Advertisement
Parastais

Slovak Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 26th, 2014
211
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Slovak
 3. LocalizedName=Slovenčina
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=mprilepok, BlackSVK, lokotus738
 6. LocaleID=1051
 7. LocaleWinName=LANG_SLOVAK
 8. LocaleCode2=sk
 9. LocaleCode3=slk
 10. LanguageCode=sk
 11. Localeglibc=sk
 12. Codepage=1250
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&OK
 16. BUTTON_CANCEL=&Zrušiť
 17. BUTTON_REVERT=&Vrátiť
 18. BUTTON_YES=&Áno
 19. BUTTON_NO=&Nie
 20. BUTTON_REMIND=&Pripomenúť neskôr
 21. COLOR_PINK=Ružová
 22. COLOR_RED=Červená
 23. COLOR_ORANGE=Oranžová
 24. COLOR_YELLOW=Žltá
 25. COLOR_GREEN=Zelená
 26. COLOR_BLUE=Modrá
 27. COLOR_PURPLE=Purpurová
 28. COLOR_VIOLET=Fialová
 29. COLOR_BLACK=Čierna
 30. COLOR_WHITE=Biela
 31. COLOR_GRAY=Šedá
 32. COLOR_SILVER=Strieborná
 33. COLOR_BRONZE=Bronzová
 34. COLOR_GOLD=Zlatá
 35. COLOR_BROWN=Hnedá
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Spustiť
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Spustiť ako &Administrátor
 40. APP_MENU_RENAME=Preme&novať
 41. APP_MENU_HIDE=S&kryť
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Presunúť &hore
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Presunúť &dole
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Zobraziť skryté &ikony
 45. APP_MENU_REFRESH=O&bnoviť
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Odinštalovať
 47. APP_MENU_HELP=Nápoveda
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Spustiť automaticky
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Prehliadať tu
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Vždy zobraziť všetky aplikácie
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Zobraziť kategórie pri zobrazení všetkých aplikácii
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Všetky prenosné aplikácie
 53. APP_MENU_BACK=Späť
 54. APP_MENU_CATEGORY=Kategória
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Pridať novú kategóriu
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Prístupnosť
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Vývoj
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Vzdelávanie
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Hry
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafika a obrázky
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Hudba a video
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kancelária
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operačné systémy
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Bezpečnosť
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utility
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Ostatné
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE voľných z $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Dokumenty
 71. ICON_MUSIC=&Hudba
 72. ICON_PICTURES=&Obrázky
 73. ICON_VIDEOS=&Video
 74. ICON_EXPLORE=&Prehliadať
 75. ICON_BACKUP=&Zálohovať
 76. ICON_MANAGE_APPS=Spravovať &aplikácie
 77. ICON_OPTIONS=&Nastavenia
 78. ICON_HELP=Po&moc
 79. ICON_SEARCH=&Hľadať
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Zmeniť cestu
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Zmeniť ikonu
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Zmeniť cestu Dokumentov
 83. ICON_MENU_RESET=Obnoviť predvolenú
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Kontrola aktualizácií
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Získať viac aplikácii
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Podľa kategórie
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Podľa názvu
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nové aplikácie
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Nedávno aktualizované aplikácie
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Najpopulárnejšie
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Manuálne nainštalovať aplikáciu
 92. MENU_BACKUP=&Zálohovať súbory
 93. MENU_RESTORE=&Obnoviť zo zálohy
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Malé písmo
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Veľké písmo
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Inštalovať aplikáciu
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=O&dstrániť aplikáciu
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Obnoviť &ikony
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Získať ďalšie aplikácie...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Jazyk
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Zobraziť &ikonu PortableApps.com
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Skryť ikony na ploche
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Téma
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Pridať novú tému
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com pôvodná téma
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Priehľadnosť
 107. MENU_HELP_ABOUT=&O programe
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Hľadať &aktualizácie
 109. MENU_HELP_DONATE=Prispieť pre PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Podporiť
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Hľadať na tomto &disku
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Hľadať v &počítači
 113. MENU_SEARCH_WEB=Hľadať na &internete
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Hľadať v nainštalovaných aplikáciách
 115. MENU_TRAY_EJECT=O&dpojiť
 116. MENU_TRAY_EXIT=&Koniec
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Nasledujúce prenosné aplikácie stále bežia:%RUNNINGAPPS%Prosím ukončite všetky prenosné aplikácie pred odpojením zariadenia.
