SHARE
TWEET

Macierz - działania - 1

a guest Mar 21st, 2019 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "pch.h"
 2. #include <iostream>
 3. #include <iomanip>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     setlocale(LC_ALL, "");
 9.     float A[10][10];
 10.     int m, n, i, j;
 11.     float suma = 0;
 12.     float srednia = 0;
 13.     int ilosc=0;
 14.     float iloczyn = 1;
 15.     float wektor[15];
 16.     float max;
 17.  
 18.     cout << "Podaj wymiary macierzy A" << endl;
 19.     cout << "Podaj ilość kolumn: ";
 20.     do {
 21.         cin >> m;
 22.     } while (m < 1 || m>10);
 23.  
 24.     cout << "Podaj ilość wierszy: ";
 25.     do {
 26.         cin >> n;
 27.     } while (n < 1 || n>10);
 28.  
 29.     //wczytywanie elemwntów
 30.  
 31.     cout << "Podaj elementy macierzy: " << endl;
 32.     for (i = 0; i < m; i++)
 33.     {
 34.         for (j = 0; j < n; j++)
 35.         {
 36.             cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]: ";
 37.             cin >> A[i][j];
 38.         }
 39.     }
 40.  
 41.     //wypis macierzy
 42.  
 43.     cout << "Macierz A:" << endl;
 44.     for (i = 0; i < m; i++)
 45.     {
 46.         for (j = 0; j < n; j++)
 47.         {
 48.             cout << setw(6) << setprecision(2) << fixed << A[i][j] << " ";
 49.         }
 50.         cout << endl;
 51.     }
 52.  
 53.     //srednia arytmetyczna liczb dodatnich
 54.  
 55.     for (i = 0; i < m; i++)
 56.     {
 57.         for (j = 0; j < n; j++)
 58.         {
 59.             if (A[i][j] > 0)
 60.             {
 61.                 suma += A[i][j];
 62.                 ilosc++;
 63.             }
 64.         }
 65.     }
 66.  
 67.     srednia = suma / ilosc;
 68.     cout << "Średnia arytemtyczna liczb dodatnich wynosi: " << srednia << endl;
 69.  
 70.     //iloczyn liczb różnych od 0
 71.  
 72.     for (i = 0; i < m; i++)
 73.     {
 74.         for (j = 0; j < n; j++)
 75.         {
 76.             if (A[i][j] != 0)
 77.             {
 78.                 iloczyn *= A[i][j];
 79.             }
 80.         }
 81.     }
 82.  
 83.     cout << "Iloczyn liczb różnych od zera: " << iloczyn << endl;
 84.  
 85.     // suma elementów macierzy które leżą w wierszach rozpoczynających się liczbą dodatnią
 86.     suma = 0;
 87.  
 88.     for (i = 0; i < m; i++)
 89.     {
 90.         for (j = 0; j < n; j++)
 91.         {
 92.             if (A[i][0]>0)
 93.             {
 94.                 suma += A[i][j];
 95.             }
 96.  
 97.         }
 98.     }
 99.  
 100.     cout << "Suma elementów macierzy które leżą w wierszach rozpoczynających się liczbą dodatnią: " << suma << endl;
 101.  
 102.     // wektor którego elementami są wartości max w poszczególnych kolumnach macierzy
 103.  
 104.     max=A[0][i];
 105.  
 106.     for (j = 0; j < n; j++)
 107.     {
 108.         for (i = 0; i < m; i++)
 109.         {
 110.             if (A[i][j] > max)
 111.             {
 112.                 max = A[i][j];
 113.             }
 114.         }
 115.         cout << "Wartosc max w " << j + 1 << "kolumnie" << max << endl;
 116.     }
 117.  
 118.     return 0;
 119. }
 120.  
 121. // Uruchomienie programu: Ctrl + F5 lub menu Debugowanie > Uruchom bez debugowania
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top