SHARE
TWEET

NENECHME SE ŠMÍROVAT

a guest Mar 15th, 2012 1,236 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2. //                                                                            //
 3. //                   O C C U P Y  M A I N  S Q U A R E                        //
 4. //                                                                            //
 5. //                            /人◕ ‿‿ ◕人\                                    //
 6. //                                                                            //
 7. //               O K U P U J T E  H L A V N Í  N Á M Ě S T Í                  //
 8. //                                                                            //
 9. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 10. //                                                                            //
 11. //                            JARNÍ PROBUZENÍ                                 //
 12. //                                                                            //
 13. //                                 aneb                                       //
 14. //                                                                            //
 15. //                          NENECHME SE ŠMÍROVAT                              //
 16. //                                                                            //
 17. //                                                                            //
 18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 19. //                                                                            //
 20. //                 NOVELA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH                //
 21. //                                                                            //
 22. //                       !!! TOHLE MUSÍME ZASTAVIT !!!                        //
 23. //                                                                            //
 24. //                                                                            //
 25. //          SOBOTA 17.3. v 16 hodin opětovný sraz na hlavních náměstích       //
 26. //                                                                            //
 27. //                        konec akce nejdříve v 18 hodin                      //            
 28. //                                                                            //
 29. //     MUSÍME ZAMEZIT ABY NOVELA V SOUČASNÉ PODOBĚ PROŠLA DRUHÝM ČTENÍM       //
 30. //                                                                            //
 31. //         udělejte, vytiskněte a doneste nějaké petice, ať máme krytí        //
 32. //                                                                            //
 33. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 34. //                                                                            //
 35. // Pozor, pozor! Svoboda (nejen) internetu je opět ohrožena, a tentokrát to   //
 36. // vypadá že už je spíš pět minut po dvanácté. Co se stalo? V poslanecké      //
 37. // sněmovně prošla prvním čtením novela zákona o elektronických komunikacích. //    
 38. //                                                                            //
 39. // Co novela běžnému občanu přináší?                                          //
 40. //                                                                            //
 41. // Krátce: opět jsme všichni již předem považováni za zločince, tak nás       //  
 42. // budou pro jistotu všechny preventivně šmírovat.                            //
 43. //                                                                            //
 44. // Na svobodu internetu má největší dopad opětovné zavedení povinnosti        //
 45. // poskytovatelů připojení a také služeb (email, webové stránky, ukládání a   //
 46. // stahování souborů, bittorrent) uchovávat provozní a lokalizační            //
 47. // údaje, tedy šmírovat své uživatele, kteří se ničeho nedopustili, nejsou z  //
 48. // ničeho podezřelí a ani proti nim není vedeno žádné vyšetřování. Přesto     //
 49. // tato povinnost bude uvalena jak na podnikatele, tak i fyzické osoby,       //
 50. // včetně možných postihů za její neplnění.                                   //
 51. //                                                                            //
 52. // Pokud třeba z domu provozujete vlastní nezávislé webové stránky nebo jen   //
 53. // máte spuštěný bittorrent, tak poskytujete "veřejně dostupnou službu        //
 54. // elektronických komunikací" a budete mít povinnost zaznamenávat všechny     //
 55. // zákonem požadované údaje. Zákon vám tedy přikáže šmírovat, a pokud tak     //
 56. // nebudete činit, tak na vás získají bič, který budou moci použít!           //
 57. //                                                                            //          
 58. //                         !!! STOP BIG BROTHER !!!                           //
 59. //                                                                            //
 60. //                    S V O B O D U   I N T E R N E T U                       //
 61. //                                                                            //            
 62. //                                ! ! ! ! !                                   //
 63. //                                                                            //
 64. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 65. //                                                                            //
 66. //  Co se nám na novele nelíbí?                                               //
 67. //                                                                            //
 68. //  Opětovné zavedení povinosti sledovat a uchovávat internetovou komunikaci  //
 69. //  uživatelů poskytovateli připojení a provozovateli internetových služeb    //
 70. //  představuje podmínku nutnou pro zavedení dohody ACTA do praxe. Dokud      //
 71. //  od této dohody nebude odstoupeno, stále zde hrozí riziko že bude tiše     //
 72. //  protlačena. Nakonec jakým právem chce stát zasahovat do našeho soukromí,  //
 73. //  a ještě tuto povinnost přenášet na někoho jiného, kdo s tímto nemusí      //
 74. //  souhlasit? Nejsme ovce! Proto protestujme!                                //
 75. //                                                                            //
 76. //  Evropská unie nám sice přikazuje upravit zákony v souladu                 //
 77. //  s nějakou svojí směrnicí, ale příklad Německa kde rovněž ústavní soud     //
 78. //  šmírování zamítl ukazuje, že to není nutné. Teroristi a zločinci si       //
 79. //  stejně všechny informace mohou vyměňovat pomocí řady šifrovacích          //
 80. //  programů volně dostupných na internetu, takže účinnost takovéhoto         //
 81. //  opatření je nulová. Právě bojem proti terorismu je ale šmírování          //
 82. //  obhajováno, přičemž v praxi je uplatňováno k úplně jiným účelům a boj     //
 83. //  proti terorismu je jen záminka pro zavedení plošného dohledu nad občany.  //
 84. //                                                                            //
 85. //  Nedávné kauzy ukázaly, že provozní a lokalizační údaje byly zneužity k    //
 86. //  nezákonému šmírování na kterém se podíleli samotní policisté a těch       //
 87. //  případů bylo více, nemluvě o těch neodhalených. Státu tedy evidentně      //
 88. //  nelze důvěřovat ohledně jeho schopnosti takováto data zabezpečit          //
 89. //  a nezneužít je, proto by bylo lepší kdyby žádná taková data ani nebyla.   //
 90. //  Ostatní úniky jako třeba ten databáze lidí na úřadu práce ukazuje na      //
 91. //  naprostou nekompetenci státu bezpečně nakládat s daty, nemluvě o uložení  //
 92. //  dat u komerčního subjektu.*1                                              //
 93. //                                                                            //
 94. //  Podle současného znění návrhu novely by bylo možné použít naslíděné údaje //
 95. //  i proti těm, kdo zpřístupňují autorsky chráněné díla ve značném rozsahu   //
 96. //  aniž by z toho  měli jakýkoliv finanční prospěch, tedy například lidi     //
 97. //  stahující řadu seriálu který u nás není dostupný pomocí BitTorrentu.      //
 98. //  Takové jednání v žádném  případě nepovažujeme za obvzláště společensky    //
 99. //  nebezpečné a nevěříme že by mělo být trestným činem tak jako tomu je      //
 100. //  podle současných hloupých zákonů, které stanovují horní hranici postihu   //
 101. //  5 let, což ho řadí mezi trestné činy této novele podléhající.             //
 102. //                                                                            //
 103. //  Dodatečné náklady provozovatelům připojení se mohou promítnout do ceny    //
 104. //  služeb a navíc omezují možnosti inovace jako je zavádění IPv6(*2) a kladou//
 105. //  další restrikce na architekturu jejich sítě, nemluvě o zpoždění které     //
 106. //  logování způsobí a například omezí rychlost odezvy hráčům online akčních  //
 107. //  her, kteří jsou takto trestáni zvýšenou dobou odezvy (tzv. ping). Zvláště //
 108. //  pro menší poskytovatele se může jednat o značnou zátěž, a nejde jenom     //
 109. //  o zajištění pořízení a provozu techniky, ale také o získání a zaplacení   //
 110. //  kompetentních zaměstnanců schopných tato zařízení nastavit. Ne vždy lze   //
 111. //  dodatečné náklady prokázat v plné výši, aby byly státem poskytovateli     //
 112. //  proplaceny, navíc se jedná o další peníze z rozpočtu, které budou chybět  //
 113. //  jinde.                                                                    //
 114. //                                                                            //
 115. //  Provozovatelům internetových služeb klade tato povinnost omezení v podobě //
 116. //  znemožnění maximální optimalizace nastavení software, protože logování    //
 117. //  představuje dodatečnou režii. Povinost zajistit dešifrování uložených dat //
 118. //  pokud jsou šifrovány poskytovatelem rovněž snižuje bezpečnost služeb jím  //
 119. //  poskytovaných a umožňuje tedy nechtěné datové úniky. Pandořina skříňka    //
 120. //  šifrování již byla otevřena a není návratu zpět, nic nezabrání tomu aby   //
 121. //  si uživatelé svá data šifrovali před uložením sami a provozovatel s tím   //
 122. //  neudělá nic, proto je takováto povinnost zbytečná a jenom podkopovává     //
 123. //  jeho snahu o maximální zabezpečení jeho systému a tím i snižuje jeho      //
 124. //  konkurenceshopnost oproti poskytovatelům ze zemí, kde takovéto opatření   //
 125. //  není.                                                                     //
 126. //                                                                            //
 127. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 128. //?                                                                          ?//
 129. //                CO SE STANE POKUD STÁT BUDE I NADÁLE ÚTOČIT                 //
 130. //                      NA SOUKROMÍ UŽIVATELŮ INTERNETU                       //
 131. //                                   ???                                      //
 132. //                                                                            //
 133. //  Máme právo na anonymitu, a pokud nám nebude přiznána, tak si ji vezmeme   //
 134. //  technickou cestou, jen to bude poněkud obtížnější a policii a tajné       //
 135. //  služby z toho bude bolet hlava. Pokud se stát bude snažit o přílišnou     //
 136. //  kontrolu internetu, provedeme implementaci nového programu na sdílení     //
 137. //  souborů a poskytování anonymity, která bude kombinací tzv. darknetu a     //
 138. //  brightnetu, čímž mimojiné zašifrujeme veškerou komunikaci všech           //
 139. //  uživatelů, takže se nikdo nedozví kdo s kým komunikoval. K rozšíření      //
 140. //  tohoto programu efektivně využijeme sociálních sítí kdy umožníme import   //
 141. //  přátel do této aplikace. Všechny zprávy budou přímo posílány pouze        //
 142. //  mezi přáteli a k ostatním doputují skrze ně, navíc budou šifrované tak    //
 143. //  aby je pouze příjemce byl schopen dešifrovat, takže ani přátelé nebudou   //
 144. //  schopni tuto komunikaci odposlechnout. Tím zaručíme obrovksou anonymitu   //
 145. //  a ABSOLUTNÍ svobodu slova pro všechny lidi, kteří se do této akce         //
 146. //  zapojí. Program bude fungovat na takových principech, aby jeho používání  //
 147. //  nešlo postihovat aniž by došlo k porušení listiny základních práv         //
 148. //  a svobod občanů a už se na něm pracuje.                                   //
 149. //                                                                            //
 150. //                       !!!  ZAŠIFRUJEME INTERNET  !!!                       //
 151. //?                                                                          ?//
 152. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 153. //                                                                            //
 154. //                        POŽADAVKY A CÍLE PROTESTU                           //
 155. //                                                                            //
 156. //  1) Poskytovatelé připojení k internetu a internetových služeb nebudou mít //
 157. //  povinnost zaznamenávat jakékoliv údaje, pokud jim tak nebude přikázáno    //
 158. //  rozhodnutím soudu v souvislosti s vyšetřováním zvláště společensky        //
 159. //  nebezpečné trestné činnosti. V takovém případě budou sledovány pouze      //
 160. //  aktivity podezřelých, a pokud to nebude možné technicky zajistit bez      //
 161. //  značného porušení práva na soukromí ostatních, nebude sledování povoleno. //
 162. //                                                                            //
 163. //  Fyzické osobě provozující internetovou službu nebude možné takovoutou     //
 164. //  spolupráci nařídit, pouze navrhnout. Fyzická osoba se pak bude moci       //
 165. //  sama na základě svého svědomí, morálních a politických hodnot rozhodnout, //
 166. //  zda bude v onom konkrétním případě spolupracovat.                         //
 167. //                                                                            //