 118. INVALID_INSTALLER=Tento inštalátor nie je vo formáte PortableApps.com. Aplikácia môže byť zastaraná, alebo nie plne prenosná a nemala by byť použitá bez overenia zdroja tohto súboru. Chcete pokračovať s inštaláciou?
 119. CHECK_DRIVE=&Skontrolovať jednotku na chyby
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Kontrolujem jednotku %DRIVE% na chyby...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Upozornenie: Zmenil sa autorun
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Program PortableApps.com zistil, že konfigurácia autorun na tejto jednotke bola zmenená. Tieto zmeny môžu byť spôsobené infekciou vírusom alebo spywareom, poprípade iná aplikácia upravila súbor autorun.inf. Ak ste tieto zmeny neurobili Vy sami, mali by ste jednotku prehliadnuť na vírusy a spyware.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Obľúbená
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=Táto aplikácia vyžaduje pre spustenie %SHAREDLIBRARY%. Prajete si ju teraz automaticky stiahnuť a nainštalovať na vaše zariadenie?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=Táto aplikácia vyžaduje pre niektorú funkciu %SHAREDLIBRARY%. Prajete si ju teraz automaticky stiahnuť a nainštalovať na vaše zariadenie?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Ak bude nabudúce nejaká aplikácia vyžadovať stiahnutie %SHAREDLIBRARY% opýtať sa znovu?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Ak bude nabudúce nejaká aplikácia vyžadovať stiahnutie %SHAREDLIBRARY% opýtať sa znovu?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=Táto aplikácia vyžaduje nainštalovaný Microsoft .NET Framework %VERSION% na vašom počítači. Inštalácia vyžaduje práva administrátora a môže vyžadovať reštartovanie počítača. Prajete si ho teraz stiahnuť a nainštalovať?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=Táto aplikácia vyžaduje nainštalovaný Microsoft .NET Framework %VERSION% na vašom počítači. Pre stiahnutie a inštaláciu spustite prosím Windows Update alebo navštívte update.microsoft.com pomocou Internet Exploreru.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Zobraziť program PortableApps.com
 133. ALWAYS_ON_TOP=Vždy na &vrchu
 134. HIDE_ICON=&Skryť túto ikonu
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Premenovať
 138. LABEL_ORIGINAL=Pôvodný názov
 139. LABEL_CUSTOM=Vlastný názov
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Odinštalovať %APPNAME%?
 143. MESSAGE=Upozornenie: Odinštalovanie odstráni prenosnú aplikáciu a všetky jej nastavenia (možnosti, záložky, atď). Dokumenty alebo súbory uložené do vašich Dokumentov alebo iných priečinkov nebudú zasiahnuté, ale všetky súbory v tomto priečinku budú odstránené:
 144. QUESTION=Ste si istý, že chcete odinštalovať %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Nie je možné odinštalovať %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Odinštalovať %APPNAME%
 149. MESSAGE=Odinštalujem %APPNAME%. Prosím čakajte...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Aktualizácia
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Chcete vyhľadať aktualizácie programu PortableApps.com?
 154. LABEL_CHECKING=Hľadám aktualizácie...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Nenašli sa žiadne aktualizácie.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Sťahujem aktualizácie...
