Advertisement
Skylighty

zzz

Nov 24th, 2020
1,693
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import math
 2.  
 3. def euclides2(x,y):
 4.     temp = 0
 5.     coeff = 0
 6.     rest = -1
 7.     while rest != 0:
 8.         if (x > y):
 9.             rest = x % y
 10.             coeff = math.floor(x/y)
 11.             print(str(x) + ' = ' + str(coeff) + '*' + str(y) + ' + ' + str(rest) + ' -> ' +
 12.                   str(rest) + ' = ' + str(x) + ' - (' + str(y) + '*' + str(coeff) + ')')
 13.             x = y
 14.             y = rest
 15.         else:
 16.             rest = y % x
 17.             coeff = math.floor(y/x)
 18.             print(str(y) + ' = ' + str(coeff) + '*' + str(x) + ' + ' + str(rest) + ' -> ' +
 19.                   str(rest) + ' = ' + str(y) + ' - (' + str(x) + '*' + str(coeff) + ')')
 20.             y = x
 21.             x = rest
 22.  
 23.  
 24. # Rozklad na czynniki pierwsze
 25. # Zwraca w liscie, od gory
 26. def distribution(x):
 27.     ite = 2
 28.     dividers = []
 29.     while x > 1:
 30.         if x % ite == 0:
 31.             temp = x
 32.             x /= ite
 33.             dividers.append(ite)
 34.             print(str(temp) + '  |  ' + str(ite))
 35.             ite = 2
 36.         else:
 37.             ite += 1
 38.     return dividers
 39.  
 40.  
 41. # Strukturyzja do postaci slownika klucz-wartosc
 42. # Gdzie klucz to podstawa, a wartosc wykladnik (ilosc wystapien poszczegolnego dzielnika w rozkladzie)
 43. def structurize_divs(divers):
 44.     result = {}
 45.     for i in divers:
 46.         result[i] = divers.count(i)
 47.     return result
 48.  
 49.  
 50. # Funkcja Eulera (nie twierdzenie)
 51. def euler(x):
 52.     arr = distribution(x)
 53.     data = structurize_divs(arr)
 54.     result = 1
 55.     for base in data:
 56.         result *= pow(base, data[base] - 1) * (base - 1)
 57.         print(str(base)+'^('+str(data[base])+'-1)'+'*('+str(base)+'-1)', end=' * ')
 58.     print('\n')
 59.     print('Wynik wynosi : ' + str(result))
 60.  
 61.  
 62. def leftright(x, power, mod):
 63.     # Konwersja na binarke do listy
 64.     bins = [int(i) for i in list('{0:0b}'.format(power))]
 65.     it1 = 0
 66.     it2 = 1
 67.     it3 = len(bins)-1
 68.     z = 0
 69.     z = (pow(pow(x, bins[it1]), 2)) % mod
 70.     print('w' + str(it2) + ' = (' + str(x) + '^(n' + str(it3) + '))^2 mod' + str(mod) + ' = ' + str(z))
 71.     it1 += 1
 72.     it2 += 1
 73.     it3 -= 1
 74.     y = (z*pow(x, bins[it1])) % mod
 75.     print('w' + str(it2) + ' = ' + str(z) + '*' + str(x) + '^(n' + str(it3) + ') mod' + str(mod) + ' = ' + str(y))
 76.     it1 += 1
 77.     it2 += 1
 78.     it3 -= 1
 79.     print('\n')
 80.     while it1 < len(bins):
 81.         z = (pow(y, 2)) % mod
 82.         print('w' + str(it2) + ' = ' + str(y) + '^2 mod' + str(mod) + ' = ' + str(z))
 83.         it2 += 1
 84.         y = (z * pow(x, bins[it1])) % mod
 85.         print('w' + str(it2) + ' = ' + str(z) + '*' + str(x) + '^(n' + str(it3) + ') mod' + str(mod) + ' = ' + str(y))
 86.         print('\n')
 87.         it1 += 1
 88.         it2 += 1
 89.         it3 -= 1
 90.  
 91. def rightleft(x, power, mod):
 92.     # Konwersja na binarke do listy
 93.     bins = [int(i) for i in list('{0:0b}'.format(power))]
 94.     z = 0
 95.     y = 0
 96.     n = len(bins)-1
 97.     i = 1
 98.     ni = 0
 99.     z = x % mod
 100.     print('z'+str(i)+' = '+str(x)+'^(2^0) mod'+str(mod)+' = '+str(z))
 101.     y = (pow(z, bins[n])) % mod
 102.     print('y'+str(i)+' = 1*'+str(x)+'^(n'+str(ni)+') mod'+str(mod)+' = '+str(y)+'\n')
 103.     n -= 1
 104.     i += 1
 105.     ni += 1
 106.     while n >= 0:
 107.         tempz = z
 108.         tempy = y
 109.         z = (pow(z, 2)) % mod
 110.         print('z'+str(i)+' = '+str(tempz)+'^(2) mod'+str(mod)+' = '+str(z))
 111.         y = (y*pow(z, bins[n])) % mod
 112.         print('y' + str(i) + ' = ' + str(tempy) + '*' + str(z) + '^(n' + str(ni) + ') mod' + str(mod) + ' = ' + str(y)+'\n')
 113.         n -= 1
 114.         i += 1
 115.         ni += 1
 116.  
 117.  
 118. def modulcalc(x, mod):
 119.     middle = math.floor(x/mod)
 120.     result = x - (middle*mod)
 121.     print(str(x)+'mod'+str(mod)+' = '+str(x)+' - ['+str(x)+'/'+str(mod)+']*'+str(mod)+' = '+str(result))
 122.  
 123. # Aby uzyc wystarczy wpisac odpowiednia funkcje i skompilowac program, funkcje dostepne opisane sa ponizej
 124.  
 125. # Przyklad uzycia : na dole dopisuje modulcalc(135,5), daje Run - otrzymuje wynik, jak w matlabie.
 126.  
 127. # Funkcje do uzycia:
 128. # Modulo (z ujemnymi tez) - modulcalc(x,mod), gdzie x to liczba, mod liczba modulo pokazuje zapis
 129. # NWD - euclides2(x,y) gdzie x,y to liczby dla ktorych liczone jest NWD
 130. # Funkcja Eulera - euler(x) gdzie x to liczba z ktorej jest funkcja, ostatnia gwiazdke w zapisie poteg ignoruj
 131. # Metoda z lewa na prawo - lefright(x, power, mod) gdzie x to liczba, power wykladnik, mod to wartosc modulo
 132. # Metoda z prawa na lewo - rightleft(x, power, mod) - tak samo jak z lewa na prawo
 133.  
 134. rightleft(3,64,11)
 135.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement