SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 11th, 2019 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2. GPS_FILE="/dev/ttyACM0"
 3. if [ -e "$GPS_FILE" ]
 4. then
 5. sudo cat /dev/ttyACM0 | while read line;
 6. do
 7. #Pusta zmienna velocity aby nie zapętlać JSONÓW o tej samej wartości (wystarczy jedna, ponieważ wszystkie linie danych są aktualizowane w bardzo podobnym czasie). Aktualizacja tej zmiennej wartością niepustą spowoduje wydrukowanie kolejnego JSONA
 8. latitude_jednosci=
 9. latitude_dziesiate=
 10. latitude=
 11. longitude_jednosci=
 12. longitude_dziesiate=
 13. longitude=
 14.  
 15. var_vel=$(echo $line | grep 'VTG' | awk -F  "," '{print $8}')
 16.  
 17. #zapobiega nadpisaniu obecnej wartości nullem
 18. if [ -n "$var_vel" ]
 19. then
 20. #dzielenie przez 1 inicjuje funkcję zaokrąglenia
 21. velocity=$(echo "scale=1;($var_vel)/1"| bc -l)
 22. fi
 23.  
 24. var_lat=$(echo $line | grep 'GGA'| awk -F  "," '{print $3}')
 25. #j.w.
 26. if [ -n "$var_lat" ]
 27. then
 28. #obliczenie szerokości dla formatu dd
 29. latitude_jednosci=$(echo $var_lat | cut -c-2)
 30. latitude_dziesiate=$(echo $var_lat | cut -c3-)
 31. latitude=$(echo "scale=4;$latitude_jednosci +  $latitude_dziesiate/60" | bc -l)
 32. fi
 33.  
 34. var_lon=$(echo $line | grep 'GGA' | awk -F  "," '{print $5}')
 35. #j.w.
 36. if [ -n "$var_lon" ]
 37. then
 38. #obliczenie długości dla formatu dd
 39. longitude_jednosci=$(echo $var_lon | cut -c-3)
 40. longitude_dziesiate=$(echo $var_lon | cut -c4-)
 41. longitude=$(echo "scale=4;$longitude_jednosci +  $longitude_dziesiate/60" | bc -l)
 42.  
 43. fi
 44.  
 45. #jeśli wszystkie zmienne mają niepuste wartości, wtedy wyświetl JSONA
 46. if ([ -n "$velocity" ] && [ -n "$longitude" ] && [ -n "$latitude" ])
 47. then
 48. sudo jo -p latitude=$latitude longitude=$longitude velocity=$velocity > /var/www/html/out_gps.json
 49. #{ IFS= read -r line1 && IFS= read -r line2; } < out_gps.json
 50. #cat out_gps.json | sed 's/.*/&<br>/' | head -n 2  > dane.txt
 51.  
 52. #sed -e 's/^/<br>/g ; s/$/</br>/g'
 53. fi
 54. done
 55. #if [ ! -e "$GPS_FILE" ]
 56. #then
 57. sleep 0.1
 58. /home/jacek/Pulpit/skrypt_gps.sh
 59. #fi
 60. else
 61. sleep 0.1
 62. #sudo reboot now
 63. #/home/jacek/Pulpit/skrypt_gps.sh
 64.  
 65.  
 66. fi
 67. exit 0
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top