daily pastebin goal
38%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 20th, 2017 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4. /*
 5.   Definicja typu wyliczeniowego "Symbol" dla symboli e, a, b, c, d.
 6. */
 7. enum Symbol{ e,a,b,c,d,k=-1 };
 8. Symbol TabSymboli[5]={e,a,b,c,d};
 9. Symbol Przeciwny(Symbol y); //deklaracja funkcji
 10. /**********************/
 11. /** DEFINICJE TABLIC **/
 12. /**********************/
 13. Symbol TablicaDodawania[5][5] = { { e,a,b,c,d },
 14.                                   { a,d,e,b,c },
 15.                                   { b,e,c,d,a },
 16.                                   { c,b,d,a,e },
 17.                                   { d,c,a,e,b } };
 18.  
 19. Symbol TablicaMnozen[5][5] ={ { e,e,e,e,e },
 20.                               { e,a,b,c,d },
 21.                               { e,b,a,d,c },
 22.                               { e,c,d,b,a },
 23.                               { e,d,c,a,b } };
 24.  
 25.  
 26.  
 27. /***************/
 28. /** DODAWANIE **/
 29. /***************/
 30. Symbol Dodaj(Symbol y, Symbol x) //Funkcja typu symbol obsługująca dodawanie symboli
 31. {
 32.     return TablicaDodawania[y][x];
 33. }
 34. Symbol operator + ( Symbol y, Symbol x) //przeciazenie operator dodawania
 35. {
 36.   return TablicaDodawania[y][x];
 37. }
 38. /**************/
 39. /** MNOZENIE **/
 40. /**************/
 41. Symbol Mnoz(Symbol y, Symbol x) //Funkcja typu symbol obsługująca mnozenie symboli
 42. {
 43.     return TablicaMnozen[y][x];
 44. }
 45. Symbol operator * (Symbol y, Symbol x) //przeciazenie operator mnozenia
 46. {
 47.     return TablicaMnozen[y][x];
 48. }
 49. /*****************/
 50. /** ODEJMOWANIE **/
 51. /*****************/
 52. Symbol Odejmij(Symbol y, Symbol x) //Funkcja typu symbol obsługująca odejmowanie symboli
 53. {
 54.   x=Przeciwny(x);
 55.   return TablicaDodawania[y][x];
 56. }
 57.  
 58. Symbol operator - (Symbol y, Symbol x) //przeciazenie operator odejmowania
 59. {
 60.   x=Przeciwny(x);
 61.   return TablicaDodawania[y][x];
 62. }
 63.  
 64. /***************/
 65. /** DZIELENIE **/
 66. /***************/
 67. Symbol Dziel(Symbol y, Symbol x) //Funkcja typu symbol obsługująca dzielenie symboli
 68. {
 69.  
 70.  x=Przeciwny(x);
 71.   return TablicaMnozen[y][x];
 72. }
 73.  
 74. Symbol operator / (Symbol y, Symbol x) //przeciazenie operator dzielenia
 75. {
 76.   x=Przeciwny(x);
 77.   return TablicaMnozen[y][x];
 78. }
 79.  
 80. /*****************/
 81. /** POTEGOWANIE **/
 82. /*****************/
 83. Symbol Poteguj (Symbol y, int n) //Funkcja typu symbol obsługująca potegowanie symboli
 84. {
 85.     Symbol wynik = y;
 86.     if (n <= 0)
 87.     {
 88.         cout << "Bledna wartosc potegi" << endl;
 89.         return e;
 90.     }
 91.     else
 92.     {
 93.         for (int i=1; i<n; i++)
 94.         {
 95.             wynik = Mnoz (y, wynik);
 96.         }
 97.     }
 98.     return wynik;
 99. }
 100.  
 101. operator ^ (Symbol y, int n) //przeciazenie operator potegowania
 102. {
 103.     return Poteguj (y, n);
 104. }
 105.  