 168. //  2) Poskytovatelé internetového připojení budou mít povinnost              //
 169. //  neuchovávat o uživateli bez jeho souhlasu jakékoliv údaje použitelné k    //
 170. //  dohledání jeho internetové aktivity. Nesouhlas nesmí být záminkou k       //
 171. //  neposkytnutí služby. Dostupných poskytovatelů internetu v určité lokalitě //
 172. //  bývá omezený, a proto je třeba zavést takovéto pravidlo pro případ že     //
 173. //  by chtěli šmírovat všichni.                                               //
 174. //                                                                            //
 175. //  3) Poskytovatelé internetového připojení nesmí blokovat přístup na        //
 176. //  jakoukoliv veřejnou IP adresu. Pokud nějaké blokování provádí, musí       //
 177. //  umožnit toto blokování plně vypnout. DNS servery jím provozované nemusí   //
 178. //  obsahovat záznamy které poskytovatel považuje za mravně závadné.          //
 179. //                                                                            //
 180. //  4) Poskytovatel připojení k internetu neponese zodpovědnost za obsah dat  //
 181. //  dočasně uložených v datovém úložišti za účelem rychlejšího obsloužení     //
 182. //  duplicitních požadavků prováděných jeho klienty.                          //
 183. //                                                                            //
 184. //  5) Poskytovatel připojení k internetu nesmí omezovat kvalitu své služby   //
 185. //  na základě typu komunikace prováděné jeho klientem, pokud tato komunikace //
 186. //  značně nesnižuje kvalitu služby ostatním klientům. Pokud takto činí,      //
 187. //  muže toto opatření být aktivní nanejvýš 16h denně. Zbylých 8h je doba     //
 188. //  síťové neutrality a minimální doba kdy trvá nepřetržitě jsou 2 hodiny.    //
 189. //  Poskytovatel je povinen o změnách této doby informovat 24h předem ve      //
 190. //  strojově snadno zpracovatelném datovém formátu dostupném všem jeho        //
 191. //  klientům. Mimo dobu síťové neutrality nesmí zakázat žádný typ komunikace, //
 192. //  může ho omezit nanejvýš tak aby výrazně nesnižoval kvalitu služby         //
 193. //  ostatním klientům.                                                        //
 194. //                                                                            //
 195. //  6) Poskytovatel internetového připojení je povinen nakonfigurovat svou    //
 196. //  službu tak, aby maximálně usnadnil použití technik NAT traversal pro      //
 197. //  přímé propojení uživatelů, pokud je to technicky možné bez značných       //
 198. //  dodatečných nákladů. Toto nemusí splnit, poskytne-li uživateli            //
 199. //  IPv6 adresu která není za NATem. Podporujeme IPv6! *3                     //
 200. //                                                                            //
 201. //  7) Poskytovatelé internetových služeb budou mít právo uchovávat           //
 202. //  o svých uživatelých jakékoliv údaje, pokud o tom uživatele informují,     //
 203. //  ale budou mít povinnost bezplatně mu zpřístupnit všechna data, která o    //
 204. //  něm shromáždili. Všimněme si, že právo není povinnost. Vytvořit           //
 205. //  internetovou službu dnes není nikterak nákladné a pokud uživatel          //
 206. //  s podmínkami služby nesouhlasí, může jít jinam nebo si založit vlastní.   //
 207. //                                                                            //
 208. //  8) Poskytovatelé internetových služeb budou mít právo navrhnout svou      //
 209. //  službu tak, aby ji nebylo možno odposlechnout, a to ani jimi samotnými.   //
 210. //  Data mohou být uložena pomocí šifrování takovým způsobem, aby ani         //
 211. //  poskytovatel nebyl schopen zjistit, jaká data jejich uživatelé mají       //
 212. //  u nich uložena. Tímto způsobem je možno zajistit že uživatelům poskytne   //
 213. //  maximální bezpečnost. Existuje-li povinná "díra" do systému tak jak       //
 214. //  to vyžaduje současná verze zákona, není možné tuto míru bezpečnosti       //
 215. //  poskytnout, což znevýhodňuje české poskytovatele internetových služeb     //
 216. //  na globálním trhu.                                                        //
 217. //                                                                            //
 218. //  9) Kterýkoliv posyktovatel internetové služby nebo uživatel má právo      //
 219. //  veřejně výhlásit, že jeho službu či počítač je povoleno "hackovat".       //
 220. //  Prohlášení musí být učiněno tak, aby šlo ověřit autentičnost subjektu.    //
 221. //  Kdokoliv pak bude mít právo tento subjekt napadnou aniž by za to          //
 222. //  mohl být postižen. Tím vznikne komunita uživatelů kteří se mohou          //
 223. //  navzájem hackovat aniž by porušili některé pasáže zákona o elektronické   //
 224. //  komunikaci, prostě kybernetická válka pro jejich zábavu.                  //
 225. //                                                                            //
 226. //  8) Operátoři mobilních sítí nebudou shromažďovat provozní a lokalizační   //
 227. //  údaje bez souhlasu uživatele telefonního čísla. Toto bude možno aktivovat //
 228. //  pouze jako službu uživateli včetně možnosti definovat, komu operátor tyto //
 229. //  údaje bude oprávněn poskytnout.                                           //
 230. //                                                                            //
 231. //  Pro anonymní SIM karty bude operátor povinnen tyto údaje shromažďovat a   //
 232. //  předat policii pouze v případě že existuje důvodné podezření, že je       //
 233. //  držitel mobilního telefonu nezvěstný nebo v ohrožení života, v jiných     //
 234. //  případech pouze na základě rozhodnutí soudu a to pouze ty údaje, které    //
 235. //  byly zaznamenány až po tomto rozhodnutí. Toto opatření by mělo řešit      //
 236. //  hlavně situace kdy se nezletilá nebo neplnoletá osoba dostane do nesnází  //
 237. //  a je potřeba nalézt její polohu. Samozřejmostí by bylo že vše bude        //
 238. //  zaprotokolováno, tedy rodiče při nahlášení že je jejich potomek           //
 239. //  nezvěstný poskytnou i jeho telefonní číslo. Stejně tak operátoři          //
 240. //  tísňových linek budou mít k této informaci přístup, pokud situace         //
 241. //  naznačuje že se jedná o krizovou situaci. Zneužití se bude postihovat.    //
 242. //                                                                            //
 243. //  Operátorovi bude možno nařídit tyto údaje shromažďovat a předávat         //
 244. //  oprávněným subjektům na základě rozhodnutí soudu v případě že je uživatel //
 245. //  telefonního čísla důvodně podezřelý ze páchání zvláště společensky        //
 246. //  nebezpečné trestné činnosti.                                              //
 247. //                                                                            //
 248. //  Operátor rovněž umožní nastavit tyto pravidla selektivně podle místa kde  //
 249. //  kde uživatele lokalizoval, tedy například pokud někdo bude provozovat     //
 250. //  sport v málo zalidněné oblasti, tak pro tuto bude mít nadefinované        //
 251. //  že je jeho polohu povoleno sdělit policii ži záchranným jednotkám.        //
 252. //                                                                            //
 253. //  Osoba starší 18 let bude moci zakázat poskytnutí údajů polici a           //
 254. //  záchranným složkám i pro případech kdy je pohřešovaná a nebo v            //
 255. //  ohrožení zdraví a nebo života.                                            //
 256. //                                                                            //
 257. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 258. //                                                                            //
 259. //      |\      /|                                         //
 260. //      |\\    //|                                           //
 261. //     : ,> `´ ̄`´ < ′  O K U P U J T E                     //
 262. //.     V ノ   `ヽ V         H L A V N Í                      //
 263. //.     i{ ●   ● }i             N Á M Ě S T Í                //
 264. //.    ..八⊃ 、_,、_, ⊂⊃八                   ! ! ! ! ! ! !             //
 265. //     /⌒ヽヽ ゝ._)  /⌒i                                         //
 266. //    \  ヽ>. , .イァ/ /                                        //
 267. //.   _/ ヽ     ヘ__/ ',__                                 //
 268. ///                                                                     //
 269. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 270.  
 271.  
 272. 1*) A zde malý tip ouřadům kteří o úložišti rozhodovali:
 273. použijte Tahoe-LAFS který vše zašifruje ještě před uložením do cloudu
 274. jehož provozovatel tak ani nemůže vědět, jaká data jsou u něj uložena,
 275. takže je jedno komu je svěříte a nic neunikne, tedy pokud si nedáte
 276. heslo sdílené více úředníky. Jste lolci, LOL ;)
 277.  
 278. 2*) některé anonymizační vlastnosti IPv6 by asi nemohly být plně použity
 279.  
 280. 3*) Poptávejte od svého poskytovatele připojení k internetu IPv6, ať už se
 281. to konečně rozšíří, normálních IP adres už je málo. Sice možná zaplatíte za
 282. novou "krabici na internet", ale do budoucna je to nutnos a čím dříve, tím
 283. lépe. IPv6 k IPv4 se má jako set-top box k analogu a máme tam jistotu, že
 284. adres je tolik že už nikdy nedojdou.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top