SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 12th, 2019 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1. F Aby program instalacyjny zbudowany w środowisku MS Visual Studio sprawdzał, czy komputer na którym instalowana jest aplikacja posiada odpowiedni rozmiar pamięci RAM, należy sformułować właściwy warunek w edytorze Custom Actions.
 2.  
 3. 2. F Aby wprowadzić w systemie bugzilla nowe zgłoszenie o błędzie nie trzeba posiadać konta użytkownika
 4.  
 5. 3. T Aby wykonać profilowanie należy najpierw skompilować program, a następnie uruchomiać go wiele razy tak aby pokryta została jak największa część kodu.
 6.  
 7. 4. F Blok kodu, który znacząco wpływa na trudności podczas instalacji oprogramowania nazywany jest wąskim gardłem aplikacji (ang. bottle neck).
 8.  
 9. 5.T Błąd w systemie Bugzilla może zmieniać swoje statusy tylko zgodnie z cyklem życia błędu.
 10.  
 11. 6. T Bugzilla może być wykorzystywana do zarządzania błędami w systemie informatycznym, jak również wymaganiami, poprawkami i zmianami.
 12.  
 13. 7. F Bugzilla jest narzędziem służącym do profilowania aplikacji.
 14.  
 15. 8. T Celem testów akceptacyjnych jest sprawdzenie czy oprogramowanie jest gotowe i może być przekazane użytkownikowi.
 16.  
 17. 9. T Cykl życia błędu określa stan w jakim błąd się aktualnie znajduje oraz jego historię.
 18.  
 19. 10. F Dokumentacja użytkownika oprogramowania powinna zawierać udokumentowany kod.
 20.  
 21. 11. T Doxygen nie potrafi aktualizować wygenerowanej dokumentacji interpretując tylko zmienione pliki./////
 22. 12. F Doxygen nie pozwala na generowanie dokumentacji technicznej dla aplikacji napisanej w języku C++.
 23.  
 24. 13. F Doxygen pozwala na generowanie dokumentacji technicznej tylko dla aplikacji napisanej w języku Java.
 25.  
 26. 14. F Doxygen umożliwia tworzenie dokumentacji tylko pojedynczych plików.//
 27.  
 28. 15. F Doxygen wymaga używania znaczników HTML do opisu komentarzy.//
 29.  
 30. 16. F Głównym celem optymalizacji czasowej oprogramowania jest zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby pamięciowe.
 31.  
 32. 17. T Graf wywołań funkcji tworzony przez profilery pozwala wykryć funkcje, które same w sobie nie zajmują dużo czasu wykonania natomiast wywoływane z nich funkcje stanowią wąskie gardło aplikacji.
 33.  
 34. 18. T Instrukcja budowy pakietu rpm powinna być zapisana w pliku spec.
 35.  
 36. 19. F Javadoc posiada bardziej rozbudowane formaty wejściowe i wyjściowe niż Doxygen.
 37.  
 38. 20. F Jedna instancja systemu Bugzilla może obsługiwać tylko jeden produkt (np. aplikację).
 39.  
 40. 21. F Komentarz interpretowany przez Doxygen musi wystąpić bezpośrednio przed deklaracją czy definicją pliku, klasy, itd.
 41.  
 42. 22. T Makro %_topdir w pliku .rpmmacros definiuje ścieżkę do katalogu z tymczasowymi plikami tworzonymi w trakcie budowy pakietu rpm.
 43.  
 44. 23. F Manualna instrumentacja przeprowadzana w celu profilowania aplikacji polega na ręcznym podliczaniu charakterystyk czasu wykonania danych fragmentów kodu.
 45.  
 46. 24. F Microsoft Test Manager nie może być wykorzystany do analizy aplikacji w innych językach tj. PHP, Java czy Delphi. (może)
 47.  
 48. 25. T Microsoft Test Manager nie wymaga posiadania kodu źródłowego.//
 49.  
