustawienie zawartości rejestrów
 72.         // Obliczenie iloczynów z prawej strony
 73.         "movups (%0), %%xmm0 \n\t"             
 74.         "movups (%1), %%xmm2 \n\t"             
 75.        
 76.         "shufps $0xb1,%%xmm0,%%xmm0 \n\t"           //A" (2, 3, 0, 1)
 77.         "shufps $0x48,%%xmm2,%%xmm2 \n\t"           //B" (1, 0, 2, 0)
 78.         "mulps  %%xmm0,%%xmm2 \n\t"                 //A"*B"
 79.        
 80.         // Wyliczenie różnicy
 81.         "subps %%xmm1, %%xmm2 \n\t"                 //A'*B'-A"*B" po wektoryzacji
 82.        
 83.         /*
 84.         (c2*d3-c3*d2)
 85.         (c1*d3-c3*d1)
 86.         (c1*d2-c2*d1)
 87.         (c0*d3-c3*d0)
 88.          C' D' C" D"
 89.         */ 
 90.         "movups (%2), %%xmm0     \n\t"              //C,
 91.         "movups (%3), %%xmm1 \n\t"                  //D
 92.        
 93.         "shufps $0x16 , %%xmm0, %%xmm0 \n\t"            //C' (0, 1, 1, 2)
 94.         "shufps $0xef , %%xmm1, %%xmm1 \n\t"            //D' (3, 2, 3, 3)
 95.         "mulps %%xmm0,%%xmm1 \n\t"              // C'*D'
 96.        
 97.         "movups (%2), %%xmm0 \n\t"              //C
 98.         "movups (%3), %%xmm3 \n\t"                  //D
 99.        
 100.         "shufps $0xef,%%xmm0 ,%%xmm0 \n\t"              //C" (3, 2, 3, 3)
 101.         "shufps $0x16, %%xmm3, %%xmm3 \n\t"             //D" (0, 1, 1, 2)
 102.         "mulps  %%xmm0,%%xmm3 \n\t"                 //C"*D"
 103.        
 104.         "subps %%xmm1, %%xmm3 \n\t"                 //C'*D'-C"*D"
 105.  
 106.         "mulps %%xmm2,%%xmm3 \n\t"              //(A'*B'-A"*B")*(C'*D'-C"*D")  - wynik skladowy 1
 107.    
 108.    
 109.         /* Obliczenie 2 składowego wyniku
 110.         (a2*b3-a3*b2)
 111.         (a3*b1-a1*b3)
 112.         (a0*b0-a0*b0) <- 0
 113.         (a0*b0-a0*b0) <- 0
 114.          A' B' A" B"
 115.         */
 116.         "movups (%0), %%xmm0     \n\t"              //A
 117.         "shufps $0xe , %%xmm0, %%xmm0  \n\t"            //A' (0, 0, 3, 2)
 118.        
 119.         "movups (%1), %%xmm2 \n\t"                  //B
 120.         "shufps $0x7 , %%xmm2, %%xmm2 \n\t"             //B' (0, 0, 1, 3)
 121.        
 122.         "mulps %%xmm0, %%xmm2 \n\t"                 //A'*B'
 123.        
 124.         "movups (%0), %%xmm0     \n\t"              //A
 125.         "shufps $0x7 , %%xmm0, %%xmm0 \n\t"             //A" (0, 0, 1, 3)
 126.        
 127.         "movups (%1), %%xmm4     \n\t"              //B
 128.         "shufps $0xe , %%xmm4, %%xmm4 \n\t"             //B" (0, 0, 3, 2)
 129.        
 130.         "mulps %%xmm0,%%xmm4 \n\t"              //A"*B"
 131.        
 132.         "subps %%xmm4, %%xmm2 \n\t"                 //A'*B'-A"*B"
 133.        
 134.         /*
 135.         (c0*d1-c1*d0)
 136.         (c0*d2-c2*d0)
 137.         (c0*d0-c0*d0) <- 0
 138.         (c0*d0-c0*d0) <- 0
 139.          C' D' C" D"
 140.         */
 141.         "movups (%2), %%xmm0 \n\t"              //C
 142.         "shufps $0x0 , %%xmm0, %%xmm0 \n\t"         //C' (0, 0, 0, 0)
 143.        
 144.         "movups (%3), %%xmm4 \n\t"                  //D
 145.         "shufps $0x9 , %%xmm4, %%xmm4 \n\t"             //D' (0, 0, 2, 1)
 146.        
 147.         "mulps %%xmm0, %%xmm4 \n\t"                 //C * D
 148.        
 149.         "movups (%2), %%xmm0 \n\t"              //C
 150.         "shufps $0x9 , %%xmm0, %%xmm0 \n\t"         //C" (0, 0, 2, 1)
 151.        
 152.         "movups (%3), %%xmm5 \n\t"                  //D
 153.         "shufps $0x0 , %%xmm5, %%xmm5 \n\t"         //D" (0, 0, 0, 0)
 154.        
 155.         "mulps %%xmm5,%%xmm0 \n\t"              //C" * D"
 156.        
 157.         "subps %%xmm4, %%xmm0 \n\t"                 //C'*D'- C"*D"
 158.        
 159.         "mulps %%xmm0,%%xmm2 \n\t"              //skladowa wyniku 2
 160.        
 161.         "subps %%xmm2,%%xmm3 \n\t"              //roznica skladowych = wynik
 162.         "movups %%xmm3,(%4) \n\t"               //wektor rozwiazan
 163.         :
 164.         : "r" (matrix[0].data),"r" (matrix[1].data) , "r" (matrix[2].data), "r"(matrix[3].data), "r" (m.data)
 165.     );
 166.    
 167.     int i;
 168.     printf("Sumy częściowe: \n");
 169.     for(i = 0; i<4; i++)
 170.         printf("%f \n",m.data[i]);
 171.  
 172.     return sumVec(m);
 173. };
 174.  
 175.  
 176. int main()
 177. {
 178.  
 179.     float deter;
 180.  
 181.     struct vector matrix[4];
 182.  
 183.     // tablica użyta jedynie do ułatwienia zapisu macierzowego
 184.     // matrix można uzupełniać przez matrix[i].data[j] bez inicjalizacji tablicy
 185.     float m[4][4] = {{1, 2, 3, 4},
 186.              {5, 6, 7, 8},
 187.              {9, 1, 2, 3},
 188.              {4, 5, 6, 8} };   
 189.  
 190.     int i, j;
 191.  
 192.     for(i = 0; i < 4; i++){
 193.         for(j = 0; j < 4;  j++)
 194.             matrix[i].data[j] = m[i][j];
 195.     }
 196.    
 197.  
 198.     deter=det(matrix);
 199.     printf("Wyznacznik: \n");
 200.     printf("%f \n",deter); 
 201.    
 202.     return 0;
 203. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top