 157. LABEL_UPDATED=Program PortableApps.com bol aktualizovaný.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Možnosti
 161. TAB_GENERAL=Hlavné
 162. TAB_THEMES=Témy
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Asociácia súborov
 165. TAB_FONTS=Písma
 166. TAB_ADVANCED=Rozšírené
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Možnosti zobrazenia
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Použiť veľké písmo
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Priehľadnosť menu
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Off (100% Nepriehľadnosť)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Jazyk
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Použiť nasledujúci jazyk pre všetky prenosné aplikácie
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Organizácia zoznamu aplikácii
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Moderne s kategóriami - Obľúbené a nedávne aplikácie na prvej obrazovke. Ostatné aplikácie podľa kategórii na druhej.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Moderne podľa abecedy - Obľúbené a nedávne aplikácie na prvej obrazovke. Ostatné aplikácie podľa abecedy na druhej.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Zobraziť všetko s kategóriami - Najskôr obľúbené potom ostatné aplikácie zoskupené podľa kategórie.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Zobraziť všetko abecedne - Najskôr obľúbené potom ostatné aplikácie zoskupené podľa abecedy.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Náhľad témy
 185. THEMES_ADD_THEME=Pridať tému
 186. THEMES_GET_THEMES=Získať tému
 187. THEMES_USE_THEME=Použiť tému
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Odstrániť tému
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Vlastná farba
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Náhľad vlastnej farby
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Flat
 196. THEMES_LIGHT=Light
 197. THEMES_DARK=Dark
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Typy súborov
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Otvoriť s
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikona
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Pridať typ súboru
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Upraviť typ súboru
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Odstrániť typ súboru
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Zakázať asociáciu súborov
 206. FONTS_NAME=Názov písma
 207. FONTS_FILE=Názov súboru
 208. FONTS_ADD=Pridať písmo
 209. FONTS_REMOVE=Odstrániť písmo
 210. FONTS_DISABLE=Zakázať prenosné písma
 211. ADVANCED_UPDATER=Nastavenie aktualizácií
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Kontrola aktualizácií...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Pri spustení platformy
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Jeden krát denne
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Každú hodinu
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Manuálne ak stisnem Kontrola aktualizácií
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Názvy priečinkov tučné
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Aktualizovať na Beta verzie platformy
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Neskrývať menu pri presune na pozadie
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Spustiť menu minimalizované
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Postupné blednutie menu
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Skryť ikony na ploche pri spustení
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Zobraziť len jednu ikonu pre aplikácie s viacerými ikonami
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Zakázať úvodnú obrazovku aplikácií
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Zakázať posuvník
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Nie všetky aplikácie podporujú túto možnosť
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Skryť "Portable" v názve aplikácie
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Rozbaliť kategórie automaticky
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Nastavenie priečinka aplikácie
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Zobraziť len open source aplikácie
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Zobraziť pokročilé aplikácie (Beta, Test, atď)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Obľúbené tučným písmom
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Zobraziť nainštalované aplikácie
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Zložiť ostatné kategórie ak je jedna rozložená
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Výber pomocou klávesnice pri aktualizácii a v priečinku aplikácie
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponzori
 240. TAB_APPS=Aplikácie
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinový sponzori
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Zlatí sponzori
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Strieborní sponzori
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronzový sponzori
 245. HEADER_SUPPORTERS=Podporovatelia
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Portable App
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Stiahnuť
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Inštalovať
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Popis
 253. COLUMN_APP_TYPE=Typ aplikácie
 254. COLUMN_CATEGORY=Kategória
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Pod kategória
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Vydaná
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Aktualizovaná
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Kontrolujem PortableApps.com pre aplikácie...
 260. INTRO_UPTODATE=Všetky prenosné aplikácie sú aktuálne.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=Všetky dostupné prenosné aplikácie sú už nainštalované. Ste frajer!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Stiahnuť nové prenosné aplikácie
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Zvoľte prenosné aplikácie, ktoré chcete inštalovať a stisnite %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Aktualizovať prenosné aplikácie
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Sú dostupné aktualizácie pre nasledovné aplikácie
 266. DOWNLOAD_HEADING=Sťahujem a inštalujem
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Prosím čakajte pokým sú aplikácie stiahnuté a nainštalované
 268. FINISH_HEADING_NEW=Pridané aplikácie
 269. FINISH_TEXT_NEW=Vaše nové aplikácie boli nainštalované a sú dostupné v menu PortableApps.com.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Aktualizácia kompletná
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Vaše aplikácie boli aktualizované a sú dostupné v menu PortableApps.com.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Chyba
 273. FINISH_TEXT_FAIL=Aktualizácia PortableApps.com neprebehla úspešne. Prosím skúste neskôr.
 274. ERROR_NOCONNECTION=Nie je možné pripojiť sa k PortableApps.com a získať aplikácie. Prosím skúste neskôr.
 275. FIRSTRUN=Prajete si aby program PortableApps.com automaticky kontroloval aktualizácie po spustení?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Vyžadovaná aktualizácia
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Sťahujem %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=zostáva
 279. DOWNLOADCONNECTING=Spojujem...
 280. DOWNLOADSECOND=sekúnd
 281. DOWNLOADHOUR=Hodín
 282. DOWNLOADMINUTE=minút
 283. DOWNLOADPLURAL=s
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=z
 287. DOWNLOADERROR=Chyba sťahovania: %ERROR% na súbore %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=Stiahnutá kópia %CURRENTAPPNAME% nie je platná a nemôže byť nainštalovaná. Toto môže byť spôsobené neúplným stiahnutím alebo inými problémami so sieťou. Prosím skúste spustiť aktualizáciu znovu po ukončení.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Inštalujem %CURRENTAPP% z %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Niektoré aplikácie zobrazia počas inštalácie chybu pre nedostatok voľného miesta na vašom zariadení. Toto je spôsobené miernou nekompatibilitou s jednotkami nad 2TB a starým inštalátorom s ktorým sú zbalené. Len stisnite OK na chybe a potom na obrazovke voľby priečinka stisnite Ďalej pre pokračovanie v inštalácii. Tento problém bude čoskoro úplne odstránený.
