SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 24th, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // bludisko.cpp : This file contains the 'main' function. Program execution begins and ends there.
 2. //
 3. /*
 4. Mate k dispozicii bludisko definovane v stvorcekovej sieti takto:
 5. -steny labyrintu su zapisane znakom *;
 6. -medzery vyjadruju policka, cez ktore sa da prechadzat;
 7. -znak + oznacuje startovaciu poziciu hraca.
 8. Napiste program, ktory pomocou backtrackingu najde v tomto labyrinte najdlhsiu cestu.
 9. Hrac zacina v startovacom policku a na ziadne policko nevstupi viackrat.
 10. Skoncit s cestou moze na hociktorom policku.
 11. Program vypise riesenie do textovej plochy, pricom policka, cez ktore prejde, vypise ako znak '.'
 12. */
 13.  
 14. #include "pch.h"
 15. #include <iostream>
 16.  
 17. using namespace std;
 18.  
 19. int m = 8, n = 13; // rozmery bludiska
 20.             // bludisko
 21.  
 22. char bludisko[8][13] = {
 23.     {'*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'},
 24.     {'*', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', '*'},
 25.     {'*', ' ', '*', '*', '*', '*', ' ', '*', '*', '*', '*', ' ', '*'},
 26.     {'*', ' ', '*', ' ', ' ', '*', ' ', ' ', ' ', ' ', '*', ' ', '*'},
 27.     {'*', ' ', ' ', '+', ' ', ' ', ' ', '*', ' ', ' ', '*', ' ', '*'},
 28.     {'*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', ' ', '*'},
 29.     {'*', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', '*'},
 30.     {'*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'}
 31. };
 32. char bludiskoMax[8][13];
 33. int dlzkamax = 0;
 34.  
 35.  
 36. // Predlzi cestu o volne policko so suradnicami (x, y) a rekurzivne bude hladat dalsie predlzenie.
 37. // Ak nie je predlzenie mozne - overi, ci nie je cesta doteraz najdlhsia.
 38. void predlzCestu(int x, int y, int dlzkaCesty)
 39. {
 40.     bludisko[x][y] = '.';
 41.     if (bludisko[x][y - 1] == ' ' || bludisko[x][y + 1] == ' ' || bludisko[x - 1][y] == ' ' || bludisko[x + 1][y] == ' ')
 42.     {
 43.         //cestu mozno predlzit
 44.         if (bludisko[x][y - 1] == ' ') {
 45.             predlzCestu(x, y - 1, dlzkaCesty+1);
 46.         }
 47.         if (bludisko[x][y + 1] == ' ') {
 48.             predlzCestu(x, y + 1, dlzkaCesty+1);
 49.         }
 50.         if (bludisko[x - 1][y] == ' ') {
 51.             predlzCestu(x - 1, y, dlzkaCesty+1);
 52.         }
 53.         if (bludisko[x + 1][y] == ' ') {
 54.             predlzCestu(x + 1, y, dlzkaCesty+1);
 55.         }
 56.     }
 57.     else
 58.     {
 59.         //cestu nemozno predlzit
 60.         if (dlzkaCesty > dlzkamax)
 61.         {
 62.             dlzkamax = dlzkaCesty;
 63.             for (int i = 0; i < m; i++) {
 64.                 for (int j = 0; j < n; j++)
 65.                 {
 66.                     bludiskoMax[i][j] = bludisko[i][j];
 67.                 }
 68.            
 69.             }
 70.         }
 71.     }
 72.     //navrat spat
 73.     bludisko[x][y] = ' ';
 74. }
 75.  
 76.  
 77. int main()
 78. {
 79.     int i, j;
 80.     // Vypis bludiska
 81.     for (i = 0; i < m; i++) {
 82.         for (j = 0; j < n; j++)
 83.             cout << bludisko[i][j];
 84.         cout << endl;
 85.     }
 86.     int x, y;
 87.     for (i = 0; i < m; i++) {
 88.         for (j = 0; j < n; j++)
 89.         {
 90.             if (bludisko[i][j] == '+')
 91.             {
 92.                 x = i;
 93.                 y = j;
 94.             }
 95.         }
 96.     }
 97.     if (bludisko[x][y - 1] == ' ') {
 98.         predlzCestu(x, y - 1, 1);
 99.     }
 100.     if (bludisko[x][y + 1] == ' ') {
 101.         predlzCestu(x, y + 1, 1);
 102.     }
 103.     if (bludisko[x-1][y] == ' ') {
 104.         predlzCestu(x - 1, y, 1);
 105.     }
 106.     if (bludisko[x+1][y] == ' ') {
 107.         predlzCestu(x + 1, y, 1);
 108.     }
 109.     cout << dlzkamax << endl;
 110.     for (i = 0; i < m; i++) {
 111.         for (j = 0; j < n; j++)
 112.             cout << bludiskoMax[i][j];
 113.         cout << endl;
 114.     }
 115.     return 0;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top