 106. /********************************/
 107. /** ZAMIANA NA PRZECIWY SYMBOL **/
 108. /********************************/
 109. Symbol Przeciwny(Symbol y)  // algorytm zamieniania znaku na przeciwny ( to działa tak wysylamy Znak do funkcji i szukamy drugiego znaku dla ktorego ich suma rowna sie E, i zwracamy drugi znak )
 110. {
 111.   Symbol tymczasowy; //tworzy tymczasowa zmienna do porownywania wartosci
 112.   for (int i=0; i<5; i++) //wykonaj sie 5 razy
 113.     {
 114.       tymczasowy=Dodaj(y,TabSymboli[i]); //Jezeli Suma znaku wprowadzonego i ktoregokolwiek z tablicy bedzie rowna E to znaczy ze ten znak jest znakiem przeciwnym
 115.       if(tymczasowy==e) return TabSymboli[i]; //zwraca symbol przeciwny jesli znalazlo
 116.     }
 117.   return e;
 118. }
 119.  
 120. /***********************/
 121. /** WCZYTANIE SYMBOLU **/
 122. /***********************/
 123.  
 124. bool WczytajSymbol(Symbol & x) //Wewnatrz funkcji wprowadzamy znak i sprawdzamy czy nalezy do TablicyCharow jezeli tak to przypisujemy ten znak, do zmiennej X typu Symbol
 125. {
 126.   char znak;
 127.   char TabCharow[5]={ 'e','a','b','c','d'}; //tablicaCharow identyczna jak tablicaSymboli
 128.   cin>>znak; // wprowadz znak typu char
 129.   for (int i=0; i<5; i++) //  wykonaj sie 5 razy, przejdz po calej tablicy charow
 130.     {
 131.       if( znak==TabCharow[i]) //jezeli wprowadzony znak jest w tablicy to przypisz do X ten znak ale typu Symbol
 132.         {
 133.         x=TabSymboli[i]; //przypisanie do X wprowadzonego znaku ale typu Symbol
 134.         return true;
 135.         }
 136.      }
 137.     return false;
 138. }
 139.  
 140. /************************/
 141. /** POROWNANIE WYNIKOW **/
 142. /************************/
 143.  
 144. void Porownaj(Symbol wynik_alg, Symbol wynik_ope, Symbol wynik_fun)
 145. {
 146.     if(wynik_alg == wynik_fun) cout << "Wyniki wyrazanie algebraicznego i funkcyjnego Identyczne= " << wynik_alg <<endl;
 147.     else
 148.         cout <<"Wyniki Rozne, Wynik_alg= "<<wynik_alg<<" Wynik_fun= "<<wynik_fun<<endl;
 149.     if(wynik_ope == wynik_fun) cout << "Wyniki wyrazanie operatorowego i funkcyjnego Identyczne= " << wynik_ope <<endl;
 150.     else
 151.         cout <<"Wyniki Rozne, Wynik_ope "<<wynik_ope<<" Wynik_fun= "<<wynik_fun<<endl;
 152.     if(wynik_ope == wynik_alg) cout << "Wyniki wyrazanie operatorowego i algebraicznego Identyczne= " << wynik_ope <<endl;
 153.     else
 154.         cout <<"Wyniki Rozne, Wynik_alg "<<wynik_ope<<" Wynik_fun= "<<wynik_alg<<endl;
 155. }
 156.  
 157. /**************************************/
 158. /**  Definicje przeciazen operatorow **/
 159. /**************************************/
 160.  
 161. Symbol operator -(Symbol y)
 162. {
 163.   y=Przeciwny(y);
 164.   return y;
 165. }
 166.  
 167. /*Symbol operator /(Symbol y)
 168. {
 169.   y=Przeciwny(y);
 170.   return y;
 171.   }*/
 172. Symbol operator +(Symbol y)
 173. {
 174.   return y;
 175. }
 176.  
 177. Symbol operator *(Symbol y)
 178. {
 179.   return y;
 180. }
 181. /*****************************************************/
 182.  
 183.  
 184.  
 185. int main()
 186. {
 187.   Symbol x=b, wynik;
 188.   Symbol wynik_alg, wynik_ope, wynik_fun;
 189.  
 190.  cout << operator ^ (x,3) ;
 191.  
 192.  
 193.  
 194.     /* wynik_alg=y*x;
 195.     wynik_fun=Mnoz(y,x);
 196.     wynik_ope= operator * (y,x);
 197.     cout << " przeprowadzam porownanie dla operacji Mnozenia "<<endl;
 198.     Porownaj(wynik_alg,wynik_fun,wynik_ope);
 199.     */
 200.  
 201. }
RAW Paste Data
Top