SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 20th, 2019 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 5. Interakcja
 2.  
 3. 5.1. Interakcję można rozpocząć poprzez:
 4.  
 5. rozmowę bezpośrednią (napadający musi mieć pewność, że ofiara dokładnie usłyszy polecenia przestępcy). np. poddaj się i załóż ręce na głowę,
 6.  
 7. strzały ostrzegawcze  (ofiara musi widzieć osobę napadającą, która strzela w jej kierunku) - strzały nie mogą ranić ofiary
 8.  
 9. napad na stację benzynową (interakcja tylko i wyłącznie z policją)
 10.  
 11. przejęcie niekontrolowanej/zneutralizowanej strefy (interakcja tylko i wyłącznie z policją)
 12.  
 13. napad na bank (interakcja tylko i wyłącznie z policją)
 14.  
 15. sygnały dźwiękowe (interakcja tylko i wyłącznie do pojazdu/osoby ściganej przez policję)
 16.  
 17. 5.2. Sygnały świetlne nie są interakcją, zwalniają służby porządkowe z przepisów ruchu drogowego.
 18.  
 19. 6. Policja
 20.  
 21. 6.1. Policja jest frakcją która ma celu służyć obywatelom, chronić życie zarówno cywili jak i medyków.
 22. 6.2. Policjantem jest każda osoba przebywająca na slocie tej frakcji. Funkcjonariusz policji jest obywatelem, który chroniąc życie obywateli i służąc im, stoi na straży przestrzegania prawa na wyspie, oraz sam jest wzorem w przestrzeganiu prawa.
 23. 6.3. Policjant może zastosować ulgę podczas wypisywania mandatu i karania obywatela. Wszystko zależy od chęci i inicjatywy ze strony policji. Wskazane jest stosowanie tego punktu.
 24. 6.4. Policja nie ma prawa zatrzymać obywatela bez podania odpowiedniej podstawy prawnej i faktycznej.
 25. 6.5. Policja musi poinformować o prowadzonych na wyspie kontrolach co najmniej 5 minut przed ich rozpoczęciem oraz podać dokładne miejsce.
 26. 6.6. Obowiązkiem policjanta podczas kontroli / zatrzymania jest przedstawienie się, podanie stopnia oraz powodu kontroli / zatrzymania. Powinien tego dokonać przed podjęciem czynności służbowych.
 27.  
 28. 6.7. Procedura zatrzymania obywatela powinna zawierać następujące kroki:
 29.  
 30. przed użyciem środków przymusu bezpośredniego należy podjąć próbę słownego zatrzymania poprzez interakcje głosową np. stój, policja, itp.,
 31.  
 32. przed użyciem środków przymusu bezpośredniego (siły, kajdanki,  paralizatora, radiowozu) trzeba poinformować o ich użyciu,
 33.  
 34. w przypadku kiedy życie lub zdrowie obywateli, medyków i policjantów jest zagrożone policjant ma prawo użyć broni ostrej.
 35.  
 36. 6.8. Procedura zatrzymania pojazdu powinna zawierać następujące kroki:
 37.  
 38. należy uruchomić sygnały świetlne i dźwiękowe oraz informować kierowcę pojazdu, do którego podejmujemy interwencję sygnałem dźwiękowym (pod scrollem), jeżeli to nie skutkuje, należy poinformować pisemnie za pomocą SMSa. SMS powinien zawierać miejsce, rodzaj danego pojazdu, jego kolor (malowanie) oraz poinformować o konsekwencjach braku współpracy,
 39.  
 40. w razie niedostosowania się do poleceń policji, policja ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego (radiowóz, kolczatka),
 41.  
 42. jeżeli osoba kierująca pojazdem ściganym stworzy zagrożenie w ruchu lądowym, policja ma prawo użyć broni ostrej do zatrzymania tego pojazdu.
 43.  
 44. 6.9. Procedura zatrzymania pojazdu opancerzonego i uzbrojonego powinna zawierać następujące kroki:
 45.  
