SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 23rd, 2019 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4. char* decimal_to_binary(unsigned short int);
 5. char* decimal_to_binary_dvojkovy_doplnek(short int);
 6.  
 7. int main(void)
 8. {
 9.     unsigned short int n1 = 255;
 10.     short int n2 = -1;
 11.  
 12.     char* str1 = decimal_to_binary(n1);
 13.     char* str2 = decimal_to_binary_dvojkovy_doplnek(n2);
 14.    
 15.     printf("Reprezentace cisla n(%d) v binarnim vyjadreni 8 bitu je %s\n", n1, str1);
 16.     printf("Reprezentace cisla n(%d) v binarnim vyjadreni 8 bitu s dvojkovym doplnkem je %s", n2, str2);
 17.  
 18.     return 0;
 19. }
 20.  
 21. // klasický převod
 22. char* decimal_to_binary(unsigned short int n)
 23. {
 24.     // alokuje se paměť pro 9 charů -> 8 nul a jedniček, poslední znak je ukončovací ('\0')
 25.     char* str = (char*)malloc(sizeof(char) * (8 + 1));
 26.  
 27.     // kód se provede pouze, pokud se podaří alokovat paměť pro pole charů str
 28.     if (str != NULL)
 29.     {
 30.         int count = 0;
 31.         int d;
 32.         for (int i = 7; i >= 0; i--)
 33.         {
 34.             // bitovým posunem doprava o i se zjistí, jaká hodnota je na i-té číslici binární reprezentace čísla
 35.             d = n >> i;
 36.  
 37.             // ternárním operátorem se do pole charů uloží 0, nebo 1
 38.             (d & 1) ? str[count] = '1' : str[count] = '0';
 39.  
 40.             count++;
 41.         }
 42.  
 43.         // ukončíme string
 44.         str[count] = '\0';
 45.  
 46.         return str;
 47.     }
 48. }
 49.  
 50. // převod do dvojkového doplňku
 51. char* decimal_to_binary_dvojkovy_doplnek(short int n)
 52. {
 53.     // alokuje se paměť pro 9 charů -> 8 nul a jedniček, poslední znak je ukončovací ('\0')
 54.     char* str = (char*)malloc(sizeof(char) * (8 + 1));
 55.  
 56.     // znegujeme každý bit v binární reprezentaci čísla n, přičteme jedničku -> takto vznikne dvojkový doplňek
 57.     ~n + 1;
 58.    
 59.     // kód se provede pouze, pokud se podaří alokovat paměť pro pole charů str
 60.     if (str != NULL)
 61.     {
 62.         int count = 0;
 63.         int d;
 64.         for (int i = 7; i >= 0; i--)
 65.         {
 66.             // bitovým posunem doprava o i se zjistí, jaká hodnota je na i-té číslici binární reprezentace čísla
 67.             d = n >> i;
 68.  
 69.             // ternárním operátorem se do pole charů uloží 0, nebo 1
 70.             (d & 1) ? str[count] = '1' : str[count] = '0';
 71.  
 72.             count++;
 73.         }
 74.  
 75.         // ukončíme string
 76.         str[count] = '\0';
 77.  
 78.         return str;
 79.     }
 80. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top