SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 16th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                                                         VortexGaming ©
 2. Pravidlá VortexGaming
 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. - Každý pripojený užívateľ je automaticky povinný rešpektovať uvedené pravidlá serveru
 5. - Nerešpektovanie pravidiel bude trestané na základe závažn©osti porušenia
 6. - Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje, každý hráč je povinný niesť za seba zodpovednosť
 7. - Zákaz kopírovania obsahu našich serverov
 8. - Zákaz pripájania sa na server s "HackClient"- (WH,AB,FlyHack) alebo akýmkoľvek programom,
 9.   ktorý zvýhodňuje hráča oproti ostatným
 10. - Zákaz nútiť hráčov opustiť server, ak vás o to samozrejme nepožiada príslušný člen A-Teamu
 11. - A-Team nie je zodpovedný za mimo serverové transakcie
 12. - Hráči sú povinný rešpektovať nariadenia členov A-Teamu ako na serveri, tak aj na Discorde
 13. - Za nerešpektovanie A-Teamu vám môže byť pridelený trest
 14. - Je zakázané urážať A-Team, vzťahuje sa na Herné Servery, Discord, Steam, Sociálne siete
 15. - Je zakázané obchádzať ban akýmkoľvek spôsobom, vzťahuje sa na herné servery a Discord
 16. - Je zakázané mať akýkoľvek hack v počítači, ak bude nájdený bude to posúdené A-Teamom
 17.   ako bude daný hráč potrestaný!
 18. - Je zakázané si meniť IP Adresu PC/Wifi routeru, ak to bude zistené následne hráč bude niesť zodpovednosť
 19.   na základe posúdenia A-Teamu
 20. - Je zakázané zneužívať akýkoľvek glitch alebo chybu serveru, podľa závažnosti bude udelený ban
 21. - Je zakázané stavať pri pomenovaných zónach alebo v ich okolí, base alebo štruktúra bude
 22.   posúdená v priebehu (48 hodín) A-Teamom či bude odstránená alebo nie. Za porušenie tohto pravidla
 23.   môžete byť potrestaný.
 24. - Je zakázané zastavať loot zóny, za porušenie tohto pravidla bude niesť hráč plnú zodpovednosť
 25. - Je zakázané si obrniť vozidlo viacerými štruktúrami alebo plate, maximálne je povolené 6 platov
 26. - Je zakázané robiť reklamu na iné servery alebo mimo serverové produkty
 27. - Je zakázané poškodzovať servery Herného Portálu akýmkoľvek spôsobom, tým je myslené znižovanie výkonu
 28.   alebo aj pokus o zníženie výkonu    
 29. - Vedenie si vyhradzuje právo kohokoľvek vyhodiť zo serveru bez uvedenia Dôvodu, ak to spraví Support
 30.   Je povinný to odôvodniť Vedeniu, nie danému hráčovi
 31. - Vedenie a členovia A-Teamu nemusia riešiť váš problém, ak posúdia, že závažnosť tohto problému nie je
 32.   až tak dôležitá alebo, ak problém posúdia za nezmyselný.
 33.  
 34. Pravidlá CHAT:
 35. - Zákaz urážania hráčov na serveri, následne budete potrestaný (warn, kick, ban)
 36. - Zákaz robenia reklami na iné servery, vzťahuje sa na: (Herné servery, Discord, TeamSpeak a mnoho ďalších...)
 37. - Zákaz spamovania v chate, následne budete potrestaný
 38. - Zákaz používania CAPS-LOCK vzťahuje sa na: (Herné Servery, Discord a Steam)
 39. - Zákaz provokácie iných hráčov na hernom serveri alebo discorde
 40. - Zákaz propagovania mimo serverových produktov
 41. - Zákaz rasizmu atd..., vzťahuje sa na všetky servery Herného Portálu
 42. - Zakázané sa vydávať za Administrátora serveru alebo členov A-Teamu  
 43. - Zakázané klamať správcom serveru alebo členom A-Teamu
 44. - Zakázané šíriť nepravdivé informácie o serveri alebo členoch A-Teamu
 45.  
 46. Discord Pravidlá:
 47. - Zakázané sa vyjadrovať vulgárne a urážať užívateľov serverového Discordu
 48. - Zákaz spamovania na discorde
 49. - Zákaz robenia reklám na iné servery alebo produkty,
 50. - Reklamu môžete robiť iba ak vám to povolí Vedenie
 51. - Zákaz písania týchto príkazov do General a iných miestností (!p,!play,!s,!skip a mnoho ďalších, ktoré sa týkajú bota)
 52.   je na to určená miestnosť "songy"
 53.  
 54. Pravidlá pre Support Room:
 55. - Ste povinný riešiť problém s ktorým ste prišli a neodbočovať od danej témy
 56. - Zakázané sa vyjadrovať vulgárne v support room alebo urážať daného príslušníka, ktorý rieši váš problém
 57. - Za nerešpektovanie danej osoby (Vedenie a A-Team), ktorá rieši váš problém, môžete byť potrestaný
 58.   alebo daná osoba môže odísť a neriešiť ďalej váš problém
 59. - Daná osoba, ktorá je podozrivá z podvádzania v hre napr. (Cheating alebo mnoho ďalších vecí) sa podrobí prehliadke jeho počítaču na
 60.   základe preukázania, že je nevinný. Preukázaním, že je nevinný dáva automaticky súhlas o prehliadke počítaču poverenej osobe v
 61.   A-Teame.
 62. - Ste povinný dať najviac možných dôkazov danej osobe, ktorá rieši váš problém aby ste uľahčili daný problém
 63. - Zakázané vytvárať akýkoľvek audio alebo video záznam danej osoby, ktorá rieši váš problém, alebo konanie
 64.   Vedenia alebo A-Teamu
 65. - Ak čakáte viac minút v Support Room, znamená to, že Vedenie alebo A-Team je momentálne zaneprázdnený a budú riešiť
 66.   váš problém pozdejšie
 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 68.                                                        VortexGaming ©
 69. Rules of VortexGaming
 70. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 71. - Every connected user must respect VortexGaming rules !
 72. - Every misdemeanor of VortexGaming rules will be punished !
 73. - When you join servers, you automatically accept our rules !
 74. - Copying or Cloning VortexGaming content is not allowed !
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top