SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 13th, 2019 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #define N 3
 5.  
 6. int main() //Joanna Julia Wróblewska, Matematyka stosowana, semestr I
 7. {
 8.    int i, max, min, tab[N], l, a;
 9.    float suma, srednia, gora, wariancja, odchylenie;
 10.  
 11.    srand(time(0));
 12.  
 13.    for(i=0;i<N;i++) //pętla do wylosowania liczb do tablicy N-elementowej
 14.     {
 15.        tab[i]=rand();
 16.        max=tab[0];
 17.        min=tab[0];
 18.     }
 19.  
 20.    for(i=0;i<N;i++)
 21.     {
 22.        if(tab[i]>max)
 23.         max=tab[i]; //określenie wartości maksymalnej spośród wylosowanych pseudolosowych liczb
 24.        if(tab[i]<min)
 25.         min=tab[i]; //określenie wartości minimalnej spośród wylosowanych pseudolosowych liczb
 26.  
 27.  
 28.        suma+=tab[i]; //obliczenie sumy pseudolosowych liczb
 29.        srednia=suma/N; //obliczenie średniej arytmetycznej pseudolosowych liczb
 30.        gora+=pow(tab[i]-srednia, 2); //obliczenie liczebnika wariancji
 31.        wariancja=gora/N; //obliczenie wariancji
 32.        odchylenie=sqrt(wariancja); //obliczenie odchylenia standardowego
 33.     }
 34.  
 35.     for (;;)
 36.     {
 37.         printf("MENU GLOWNE\n");
 38.         printf("-----------------------------------------------------------------------------------------------\n");
 39.         printf("1. Wyswietl wylosowane liczby.\n");
 40.         printf("2. Podaj wartosc maksymalna sposrod wylosowanych liczb.\n");
 41.         printf("3. Podaj wartosc minimalną sposrod wylosowanych liczb.\n");
 42.         printf("4. Oblicz odchylenie standardowe z wylosowanych liczb.\n");
 43.         printf("5. Zakoncz pracy programu.\n");
 44.  
 45.         printf("Wybierz: ");
 46.         scanf("%d", &a); //wybór opcji przez u¿ytkownika
 47.         printf("\n\n");
 48.  
 49.         switch (a)
 50.         {
 51.         case 1:
 52.             for(i=0;i<N;i++)
 53.                 {
 54.                     printf("%d,    tab[%d]\n", tab[i], i);
 55.                 }
 56.             printf("\n\n");
 57.             break;
 58.         case 2:
 59.             for(i=0;i<N;i++)
 60.                 {
 61.                     printf("%d,    tab[%d]\n", tab[i], i);
 62.                 }
 63.             printf("\n");
 64.             printf("Wartosc maksymalna to %d a jej pozycja w tablicy to %d.\n", max, tab[i]>max); //podanie wartoœci maksymalnej wœród wylosowanych liczb
 65.             printf("\n\n");
 66.             break;
 67.         case 3:
 68.             for(i=0;i<N;i++)
 69.                 {
 70.                     printf("%d,    tab[%d]\n", tab[i], i);
 71.                 }
 72.             printf("\n");
 73.             printf("Wartosc minimalna to %d a jej pozycja w tablicy to %d.\n", min, tab[i]<min); //podanie wartoœci maksymalnej wœród wylosowanych liczb
 74.             printf("\n\n)");
 75.             break;
 76.         case 4:
 77.             printf("Odchylenie standardowe z podanych liczb wynosi %.2f\n", odchylenie); //odchylenie standardowe w zaokr¹gleniu do dwóch miejsc po przecinku
 78.             printf("\n\n");
 79.             break;
 80.         case 5:
 81.             printf("Do widzenia!");
 82.             printf("\n\n");
 83.             exit(0);
 84.             break;
 85.         default:
 86.             printf("Nie ma takiej opcji w menu, sprobuj ponownie.");
 87.         }
 88.  
 89.         getchar(); //enter po obejrzeniu wybranej przez u¿ytkownika opcji
 90.         printf("Wcisnij ENTER aby wybrac ponownie...\n");
 91.         getchar(); //rozpoczęcie kolejnego cyklu
 92.         system("cls"); //wyczyszczenie wyniku opcji
 93.     }
 94.  
 95.     return (0);
 96. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top