Advertisement
halexandru11

pt istorie

Mar 10th, 2021
87
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Dinamica partidelor politice în perioada interbelică
 2.  
 3. PNL (1975)
 4. -a guvernat in 1918-1928 -> "Decada Bratinistă" și in 1933-1937
 5. -a fost condusă de: Ion I.C.Brătianu(Ionel), Vintilă Brătianu, Gh. Brătianu, I.G.Duca, Gh.Tărtărescu, C-tin I.C.Brătianu
 6. -deviza: "Prin noi înșine"
 7. -România deține destule resurse naționale și financiare care să-i asigure dezvoltarea
 8. -sunt necesare aplicarea unor măsuri de protecție și măsuri pentru limitarea investițiilor străine
 9. -activitatea guvernului se caracterizează prin:
 10. -adoptarea legilor electorale din 1918 și 1926
 11. -legii agrare: 1923
 12. -adoptarea constituției din 1923
 13. -reforma administrativă: 1925
 14. -adoptarea unor măsuri pentru dezvoltarea industriei
 15.  
 16. PNȚ (1926)
 17. -format prin fuziunea Partidului Țărănesc(creat de Ion Mihalache în 1918) cu Partidul Național Român din Transilvania(Iuliu Maniu)
 18. -a guvernat în perioade dificile pentru țară(1928-1933) având astfel prejudicii
 19. -deviza: "Politica porților deshise"
 20. -România trebuia să își păstreze tradiția de țară agrară; țărănimea este cea mai importantă forță politică
 21. -adoptarea investițiilor externe(capital străin)
 22. -a fost dizolvat de comuniști in 1947
 23.  
 24.  
 25. Mișcările poiltice
 26.  
 27. Legionară
 28. -Organizatii legionare
 29. -1923 A.I.Cuza - Liga Apărării Național Creștine
 30. -1927 Corneliu Zelea Codreanu - Legiunea Arhanghelului Mihail
 31. -1930 Horia Sima - Garda de fier
 32. -1934 Gh. Cantacuzino - Totul pentru Țară
 33. -Trăsături: ortodoxismul, glorificarea țăranului, antisemitismul, misticismul, mesianismul, violența si asasinate politice(1933 I.G.Duca, 1939 Arman Călinescu, 1940 N.Iorga)
 34. -Lezinca: "Omul și pogonul"
 35. -guvernat cu sprijinul lui Antonescu sept 1940 - ian 1941
 36.  
 37. Comunistă:
 38. -pe 8 mai 1921 a avut loc Congresul de Constituire a Partidului Comunist Român care se va asocia Internaționalei Comuniste de la Moscova(Comitern)
 39. -o parte din membrii au refuzat această asociere, formând PSD
 40. -până în 1924 PCR a fost condus de Gh.Cristescu, iar după această dată a fost scos în afara legii deoarece:
 41. -promovau o politică antistatală
 42. -a adoptat Tezele lui Buharin
 43. -a susținut intervenția sovietică în Basarabia în 1924 în Tatarbunar
 44. -înspre 1940 PCR avea mai puțin de 1000 de membrii
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement