SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <windows.h>
 4. #include <fstream>
 5. #include <string>
 6. #include "conio.h"
 7. #include <stdio.h>
 8. #include <sstream>
 9. using namespace std;
 10.  
 11. string x[12];
 12. int pieniadze;
 13.  
 14. class Panel
 15. {
 16.     string opcje[11];
 17. private:
 18.     char w;
 19.     void ustawOpcje()
 20.     {
 21.         opcje[0] = " PIENIADZE : ";
 22.         opcje[1] = " ----------------- ";
 23.         opcje[2] = " [AUKCJA] ";
 24.         opcje[3] = " [GIELDA] ";
 25.         opcje[4] = " [OLX] ";
 26.         opcje[5] = " [SZYBKIE LOMPY] ";
 27.         opcje[6] = " [SZYBKIE CZESCI] ";
 28.         opcje[7] = " [LAKIERNIK] ";
 29.         opcje[8] = " [POSTAC] ";
 30.         opcje[9] = " [GARAZ] ";
 31.         opcje[10] = " [KASYNO] ";
 32.     }
 33.  
 34.     void wypiszOpcje()
 35.     {
 36.         {
 37.             for(int i=0; i<11; i++)
 38.             {
 39.                 string nic="                       |";
 40.                 if(i==0)
 41.                 {
 42.                     x[i]=opcje[i];
 43.                     cout << x[i] << pieniadze << endl;
 44.                 }
 45.                 else
 46.                 {
 47.                     if(i==5)
 48.                         cout << nic << endl;
 49.                     else if(i==8)
 50.                         cout << nic << endl;
 51.                     int ile=opcje[i].size();
 52.                     nic.erase(0,ile);
 53.                     x[i]=opcje[i] + nic;
 54.                     cout << x[i] << endl;
 55.                 }
 56.             }
 57.         }
 58.     }
 59.  
 60.     int poruszaniePanel(int & p)
 61.     {
 62.         system("cls");
 63.         wypiszOpcje();
 64.         w=getch();
 65.         string poczatek=">";
 66.         string koniec="<";
 67.  
 68.         switch(w)
 69.         {
 70.         case 'w':
 71.             if(p==2)
 72.             {
 73.                 break;
 74.             }
 75.             else
 76.             {
 77.                 opcje[p-1].insert(0, poczatek);
 78.                 opcje[p].erase(0, 1);
 79.                 p-=1;
 80.             }
 81.             break;
 82.         case 's':
 83.             if(p==10)
 84.             {
 85.                 break;
 86.             }
 87.             else
 88.             {
 89.                 opcje[p+1].insert(0, poczatek);
 90.                 opcje[p].erase(0, 1);
 91.                 p+=1;
 92.             }
 93.             break;
 94.         case 'c':
 95.             return p;
 96.             break;
 97.         }
 98.     }
 99. public:
 100.     int glownaPanel(int poz)
 101.     {
 102.         ustawOpcje();
 103.         opcje[poz].insert(0, ">");
 104.         while(w!='c')
 105.         {
 106.         poruszaniePanel(poz);
 107.         if(w=='c') {return poz; break;}
 108.         }
 109.     }
 110. };
 111.  
 112. void wypiszX()
 113. {
 114.     system("cls");
 115.     cout << x[0] << pieniadze << endl;
 116.     for(int i=1; i<12; i++)
 117.     {
 118.     if(i==5 || i==8) cout << "                       |" << endl;
 119.     cout << x[i] << endl;
 120.     }
 121.  
 122. }
 123.  
 124. string wysrodkuj(string tekst)
 125. {
 126.     string nic = "                                                                          ";
 127.     int litery = tekst.length();
 128.     nic.erase(0, litery);
 129.     int ile=nic.length();
 130.     nic.erase(0, ile/2);
 131.     tekst.insert(0, nic);
 132.     tekst.append(nic);
 133.     return tekst;
 134. }
 135.  
 136. void resetujX(int since, int to)
 137. {
 138.    for(int i=since; i<to; i++)
 139.     x[i].erase(24, 74);
 140.     system("cls");
 141.     wypiszX();
 142. }
 143.  
 144. class Lomp
 145. {
 146. public:
 147.     string marka;
 148.     string model;
 149.     string nazwa;
 150.     string kolor;
 151.     string paliwo;
 152.  
 153.     int cena;
 154.     int rokprodukcji;
 155.     int przebieg;
 156.  
 157.     int KM;
 158.     float pojemnosc;
 159.  
 160.     string generujLompa()
 161.     {
 162.         int r=12;
 163.         string mrk[r] = { "Audi ", "BMW ", "Fiat ", "Ford ", "Honda ", "Hyundai ", "Mazda ", "Nissan ", "Opel ", "Renault ", "Skoda ", "Volkswagen "};
 164.         string mdl[r*3]= { "A6", "Q5", "S5",
 165.                            "M3", "X5", "Z4",
 166.                            "Grande Punto", "Seicento", "Panda",
 167.                            "Fiesta", "Focus", "Mustang",
 168.                            "Civic", "CRV", "Accord",
 169.                            "Tuscon", "ix35", "i30",
 170.                            "CX-5", "5", "MX-5",
 171.                            "Pulsar", "Qashqai", "X-Trail",
 172.                            "Astra", "Corsa", "Vectra",
 173.                            "Megane", "Clio", "Scenic",
 174.                            "Octavia", "Fabia", "Yeti",
 175.                            "Golf IV", "Passat B5", "Polo"
 176.                          };
 177.         int los=rand()%r+0;
 178.         int dodaj=rand()%3+0;
 179.         marka = mrk[los];
 180.         model = mdl[los*3+dodaj];
 181.         return nazwa = marka+model;
 182.     }
 183.  
 184.     void generujSpecs()
 185.     {
 186.         int r=12;
 187.         int a=rand()%17+1;
 188.         int b=rand()%50000+10000;
 189.         string k[r] = { " bialy ", " brazowy ", " bezowy ", " czarny ", " czerwony ", " grafitowy ", " niebieski ", " srebrny ", " szary ", " zielony ", " zolty ", " zloty "};
 190.         string p[r/3] = { " benzyna ", " diesel ", " hybryda ", " lpg " };
 191.         int c=rand()%80000+13210;
 192.         int rp=rand()%18+2000;
 193.         int prz=a*b;
 194.         int km=rand()%220+80;
 195.         float poj=rand()%21/10.f+0.9;
 196.  
 197.         int los=rand()%r+0;
 198.         kolor=k[los];
 199.         paliwo=p[los/3];
 200.         cena=c;
 201.         rokprodukcji=rp;
 202.         przebieg=prz;
 203.         KM=km;
 204.         pojemnosc=poj;
 205.     }
 206.  
 207.     string konwertujCena()
 208.     {
 209.     stringstream ss;
 210.     ss << cena;
 211.     string c= ss.str();
 212.     return c;
 213.     }
 214.  
 215.     string konwertujRP()
 216.     {
 217.     stringstream ss;
 218.     ss << rokprodukcji;
 219.     string rp = ss.str();
 220.     return rp;
 221.     }
 222.  
 223.     string konwertujPrzebieg()
 224.     {
 225.     stringstream ss;
 226.     ss << przebieg;
 227.     string pg = ss.str();
 228.     return pg;
 229.     }
 230.  
 231.     string konwertujKM()
 232.     {
 233.     stringstream ss;
 234.     ss << KM;
 235.     string km = ss.str();
 236.     return km;
 237.     }
 238.  
 239.     string konwertujPojemnosc()
 240.     {
 241.     string po;
 242.     stringstream ss;
 243.     ss << pojemnosc;
 244.     if(pojemnosc == 1 || pojemnosc == 2 || pojemnosc == 3) po = ss.str() + ".0";
 245.     else po = ss.str();
 246.     return po;
 247.     }
 248. };
 249.  
 250. class Aukcja
 251. {
 252.     Lomp l[3];
 253.     int cena;
 254.  
 255.     void generacjaLompa(int ile)
 256. {
 257.     for(int i=0; i<ile; i++)
 258.     {
 259.     l[i].generujLompa();
 260.     l[i].generujSpecs();
 261.     }
 262. }
 263.  
 264.     void tworzLompy(int ktory)
 265.     {
 266.     x[1]+= wysrodkuj("Auto numer 1 : " + l[ktory].nazwa );
 267.     x[2]+= wysrodkuj("Kolor : " + l[ktory].kolor);
 268.     x[3]+= wysrodkuj("Rok produkcji : " + l[ktory].konwertujRP());
 269.     x[4]+= wysrodkuj("Przebieg : " + l[ktory].konwertujPrzebieg() + "km");
 270.     x[5]+= wysrodkuj("Silnik : " + l[ktory].konwertujPojemnosc() + " " + l[0].paliwo + " " + l[0].konwertujKM() + "KM");
 271.     wypiszX();
 272.     }
 273.  
 274.     string konwersjaCena(int jaka)
 275.     {
 276.     stringstream ss;
 277.     cena=jaka;
 278.     ss << cena;
 279.     string c = ss.str();
 280.     return c;
 281.     }
 282.  
 283.     void graj()
 284.     {
 285.     pieniadze-=1000;
 286.     resetujX(1, 4);
 287.     Sleep(1000);
 288.     Lomp l[3];
 289.     generacjaLompa(3);
 290.     tworzLompy(0);
 291.     }
 292. public:
 293.     char w;
 294.     int glownaAukcja()
 295.     {
 296.     x[1]+= wysrodkuj("Na aukcji zobaczysz 3 auta, z ktorych tylko 1 mozesz kupic.");
 297.     x[2]+= wysrodkuj("Cena poczatkowa to 500zl. Kazde kolejne podbicie to tez 500zl.");
 298.     x[3]+= wysrodkuj("[1] Graj (wpisowe 1000zl)");
 299.     wypiszX();
 300.  
 301.     w=getch();
 302.     switch(w)
 303.     {
 304.     case '1':
 305.         graj();
 306.         break;
 307.     case 'm':
 308.         Panel pa;
 309.         if(pa.glownaPanel(2)==2) glownaAukcja();
 310.         break;
 311.     }
 312.     }
 313. };
 314.  
 315. /*
 316. class Gielda
 317. {
 318. };
 319.  
 320. class Olx
 321. {
 322. };
 323.  
 324. class SzybkieLompy
 325. {
 326. };
 327.  
 328. class SzybkieCzesci
 329. {
 330. };
 331.  
 332. class Kasyno
 333. {
 334. };
 335.  
 336. class Lakiernik
 337. {
 338. };
 339. */
 340.  
 341. class Postac
 342. {
 343. public:
 344.     int mech;
 345.     int neg;
 346.     int szcz;
 347. };
 348.  
 349. class Garaz
 350. {
 351. public:
 352.     int sloty;
 353.     int ilosc_aut;
 354.     string auta[];
 355. };
 356.  
 357. void wczytajDane(Garaz & g, Postac & p, Panel & pa)
 358. {
 359.     pieniadze=15000;
 360.     p.mech=0;
 361.     p.neg=0;
 362.     p.szcz=0;
 363.     g.ilosc_aut=0;
 364.     g.sloty=1;
 365. }
 366.  
 367. int main()
 368. {
 369.     srand(time(NULL));
 370.     Garaz gar;
 371.     Postac pos;
 372.     Panel pan;
 373.     Aukcja auk;
 374.  
 375.     wczytajDane(gar, pos, pan);
 376.  
 377.     if(pan.glownaPanel(2)==2) auk.glownaAukcja();
 378.  
 379.     return 0;
 380. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top