Dravizz

/ita

Jul 27th, 2020 (edited)
1,392
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. if(listitem == 6)
 2. {
 3.     new bauda = GetPlayerScore(itaid[playerid]);
 4.     if(playerDB[itaid[playerid]][bankagrobia]){SendClientMessage(playerid,RED,"* Grobimo teritorijose už šį nusikaltimą bausti negalima"); return 1;}
 5.     new msg[180],msgx[180],msgxx[180];
 6.     new spec = playerDB[playerid][specialybe];
 7.  
 8.     if(playerDB[itaid[playerid]][zoles] > 5 || playerDB[itaid[playerid]][narkotikai] > 5 || playerDB[itaid[playerid]][seklos] > 5)
 9.     {
 10.         if(bauda>1000 && bauda<5000)
 11.         {
 12.             format(msgx, sizeof(msgx), "[Racija]Pareigūnas %s: Įtariu %s, 20 ieškomumo lygiais, už narkotikų, sėklų, žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(itaid[playerid]));
 13.             SetPlayerWantedLevelEx(itaid[playerid], playerDB[itaid[playerid]][starai]+20);
 14.             format(msg, 110,"• Pareigūnas %s jus įtarė 20 lygiais, už %i Narkotikų, %i sėklų , %i žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid),playerDB[itaid[playerid]][narkotikai],playerDB[itaid[playerid]][zoles],playerDB[itaid[playerid]][seklos]);
 15.             playerDB[itaid[playerid]][isvisogautastar]+=20;
 16.             playerDB[playerid][duotastar]+=20;
 17.         }
 18.         if(bauda>5000 && bauda<10000)
 19.         {
 20.             format(msgx, sizeof(msgx), "[Racija]Pareigūnas %s: Įtariu %s, 30 ieškomumo lygiais, už narkotikų, sėklų, žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(itaid[playerid]));
 21.             SetPlayerWantedLevelEx(itaid[playerid], playerDB[itaid[playerid]][starai]+30);
 22.             format(msg, 110,"• Pareigūnas %s jus įtarė 30 lygiais, už %i Narkotikų, %i sėklų , %i žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid),playerDB[itaid[playerid]][narkotikai],playerDB[itaid[playerid]][zoles],playerDB[itaid[playerid]][seklos]);
 23.             playerDB[itaid[playerid]][isvisogautastar]+=30;
 24.             playerDB[playerid][duotastar]+=30;
 25.         }
 26.         if(bauda>10000 && bauda<20000)
 27.         {
 28.             format(msgx, sizeof(msgx), "[Racija]Pareigūnas %s: Įtariu %s, 40 ieškomumo lygiais, už narkotikų, sėklų, žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(itaid[playerid]));
 29.             SetPlayerWantedLevelEx(itaid[playerid], playerDB[itaid[playerid]][starai]+40);
 30.             format(msg, 110,"• Pareigūnas %s jus įtarė 40 lygiais, už %i Narkotikų, %i sėklų , %i žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid),playerDB[itaid[playerid]][narkotikai],playerDB[itaid[playerid]][zoles],playerDB[itaid[playerid]][seklos]);
 31.             playerDB[itaid[playerid]][isvisogautastar]+=40;
 32.             playerDB[playerid][duotastar]+=40;
 33.         }
 34.         if(bauda>20000)
 35.         {
 36.             format(msgx, sizeof(msgx), "[Racija]Pareigūnas %s: Įtariu %s, 50 ieškomumo lygiais, už narkotikų, sėklų, žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid), GetPlayerNameEx(itaid[playerid]));
 37.             SetPlayerWantedLevelEx(itaid[playerid], playerDB[itaid[playerid]][starai]+50);
 38.             format(msg, 110,"• Pareigūnas %s jus įtarė 50 lygiais, už %i Narkotikų, %i sėklų , %i žolės turėjimą!", GetPlayerNameEx(playerid),playerDB[itaid[playerid]][narkotikai],playerDB[itaid[playerid]][zoles],playerDB[itaid[playerid]][seklos]);
 39.             playerDB[itaid[playerid]][isvisogautastar]+=50;
 40.             playerDB[playerid][duotastar]+=50;
 41.         }
 42.         format(msgxx, sizeof(msgxx),"[Racija] Pareigūnas atemė %i narkotikų pakelius, %i, gramų žoles, %i vienetus sėklų.",playerDB[itaid[playerid]][narkotikai],playerDB[itaid[playerid]][zoles],playerDB[itaid[playerid]][seklos]);
 43.         SendMessageToCops(0xCC6600FF, msgx);
 44.         SendMessageToCops(0xCC6600FF, msgxx);
 45.         SendClientMessage(playerid, BLUE, "• Paaiškink nusižengimą!");
 46.         SendClientMessage(itaid[playerid], RED, msg);
 47.         format(msg, 110,"• Civiliai negali viršyti daugiau nei 5g žolės/nark/sėklų, dealeriai 50g žolės/nark/sėklų.");
 48.         SendClientMessage(itaid[playerid], RED, msg);
 49.         if(spec == 1) playerDB[playerid][pdxp]+=1;
 50.         if(spec == 82) playerDB[playerid][ftbxp]+=1;
 51.         playerDB[itaid[playerid]][narkotikai]=0;
 52.         playerDB[itaid[playerid]][zoles]=0;
 53.         playerDB[itaid[playerid]][seklos]=0;
 54.         new mgg[128];
 55.         format(mgg, 128, "Policijos įtarimas. Turite ieškomumo žvaigždučių: %i",playerDB[itaid[playerid]][starai]);
 56.         ShowPlayerDialog(itaid[playerid],1143, DIALOG_STYLE_LIST,mgg, "Jūs buvote nubaustas už neleistinų medžiagų tūrėjimą!. Būtina skaityti taisykles, spauskite 'Susipažinti' ", "Susipažinti", "");
 57.         itaid[playerid]=0;
 58.     }
 59.     else
 60.     {
 61.         SendClientMessage(playerid,RED,"• Žaidėjas neviršija 5VNT");
 62.         return 1;
 63.     }
 64. }
RAW Paste Data