daily pastebin goal
39%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .bss
 2. # zmienne
 3. .comm prec, 8
 4. .comm begin, 4
 5. .comm end, 4
 6. .comm suma, 4
 7. .comm _dx, 4
 8.  
 9. .comm x, 4
 10.  
 11. .comm xp, 4
 12. .comm i, 4
 13. .comm dx, 4
 14.  
 15. .comm result, 4
 16.  
 17. .data
 18.  
 19. two: .long 2
 20. cztery: .long 4
 21.  
 22. .moj:
 23. .string "wynik calkowania %f \n"
 24.  
 25. .text
 26. .global calka
 27.  
 28. .type calka, @function
 29.  
 30. calka:
 31. pushq %rbp
 32. movq %rsp, %rbp
 33.  
 34. #################################################
 35. # Do funkcji sa przekazywane 3 parametry        #
 36. # Pierwszy arg to dokladnosc w %rsi             #
 37. # Drugi to poczatek przedzialu calkowania %xmm0 #
 38. # Trzeci to koniec przedzialu calkowania %xmm1  #
 39. #################################################
 40.  
 41. #################################################
 42. # Pierwszym krokiem algorytmu jest wyznaczenie  #
 43. # szerokosci prostokata dx:                     #
 44. # dx = (xk - xp)/n                              #
 45. #################################################
 46.  
 47.      
 48.          movq   %rdi, prec  #pobranie precyzji
 49.          movss %xmm0, begin      #pobranie dolnej granicy
 50.          movss %xmm1, end        #pobranie gornej granicy
 51.  
 52.         flds end        #xk
 53.         fsub begin      #(xk - xp)
 54.         fidiv prec      #((xk - xp)/n
 55.  
 56.         fstps _dx       #pobranie wyliczonego przedzialu
 57.  
 58.     movss x1, %xmm0
 59.     movss %xmm0, begin
 60.  
 61.     fldz    #zero do st(0) tutaj przechowuje sume wszystkich wysokosci
 62.  
 63.         PETLA:
 64.                 movss begin, %xmm0      #pierwszy argument dla make_x
 65.                                 #drugi argument jest w %rdi
 66.                 movss _dx, %xmm1        #trzeci argument
 67.  
 68.        
 69.         movq %rdi, prec    
 70.         movss %xmm0, xp
 71.         movss %xmm1, dx
 72.  
 73.         fild prec       # i// Convert the integer operand (signed)
 74.                 # into extended-real and load it onto the floating-point stack.
 75.         fmul dx # i*dx
 76.         fadd xp # xp + i*dx
 77.  
 78.         fstps result
 79.         movss result, %xmm0     #pobranie wyniku               
 80.  
 81.                 #w %xmm0 jest jest obliczony x dla ktorego policzymy teraz f(x)
 82.  
 83.         movss %xmm0, x  # pobranie wartosci do zmiennej x
 84.         flds x
 85.         fmul x
 86.  
 87.         fisub two      #odejmuje 2.0
 88.         fstp result    #pobranie wyniku
 89.  
 90.                 fadd result     # w result trzymam wynik f(x) (wysokosc prostokata)
 91.                         #dodanie to do pozostalych wczesniej obliczonych
 92.                     #(na szczyt stosu wysokosci prostokata)
 93.      
 94.  
 95.                 dec %rdi        #dekrementuje licznik
 96.                 cmp $0, %rdi    #jesli 0 to konczymy prace
 97.                 je END
 98.                 jmp PETLA
 99.  
 100.         END:    # wynik = _dx(czyli szerekosc)*(f(x1)+f(x2)+f(x3)...f(xn)) (w st(0) jest wysokosc)
 101.                
 102.         fmul _dx
 103.                 fstps result    #wynik calkowania
 104.  
 105.         #WYWOLANIE PRINTFA
 106.  
 107.                 movss result, %xmm0
 108.         cvtss2sd %xmm0, %xmm0
 109.         mov $.moj, %edi
 110.         mov $1,%eax
 111.         call printf
 112.  
 113.         #####################
 114.         #przekazuje wynik calkowania do xmm0 aby zwrocic wynik do C
 115.         #movss result, %xmm0
 116.  
 117.                 movq %rbp, %rsp
 118.                 popq %rbp
 119.                 ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top