SHARE
TWEET

Prohardver személyes adat

a guest Sep 20th, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tisztelt Adatkezelő!
 2.  
 3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdés szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.
 4. Adatalany beazonosításához szükséges további adatok :
 5.  
 6. "email cím"
 7.  
 8. Az Infotv. 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni a Prohardver Informatikai Kft. által kezelt személyes adataimról, így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Ezen kívül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van:
 9.  
 10. Kérem konkretizálja az adatbázishoz hozzáférő személyeket, név vagy felhasználónév szerint, csoportosítva, hogy milyen adatokat látnak a felhasználók adatlapjából.
 11.  
 12. A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni a kezelt személyes adatok másolatával együtt: "email cím"
 13.  
 14.  
 15. Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban részemre megadni a tájékoztatást. Az Infotv. 15. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.” Az Infotv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 16. § (2) bekezdése értelmében az adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
 16.  
 17. Együttműködését köszönöm!
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top