 46. należy uruchomić sygnały świetlne i dźwiękowe oraz informować kierowcę pojazdu, do którego podejmujemy interwencję sygnałem dźwiękowym (pod scrollem), jeżeli to nie skutkuje, należy poinformować pisemnie za pomocą SMSa. SMS powinien zawierać miejsce, rodzaj danego pojazdu, jego kolor (malowanie) oraz poinformować o konsekwencjach braku współpracy,
 47.  
 48. w razie niedostosowania się do poleceń policji, policja ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego (policyjny pojazd opancerzony, kolczatka),
 49.  
 50. jeżeli osoba kierująca pojazdem ściganym stworzy zagrożenie w ruchu lądowym, policja ma prawo użyć broni ostrej do zatrzymania tego pojazdu,
 51.  
 52. policja ma prawo użyć broni wybuchowej w przypadku gdy wszystkie powyższe metody okazały się nieskuteczne.
 53.  
 54.  
 55.  
 56. 6.10. Procedura zatrzymania pojazdu powietrznego powinna zawierać następujące kroki:
 57.  
 58. policja ma obowiązek poinformowania za pomocą SMSa jaki helikopter próbuję zatrzymać, w jakim miejscu się znajduje oraz poinformowaniu o konsekwencjach niedostosowania się do poleceń
 59.  
 60. w razie niezastosowania się do poleceń, policja ma prawo użyć systemu EMP na dany pojazd powietrzny po upływie 5 minut oraz 3 ostrzeżeniach od pierwszej wiadomości z poleceniami kierowanymi do tego pojazdu
 61.  
 62. policja w skrajnych przypadkach (bank, porwanie) ma prawo użyć wyrzutni rakiet namierzających AA ziemia-powietrze systemu titan po spełnieniu warunków z punktu 2.7.
 63.  
 64. 6.11. Policjant w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego jak i broni palnej, przy tym musi ocenić stopień zagrożenia i dostosować do niego użyte środki.
 65.  
 66.  
 67. 6.12. Policja ma obowiązek zamknąć strefę w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osób postronnych oraz poinformowania reszty obywateli o istniejącym tam zagrożeniu (strzelaninie).
 68. 6.12.1. Zamknięcie strefy można uznać za poinformowanie obywateli o istniejącym zagrożeniu na danym obszarze.
 69. 6.13. Funkcjonariusze policji mają zakaz przebywania na czerwonych strefach, wyjątkiem jest ustawienie zasadzki nie trwającej dłużej niż 10 minut, na osoby, które zostały odnalezione przez patrol powietrzny bądź lądowy.
 70. 6.14. Policjant powinien przestrzegać etykę zawodową (powinien posiadać wysoką kulturę osobistą oraz być oazą spokoju).
 71. 6.15. Policjant przede wszystkim powinien stosować się do obowiązującego prawa na wyspie (ruchu drogowego, kodeksu karnego, itp.).
 72. 6.16. Policjant ma przede wszystkim obowiązek reagowania na wszelkie rodzaje wezwań oraz napadów na stację benzynowe, bank, obywateli. Wyjątek stanowi celowe napadnie stacji dla interakcji z policją.
 73. 6.17. Policjant ma prawo skonfiskować pojazdy gdy:
 74.  
 75. gdy brał udział w przestępstwie lub przewoziły nielegalne przedmioty lub substancje,
 76.  
 77. brał czynny udział w napadzie na bank, stacje benzynową oraz porwaniu
 78.  
 79. policja ma prawo zabrać pojazd, gdy osoba poruszająca się danym pojazdem nie posiada odpowiednich do tego uprawnień,
 80.  
 81. policjant również ma prawo konfiskować pojazd, gdy osoba nim kierująca trolluje oraz umyślnie zastawia spawn pojazdów (garaż, sklep z pojazdami itd.) oraz gdy pojazd został użyty do celowego ramowania, wjeżdżania we wszystko oraz wysadzania się itp.
 82.  
 83. 6.17.1. Policjant, aby skonfiskować pojazd musi udać się na teren najbliższej komendy bądź posterunku policji. Wyjątek stanowią pojazdy znajdujące się na terenie banku, na którym trwał napad.
 84. 6.17.2. Policjant,aby udać się na komendę w celu skonfiskowania pojazdu musi posiadać klucze do pojazdu (zwytrychować, bądź uzyskać je od właściciela pojazdu).
 85. 6.18. Policja ma zakaz wydawania/sprzedawania sprzętu policyjnego. Niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować wydaleniem z policji, wipem konta oraz banicją.
 86. 6.18.1. Powyższy zakaz można zignorować, gdy na wyspie trwa porwanie, a w wyniku negocjacji został wydany sprzęt policyjny za życie cywila bądź policjanta. Policja po upewnieniu się, że zakładnikom nic nie grozi powinna starać się odzyskać wydany sprzęt.
 87. 6.19. Policja ma prawo skonfiskować broń w przypadku:
 88.  
 89. gdy obywatel posiada długą broń, która jest nielegalna,
 90.  
 91. gdy broń krótka została użyta do przestępstwa musi być skonfiskowana.
 92.  
 93. 6.20. Policja ma prawo użyć w trakcie banku, porwania oraz odbicia więźnia z komendy wszelkich dostępnych środków, aby uniemożliwić dalsze postępy w tych akcjach.
 94. 6.20.1. Policja powinna odpowiednio dobierać użyte środki do sytuacji i możliwości przeciwników.
 95.  
 96. 7. Napad na bank
 97.  
 98. 7.1. Zakazane jest rozpoczynanie napadu na banki w godzinach 22:00 - 08:00. Wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie zakaz ten obowiązuje od 24:00 – 06:00.
 99. 7.2. Napad na Bank można wykonać od 6 policjantów na serwerze.
 100. 7.3. Zakazane jest porywanie i robienie banku jednocześnie.
 101. 7.4. Podczas napadu na bank można strzelać z broni wybuchowej do wszystkich śmigłowców znajdujących się na terenie banku.
 102. 7.5. Na bank można napaść raz na restart. Jeżeli policja zamknie skarbiec nie można go ponownie otworzyć.
 103. 7.6. Napad na bank rozpoczyna się i kończy po odpowiednim SMSie od policji.
 104. 7.7. Napad na bank musi zostać rozpoczęty minimum godzinę przed restartem.
 105. 7.8. Gdy na serwerze jest 8 policjantów, dozwolone jest wykonywanie czynności nielegalnych podczas napadu na bank.
 106.  
 107. 8. Porwanie
 108.  
 109. 8.1. Zakazane jest rozpoczynanie porwania w godzinach 22:00 - 08:00. Wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie zakaz ten obowiązuje od 24:00 – 06:00.
 110. 8.2. Porwanie musi zostać rozpoczęte minimum godzinę przed restartem.
 111. 8.3. W trakcie jednego restartu można zrobić maksymalnie dwa porwania, przy czym jeden gang może zrobić maksymalnie jedno.
 112. 8.4. Okup za zakładników można zostać przekazany tylko w gotówce (nie może zostać przelany na konto porywaczy).
 113. 8.5. Po zabiciu zakładnika policja ma prawo do zerwania negocjacji.
 114. 8.6. Maksymalny okup o jaki można się ubiegać za cywila wynosi 100 000$.
 115. 8.7. Maksymalny okup o jaki można się ubiegać za policjanta wynosi 150 000$.
 116. 8.8. Okup może zostać wypłacony w postaci sprzętu policyjnego, którego ceny liczone są według taryfikatora dostępnego pod linkiem: {LINK}
 117. 8.9. Gdy na serwerze jest 8 policjantów, dozwolone jest wykonywanie czynności nielegalnych podczas porwania.
 118. 8.10. Porwanie cywila można wykonywać od 4 policjantów na serwerze.  
 119. 8.11. Porwanie policjanta można wykonywać od 6 policjantów na serwerze.  
 120. 8.12. Negocjator ma prawo do noszenia kamizelki oraz munduru podczas negocjacji. Porywacze nie mogą go przeszukać ani porwać. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu negocjatora jest uznawane za zerwanie negocjacji.
 121. 8.13. Przed rozpoczęciem negocjacji, negocjator musi zobaczyć wszystkich zakładników.
 122. 8.14. Policja może bezpośrednio zabezpieczać miejsce porwania w bardzo bliskiej odległości np. obstawić się wokół budynku.
 123. 8.15. Porwanie rozpoczyna się w momencie poinformowania policji o chęci negocjowania czyli np. "Mamy obywatela, prosimy o przyjazd negocjatora"
 124.  
 125. 9. Napad na stację
 126.  
 127. 9.1. Napad na stację można zacząć od 3 policjantów na serwerze.
 128. 9.2. Na wyspie w tym samym czasie nie może być rabowanych więcej niż 2 stacje.
 129. 9.3. Jeden gang może rabować tylko jedną stację w tym samym czasie.
 130. 9.4. Dozwolone jest połączenie porwania z napadem na stację.
 131.  
 132. 10. Napad na obywatela
 133.  
 134. 10.1. Podczas napadu na gracza powinien on mieć realne szanse na przeżycie.  
 135. 10.2. Nie można zabić cywila, który współpracuje z napastnikami wykonując ich polecenia. Polecenia napastnika powinny być jasno sformułowane, oraz możliwe do wykonania przez napadanego. 
 136. 10.3. Zabronione jest napadanie na graczy w odległości 250m od brzegu zielonej strefy.
 137. 10.4. Zabronione jest napadanie na graczy w obrębie 20m od NPC, ATM, tabliczek oraz sklepów. Wyjątkiem są przetwórnie, skupy oraz strefa czerwona.
 138. 10.5. Zabić można tylko osobę, która nie wykonuje lub przedłuża wykonywanie poleceń agresora. Na wykonanie polecenia graczowi należy dać minimum 5 sekund.
 139. 10.6. Pomiędzy strzałami ostrzegawczymi a strzałami do obywatela wyspy, muszą minąć przynajmniej 5 sekundy.
 140. 10.7. Gdy na serwerze nie ma żadnego policjanta obowiązuje zakaz napadania na obywateli, nie dotyczy to czerwonych stref.
 141. 10.8. Zakazane jest napadanie, porywanie i zabijanie graczy, którzy zostali zreanimowani przez medyka (5 minut).
 142.  
 143. 11. Strefy
 144.  
 145. 11.1. Na terenie zielonej strefy w La Trinite zakazane jest:
 146.  
 147. strzelanie;
 148.  
 149. napadania;
 150.  
 151. powalanie;
 152.  
 153. rabowanie;
 154.  
 155. zabijanie;
 156.  
 157. 11.2. Strefa czerwona kratkowana obejmuje niekontrolowane strefy. Jeżeli strefa nie jest przejęta to zakazane jest „kampienie” w obrębie 250m oraz zabijanie bez interakcji, do momentu jej przejęcia. Jeżeli strefa zostanie przejęta to cały teren przyjmuje zasady strefy czerwonej.
 158. 11.3. Na terenie strefy czerwonej można zabijać bez interakcji oraz dołączać się na akcję trwające na niej, nawet jeżeli jest tam strefa policyjna.
 159. 11.4. Na terenie strefy niebieskiej toczy się akcja policji. Każda osoba, która się na niej znajduje i nie chce zostać potraktowana przez policję jako zagrożenie powinna założyć ręce na głowę.
 160. 11.5. Na terenie strefy kratkowanej niebieskiej obowiązują zasady takie same jak w pkt. 11.1. Strefą tą objęte są komenda policji, posterunki policji.
 161. 11.6. W przypadku zabicia kogoś w odległości do 50m od granicy strefy niebieskiej lub czerwonej nie będą z tego powodu wyciągane konsekwencje.
 162. 11.7. Strefa żółta obejmuje teren porwania, każdy cywil ma zakaz wstępu na jej teren i może zostać zatrzymany, bądź w najgorszym przypadku zastrzelony bez inicjacji.
 163. 11.7.1. Medycy mają zakaz wstępu na strefę żółtą. Dla medyków strefa żółta rządzi się zasadami strefy niebieskiej. Wyjątek stanowi wezwanie sanitariusza przez policjantów.