 291. ALREADY_RUNNING=Program PortableApps.com Updater alebo priečinok aplikácie sú už spustené. Toto môže byť automatická kontrola aktualizácii Platformy PortableApps.com pri spustení. Skôr ako budete pokračovať prosím počkajte na dokončenie týchto operácií.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=Aplikácia nemohla byť stiahnutá pre dočasnú nedostupnosť web stránky The PortableApps.com. Prosím skúste neskôr. (Súbor: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Zväčšenie
 296. On-Screen Keyboards=Klávesnica na obrazovke
 297. Database=Databáza
 298. Packaging=Archivácia
 299. Portablization=Prenositeľnosť
 300. Programming Environment=Programovacie prostredie
 301. Servers=Server
 302. Text Editors and IDEs=Úprava textu a IDE
 303. Web Editors=Web editor
 304. Astronomy=Astronómia
 305. Dictionaries=Slovník
 306. Geography=Zemepis
 307. Genealogy=Rodokmeň
 308. Memorization=Výuka
 309. Religion=Náboženstvo
 310. Technical Computing=Technické výpočty
 311. Typing=Písanie
 312. Action=Akčné
 313. Adventure=Dobrodružné
 314. Arcade=Arkády
 315. Board=Stolné
 316. Card=Karty
 317. Emulators=Emulátory
 318. Music=Hudba
 319. Puzzle=Puzzle
 320. Racing=Pretekárske
 321. Role-Playing=Role-Playing
 322. Strategy=Stratégie
 323. Diagramming=Diagramming
 324. Image Editors=Úprava obrázkov
 325. Image Viewers=Prezeranie obrázkov
 326. Rendering=Rendering
 327. Vector Graphics=Vektorová grafika
 328. Browsers=Prehliadače
 329. Chat=Chat
 330. Download Managers=Správci sťahovania
 331. Email=Email
 332. File Sharing=Zdieľanie súborov
 333. FTP Clients=Klienti FTP
 334. Podcast Receivers=Príjem podcastov
 335. RSS Readers=Čítačky RSS
 336. Telnet and SSH=Telnet a SSH
 337. Audio Editors and Converters=Audio úprava a konverzia
 338. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD napaľovanie a autorizácia
 339. Media Players=Prehrávače médií
 340. Music Creation and Notation=Vytváranie hudby a nôt
 341. Video Editors=Úprava videa
 342. Document Viewers=Prehliadače dokumentov
 343. Calculators=Kalkulátory
 344. Financial=Finančníctvo
 345. Journaling=Žurnalistika
 346. Office Suites=Kancelárske balíky
 347. Organization=Organizátori
 348. Sticky Notes=Poznámky
 349. Document Tools=Úprava dokumentov
 350. Presentations=Prezentácie
 351. Spreadsheets=Tabuľkový procesor
 352. Word Processors=Textový procesor
 353. Antivirus and Antispyware=Antivírus a antispyware
 354. Password Managers=Správci hesiel
 355. Secure File Deletion=Bezpečné vymazanie súborov
 356. Disk Tools=Diskové nástroje
 357. File Comparison=Porovnanie súborov
 358. File Compression and Packaging=Komprimácia a archivácia súborov
 359. File Managers=Správci súborov
 360. Networking=Správci siete
 361. Remote Connectivity=Pripojenie na diaľku
 362. Synchronization=Synchronizácia
 363. Task Managers=Správci úloh
 364. Time Wasters=Správci času
 365. Timers=Hodiny
 366. Desktop Enhancement=Rozšírenie plochy
 367. Clipboard Enhancement=Rozšírenie schránky
 368. Uninstallers=Odinštalátory
 369. Screenshot Tools=Snímanie obrazovky
 370. Consoles=Konzoly
 371. Unit Conversion=Premena jednotiek
 372. Miscellaneous=Rôzne
 373. Typing Assistance=Podpora písania
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement