olgierd

ASK_ZAD11

Dec 10th, 2018
73
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //Zadanie 11: Napisz kod w asemblerze zapisujący inaczej instrukcje „PUSH a” i „POP a” (bez użycia tych instrukcji).
 2. _asm {
 3. MOV Ax, 0
 4. MOV cx, 0
 5. MOV bx,0
 6. MOV Ax,a
 7. MOV [bx+cx], ax
 8. ADD cx,1
 9. SUB cx,1
 10. MOV Ax, [bx + cx]
 11. MOV a, Ax
 12.  
 13. }
RAW Paste Data