Advertisement
NPantev

Untitled

Jun 26th, 2022
639
130 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C 0.72 KB | None
 1. /*
 2. 8р*) Намерете: позицията на най-старшия бит,
 3. който е със стойност 1 в дадено число.
 4. */
 5.  
 6. #include <stdio.h>
 7.  
 8. int highBit(int num);
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     int number;
 13.     int result;
 14.    
 15.     printf("Enter number:\n");
 16.     scanf("%d", &number);
 17.  
 18.     printf("----------\n");
 19.    
 20.    
 21.  
 22.     result = highBit(number);
 23.     printf("The highest position with number 1 is = %d", result);
 24.  
 25.  
 26.     return 0;
 27. }
 28.  
 29. int highBit(int num)
 30. {
 31.     int highest_one_position = 0;
 32.     for (int i = 0; i < 9; i++)
 33.     {
 34.         if (num & (1<<i))
 35.         {
 36.             highest_one_position = i;
 37.         }
 38.        
 39.     }
 40.     return highest_one_position;
 41.  
 42.    
 43. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement