daily pastebin goal
54%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 90 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .bss
 2. # zmienne
 3. .comm prec, 8
 4. .comm begin, 4
 5. .comm end, 4
 6. .comm suma, 4
 7. .comm _dx, 4
 8.  
 9. .comm x, 4
 10.  
 11. .comm xp, 4
 12. .comm i, 4
 13. .comm dx, 4
 14.  
 15. .comm result, 4
 16.  
 17. .data
 18.  
 19. two: .long 2
 20. cztery: .long 4
 21.  
 22. .moj:
 23. .string "wynik calkowania %f \n"
 24.  
 25. .text
 26. .global calka
 27.  
 28. .type calka, @function
 29.  
 30. calka:
 31. pushq %rbp
 32. movq %rsp, %rbp
 33.  
 34. #################################################
 35. # Do funkcji sa przekazywane 3 parametry        #
 36. # Pierwszy arg to dokladnosc w %rsi             #
 37. # Drugi to poczatek przedzialu calkowania %xmm0 #
 38. # Trzeci to koniec przedzialu calkowania %xmm1  #
 39. #################################################
 40.  
 41. #################################################
 42. # Pierwszym krokiem algorytmu jest wyznaczenie  #
 43. # szerokosci prostokata dx:                     #
 44. # dx = (xk - xp)/n                              #
 45. #################################################
 46.  
 47.      
 48.          movq   %rdi, prec  #pobranie precyzji
 49.          movss %xmm0, begin      #pobranie dolnej granicy
 50.          movss %xmm1, end        #pobranie gornej granicy
 51.  
 52.         flds end        #xk
 53.         fsub begin      #(xk - xp)
 54.         fidiv prec      #((xk - xp)/n
 55.  
 56.         fstps _dx       #pobranie wyliczonego przedzialu
 57.  
 58.     movss x1, %xmm0
 59.     movss %xmm0, begin
 60.  
 61.     fldz    #zero do st(0) tutaj przechowuje sume wszystkich wysokosci
 62.  
 63.         PETLA:
 64.                 movss begin, %xmm0      #pierwszy argument dla make_x
 65.                                 #drugi argument jest w %rdi
 66.                 movss _dx, %xmm1        #trzeci argument
 67.  
 68.        
 69.         movq %rdi, prec    
 70.         movss %xmm0, xp
 71.         movss %xmm1, dx
 72.  
 73.         fild prec       # i// Convert the integer operand (signed)
 74.                 # into extended-real and load it onto the floating-point stack.
 75.         fmul dx # i*dx
 76.         fadd xp # xp + i*dx
 77.  
 78.         fstps result
 79.         movss result, %xmm0     #pobranie wyniku               
 80.  
 81.                 #w %xmm0 jest jest obliczony x dla ktorego policzymy teraz f(x)
 82.  
 83.         movss %xmm0, x  # pobranie wartosci do zmiennej x
 84.         flds x
 85.         fmul x
 86.  
 87.         fisub two      #odejmuje 2.0
 88.         fstp result    #pobranie wyniku
 89.  
 90.                 fadd result     # w result trzymam wynik f(x) (wysokosc prostokata)
 91.                         #dodanie to do pozostalych wczesniej obliczonych
 92.                     #(na szczyt stosu wysokosci prostokata)
 93.      
 94.  
 95.                 dec %rdi        #dekrementuje licznik
 96.                 cmp $0, %rdi    #jesli 0 to konczymy prace
 97.                 je END
 98.                 jmp PETLA
 99.  
 100.         END:    # wynik = _dx(czyli szerekosc)*(f(x1)+f(x2)+f(x3)...f(xn)) (w st(0) jest wysokosc)
 101.                
 102.         fmul _dx
 103.                 fstps result    #wynik calkowania
 104.  
 105.         #WYWOLANIE PRINTFA
 106.  
 107.                 movss result, %xmm0
 108.         cvtss2sd %xmm0, %xmm0
 109.         mov $.moj, %edi
 110.         mov $1,%eax
 111.         call printf
 112.  
 113.         #####################
 114.         #przekazuje wynik calkowania do xmm0 aby zwrocic wynik do C
 115.         #movss result, %xmm0
 116.  
 117.                 movq %rbp, %rsp
 118.                 popq %rbp
 119.                 ret
RAW Paste Data
Top