SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 98 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (Fædrelandsvennen): – Hensikten med organisasjonen er å formidle informasjon om livets og universets opprinnelse, sier Einar Rasmussen til fvn.no.
 2.  
 3. Skipsrederen fra Kristiansand har etablert stiftelsen BioCosmos og investert 15 millioner kroner i den.
 4.  
 5. Stiftelsen ble etablert i 2018. Det var i forbindelse med lanseringen av stiftelsens nettsted tirsdag at den ble offentlig kjent.
 6.  
 7. Formålet med stiftelsen er blant annet å fronte et alternativt syn på livets opprinnelse, særlig blant ungdom og unge voksne.
 8.  
 9. Det var Vårt Land som først skrev om saken.
 10.  
 11. Tror ikke på Darwins lære
 12. Rasmussen forklarer at den nye stiftelsen skal fremme synet på at både universet og det biologiske livet på jorda er skapt, at det står en intelligens bak det hele. På fagspråket kalles dette synet «intelligent design».
 13.  
 14. – Mange mener at universet har en begynnelse og at det er skapt. Det er ikke så kontroversielt å mene dette. Det er mer kontroversielt å mene at livet på jorda er skapt, sier han.
 15.  
 16. «Intelligent design» er et alternativ til Darwins lære, som er det rådende synet i dagens samfunn og i utdanningssystemet. Darwinismen sier at livet har utviklet seg ved en tilfeldighet, fra én første celle – til dyr og mennesker, ved hjelp av tilfeldige mutasjoner som har pågått gjennom millioner av år.
 17.  
 18. – Darwinismen sier at livet skyldes en utvikling og ikke en skapelse. Darwinistene har imidlertid ingen klare tanker om hvordan det hele startet. Når vi tror på en skapelse, så tror vi at livet er skapt av Gud – at det hele ikke handler om et resultat av mange tilfeldigheter, forklarer Rasmussen.
 19.  
 20. – Overbevist
 21. – Mange vil vel protestere mot ditt syn?
 22.  
 23. – Det er ganske sikkert. Mye ny litteratur understøtter synspunktet om at livet er skapt. Jeg er overbevist om at det er slik det er.
 24.  
 25. – Hvorfor er du så overbevist om det?
 26.  
 27. – På Darwins tid var det mye man ikke visste om livet som man vet nå. Da visste man eksempelvis ikke at DNA-molekylet eksisterte. Dette er et uhyre komplekst molekyl. Menneskekroppen består av over 100.000 milliarder celler. Én celle er uendelig liten, og den eksisterer på nano-nivå. Disse cellene er som små fabrikker, der DNA-et fungerer som «software». I DNA-et ligger det informasjon om hvordan nye celler kan dannes. Jeg tror ikke at informasjon bare kan oppstå av seg selv.
 28.  
 29. 15 millioner kroner
 30. Rasmussen bekrefter at han har gått inn med 15 millioner kroner og etablert stiftelsen BioCosmos.
 31.  
 32. Han har også pekt ut et styre på syv personer. Styrets leder er Steinar Thorvaldsen, professor i informatikk. Daglig leder for stiftelsen er Dag Erlandsen, som har kontor i Oslo.
 33.  
 34. – De 15 millionene skal blant annet brukes til å oversette litteratur som formidler synet om skapelse, sier Rasmussen.
 35.  
 36. – I forskningsmiljøer i verden, i land som USA, Storbritannia og Brasil, er det nå en bevegelse i retning av synet som handler om skapelse – framfor darwinismen som sier at livet er tilfeldig, hevder skipsrederen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top