 50. 26. T NetBeans Profiler oprócz profilowania użycia procesora oraz pamięci pozwala na śledzenie aktywności poszczególnych wątków aplikacji.
 51.  
 52. 27. F Parametr Resolution określający sposób rozwiązania zgłoszenia o błędzie w systemie Bugzilla może przyjmować wartości New, Assigned i Closed.
 53.  
 54. 28. T Parametr Resolution określający sposób rozwiązania zgłoszenia o błędzie w systemie Bugzilla może przyjmować między innymi wartości Fixed, Duplicate, Invalid.
 55.  
 56. 29. T Planowanie testów funkcjonalnych umożliwia Microsoft Test Manager oraz Microsoft Visual Studio.
 57.  
 58. 30. F Plik konfiguracyjny Doxygen można wygenerować tylko poprzez aplikację Doxywizard.
 59.  
 60. 31. T Podczas tworzenia testu manualnego w Microsoft Test Manager możliwe jest zdefiniowanie zmiennych oraz wartości jakie powinny przyjmować.
 61.  
 62. 32. F Podczas tworzenia testu manualnego w Microsoft Test Manager nie jest możliwe zdefiniowanie zmiennych oraz wartości jakie powinny przyjmować.
 63.  
 64. 33. T Profil płaski profilera GNU GProf nie pozwala obserwować czasów wykonywania funkcji 'potomków' i 'rodziców'.
 65.  
 66. 34. F Profilowanie aplikacji nie wymaga analizy otrzymanych danych czasowych.
 67.  
 68. 35. F Profilowanie aplikacji polega na statycznej analizie oprogramowania.
 69.  
 70. 36. T Profilowanie aplikacji nie polega na statycznej analizie oprogramowania.
 71.  
 72. 37. T Profilowanie aplikacji równoległych pozwala śledzić proces wymiany komunikatów pomiędzy procesorami/procesami.
 73.  
 74. 38. T Profilowanie aplikacji równoległych pozwala śledzić proces wymiany komunikatorów pomiędzy procesami/ procesami
 75.  
 76. 39. T Profilowanie aplikacji wykonywane jest w celu zoptymalizowania aplikacji zarówno pod względem czasowym jak i pamięciowym.
 77.  
 78. 40. F Profilowanie na poziomie linii kodu umożliwia dokładne wskazanie błędu kompilacji.//
 79.  
 80. 41. T Profiler IBM Rational Quantify pozwala na graficzne i tekstowe porównywanie wydajności kolejnych wersji oprogramowania (czyli jaki wpływ miały wprowadzone poprawki).
 81.  
 82. 42. F Profiler IBM Rational Quantify pozwala tylko na tekstowe (lista funkcji) porównywanie wydajności kolejnych wersji oprogramowania (czyli jaki wpływ miały wprowadzone poprawki).
 83.  
 84. 43. F Profilery aplikacji stworzonych w zarządzanych językach programowania nie pozwalają na profilowanie zużywanej pamięci.
 85.  
 86. 44. T Profilery bazujące na instrumentacji zbierają informacje na temat wydajności aplikacji poprzez wstawiane dodatkowych instrukcji do kodu.
 87.  
 88. 45. F Profilery statystyczne wykorzystują zdarzenia (ang. events), które przekazywane są jako procedury zwrotne.
 89.  
 90. 46. F Program instalacyjny zbudowany w środowisku MS Visual Studio zawsze instaluje aplikację w domyślnej lokacji.
 91.  
 92. 47. F Program instalacyjny zbudowany w środowisku MS Visual Studio zawsze tworzy skrót do instalowanego programu na pulpicie.
 93.  
 94. 48. F Raporty generowane przez profilery pokazują miejsca wystąpienia błędów z pamięcią (np. brak dealokacji).
 95.  
 96. 49. F Słowo kluczowe @param może być użyte jako link do istniejących funkcji, plików, klas oraz URLi.
