SHARE
TWEET

test_pytania_js

asternauta May 22nd, 2019 142 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. TPytania[0][0] = "W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać";
 2. TPytania[0][1] = "osoba[1]";
 3. TPytania[0][2] = "osoba[2]";
 4. TPytania[0][3] = "osoba.nazwisko"
 5. TPytania[0][4] = "osoba::nazwisko";
 6. TPytania[0][5] = 3;
 7. TPytania[1][0] = "Za pomocą polecenia ALTER TABLE można";
 8. TPytania[1][1] = "zmienić wartości rekordów";
 9. TPytania[1][2] = "zmienić strukturę tabeli";
 10. TPytania[1][3] = "usunąć rekord";
 11. TPytania[1][4] = "usunąć tabelę";
 12. TPytania[1][5] = 2;
 13. TPytania[2][0] = "W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w nastepujący sposób";
 14. TPytania[2][1] = "if ((a > 0 || a < 100) || (b < 0))";
 15. TPytania[2][2] = "if ((a > 0 && a < 100) && (b > 0))";
 16. TPytania[2][3] = "if ((a > 0 || < 100) && (b > 0))";
 17. TPytania[2][4] = "if ((a > 0 && < 100) || (b < 0))";
 18. TPytania[2][5] = 2;
 19. TPytania[3][0] = "Typ stało-znakowy w języku SQL to:"
 20. TPytania[3][1] = "char";
 21. TPytania[3][2] = "text";
 22. TPytania[3][3] = "varchar";
 23. TPytania[3][4] = "bool";
 24. TPytania[3][5] = 1;
 25. TPytania[4][0] = "W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ:"
 26. TPytania[4][1] = "logiczny";
 27. TPytania[4][2] = "znakowy";
 28. TPytania[4][3] = "tablicowy";
 29. TPytania[4][4] = "łańcuchowy";
 30. TPytania[4][5] = 1;
 31. TPytania[5][0] = "Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę:"
 32. TPytania[5][1] = "iConji";
 33. TPytania[5][2] = "favicon";
 34. TPytania[5][3] = "webicon";
 35. TPytania[5][4] = "emoticon";
 36. TPytania[5][5] = 2;
 37. TPytania[6][0] = "Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest"
 38. TPytania[6][1] = "MP3";
 39. TPytania[6][2] = "WAV";
 40. TPytania[6][3] = "FLAC";
 41. TPytania[6][4] = "MPEG";
 42. TPytania[6][5] = 3;        
 43. TPytania[6][0] = "Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?"
 44. TPytania[6][1] = "JPG";
 45. TPytania[6][2] = "PNG";
 46. TPytania[6][3] = "BMP";
 47. TPytania[6][4] = "SVG";
 48. TPytania[6][5] = 2;
 49. TPytania[7][0] = "W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie"
 50. TPytania[7][1] = "echa";
 51. TPytania[7][2] = "obwiedni";
 52. TPytania[7][3] = "wyciszenia";
 53. TPytania[7][4] = "redukcji szumów";
 54. TPytania[7][5] = 4;
 55. TPytania[8][0] = "Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać:"
 56. TPytania[8][1] = "&lt;/ br&gt;";
 57. TPytania[8][2] = "&lt;br /&gt;";
 58. TPytania[8][3] = "&lt;/br/&gt;";
 59. TPytania[8][4] = "&lt;br&gt; &lt;/br&gt;";
 60. TPytania[8][5] = 2;
 61. TPytania[9][0] = "W języku HTML zapis <i>&amp;lt;</i> spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku"
 62. TPytania[9][1] = "&gt;";
 63. TPytania[9][2] = "&amp;";
 64. TPytania[9][3] = "=";
 65. TPytania[9][4] = "&lt;";
 66. TPytania[9][5] = 4;
 67. TPytania[10][0] = "Który z formatów NIE pozwala na zapis plików animowanych?"
 68. TPytania[10][1] = "GIF";
 69. TPytania[10][2] = "ACE";
 70. TPytania[10][3] = "SWF";
 71. TPytania[10][4] = "SVG";
 72. TPytania[10][5] = 2;
 73. TPytania[11][0] = "Foldery AUDIO_TS i VIDEO_TS znajdują się zazwyczaj na płytach:"
 74. TPytania[11][1] = "DVD";
 75. TPytania[11][2] = "Video CD";
 76. TPytania[11][3] = "CD";
 77. TPytania[11][4] = "Blu-Ray";
 78. TPytania[11][5] = 1;
 79. TPytania[11][0] = "Zgodnie ze specyfikacją Audio CD maksymalna ilość ścieżek wynosi:"
 80. TPytania[11][1] = "99";
 81. TPytania[11][2] = "100";
 82. TPytania[11][3] = "30";
 83. TPytania[11][4] = "999";
 84. TPytania[11][5] = 1;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top