 97.  
 98. 50. T Słowo kluczowe @see może być użyte jako link do istniejących funkcji, plików, klas, oraz URLi.
 99.  
 100. 51. F Środowisko MS Visual Studio pozwala na tworzenie programów instalacyjnych tylko dla aplikacji zbudowanych w tym środowisku.
 101.  
 102. 52. T Środowisko MS Visual Studio pozwala na tworzenie programów instalacyjnych dla aplikacji stworzonych w dowolnej technologii.
 103.  
 104. 53. T Testowanie integracyjne służy do sprawdzenia czy komponenty tworzonego oprogramowania współpracują ze sobą.
 105.  
 106. 54. F W generatorze Javadoc słowa kluczowe w komentarzu należy poprzedzić \ lub @
 107.  
 108. 55. T W generatorze Javadoc słowa kluczowe w komentarzu należy poprzedzić znakiem @.
 109.  
 110. 56. T W NetBeans Profiler w wyniku analizy wydajności CPU uzyskujemy informacje o czasie spędzonym przez analizowaną aplikację na wykonywaniu poszczególnych jej funkcji.
 111.  
 112. 57. T W Microsoft Test Manager nie można pisać lub modyfikować kodu źródłowego aplikacji.
 113.  
 114. 58. F W systemie Bugzilla błąd o statusie Resolved i rozdzielczości (Resolution) Duplicate oznacza, że zgłoszenie zostało uznane za niepoprawne.
 115.  
 116. 59. T W systemie Bugzilla status błędu informuje o aktualnym etapie obsługi zgłoszenia.
 117.  
 118. 60. T Warunek sprawdzający przed rozpoczęciem procesu instalacji, czy komputer wyposażony jest w co najmniej 1GB pamięci RAM, w programie instalacyjnym zbudowanym w środowisku MS Visual Studio powinien być sformułowany następująco: PhysicalMemory>=1024.
 119.  
 120. 62. F Warunek sprawdzający przed rozpoczęciem procesu instalacji, czy komputer wyposażony jest w co najmniej 2GB pamięci RAM, w programie instalacyjnym zbudowanym w środowisku MS Visual Studio powinien być sformułowany następująco: RAM>=2g
 121.  
 122. 63. T Wprowadzając zgłoszenie o błędzie w systemie Bugzilla należy określić między innymi środowisko (Hardware, OS), w którym błąd miał miejsce.
 123.  
 124. 64. F Wprowadzając zgłoszenie o błędzie w systemie Bugzilla należy określić źródło pozyskania aplikacji (Shop, Website), w której błąd miał miejsce.
 125.  
 126. 65. F Wymagania funkcjonalne oprogramowania określają ograniczenia systemu wynikające z potrzeb użytkowników oraz z ograniczeń budżetowych i strategii firmy etc.
 127.  
 128. 66. T Za pomocą polecenia rpmbuild zaleca się zbudowanie pakietu instalacyjnego rpm według specyfikacji określonej w odpowiednim pliku spec.
 129.  
 130. 67. T Zaletą profilerów statystycznych jest brak narzutu związanego z dodatkowym kodem w profilowanej aplikacji.
 131.  
 132. 68. T Zapytania umożliwiające sprawdzenie wyników testów uruchamiane są w zakładce track programu Microsoft Test Manager.
 133.  
 134. 69. F Zgłoszenie o błędzie wprowadzone w systemie Bugzilla trafia do administratora systemu.
 135.  
 136. 70. T Zgłoszenie o błędzie wprowadzone w systemie Bugzilla trafia do osoby odpowiedzialnej (Assigned to) za komponent określony w zgłoszeniu.
 137.  
 138. 71. F Znacznik @param w Javadoc służy do opisu atrybutów występujących w komentowanej klasie. //(opis parametrów)
 139.  
 140. 72. T Znacznik @return w Javadoc służy do opisu wyniku zwracanego przez komentowaną metodę.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top