 164. 11.8. Fioletową strefą oznaczone są kryjówki mafii.
 165. 11.9. Na strefę fioletową zakaz wstępu mają policjanci i obywatele. Wyjątkiem jest wcześniej umówione spotkanie i punkt 11.10
 166. 11.9.1. Wkroczenie na fioletową strefę dla mafii oznacza rozpoczęcie interakcji (w momencie gdy jest bezpodstawne).
 167. 11.9.2. Mafia oraz policja ma obowiązek podjęcia próby negocjacji w przypadku najazdu na posiadłość/komendę.
 168. 11.10. Mafia/policja nie ma prawa najechać na posiadłość/komendę bez podstaw, zawsze musi znajdować się sensowny powód.
 169. 11.11. Medycy mają obowiązek podnosić na strefie fioletowej.
 170.  
 171.  
 172. 12. Więzienie
 173.  
 174. 12.1. Więzienie jest strefą neutralną, w momencie odbicia więźnia policja ma obowiązek założyć strefę niebieską.
 175. 12.2. Podczas odbicia zadaniem policji jest utrzymanie więźnia na terenie „celi”.
 176. 12.3. Policja ma prawo zwiększyć czas przebywania gracza w więzieniu, który próbował uciec.
 177. 12.4. Zakazane jest „kampienie” na terenie więzienia. 
 178. 12.5. Do wykonania odbicia z więzienia nie jest potrzebna policja na serwerze.
 179.  
 180.  
 181.  
 182. 12.6. Do więzienia można trafić za:
 183.  
 184. mandat przekraczający wartość (120 000)$,
 185.  
 186. napad na bank,
 187.  
 188. porwanie obywatela lub policjanta,
 189.  
 190. obrazę obywatela lub policjanta,
 191.  
 192. trolling.
 193.  
 194. 13. Najazd na posiadłość
 195.  
 196. 13.1. Policja ma prawo najechać na posiadłość obywatela:
 197.  
 198. w okolicy której działa się niedawno interakcja z właścicielem lub jego gangiem;
 199.  
 200. którego mandat przekracza (120 000)$;
 201.  
 202. który uciekł z więzienia;
 203.  
 204. który napadł na bank;
 205.  
 206. przeprowadził porwanie;
 207.  
 208. który brał udział w obronie posiadłości innego obywatela, u którego znaleziono nielegalne przedmioty.
 209.  
 210. 13.2. Najazd na posiadłość jest interakcją z całym gangiem właściciela.
 211. 13.3. W sytuacji gdy w przeszukanych kontenerach znajduje się kontrabanda, sprzęt policyjny lub nielegalna broń, policja ma prawo skonfiskować całą zawartość skrzynki.
 212. 13.3. Policja może najechać maksymalnie na 2 domy w ciągu restartu
 213.  
 214. 14. Punkt kontrolny
 215.  
 216. 14.1. Policja musi poinformować graczy SMS'em o rozpoczęciu punktu kontrolnego.
 217. 14.2. Ominięcie punktu kontrolnego jest traktowane jako interakcja z policją. (Jeżeli policja odda strzały inicjujące interakcję, rebelia nie może pierwsza rozpocząć ostrzału).
 218. 14.3. Policjant na punkcie musi nosić kamizelkę odblaskową. 
 219. 14.4. Zakazane jest strzelanie do punktu kontrolnego, jeżeli policja nie rozpocznie interakcje z osobą omijającą punkt.
 220.  
 221.  
 222.  
 223. 14.5. Policja może poprosić o obecność medyka na punkcie kontrolnym, jeżeli jest ich na serwerze więcej niż 5. Medyk najstarszy Stopniem decyduje o przyjęciu wezwania lub nie. (Biorąc pod uwagę dobro wszystkich obywateli wyspy).
 224.  
 225. 16. Odbicie zatrzymanego
 226.  
 227. 16.1. W celu odbicia zatrzymanego należy poinformować SMS'em policję o takich zamiarach, podając dokładny nick zatrzymanego.
 228. 16.2. Podczas odbicia zatrzymanego policja ma 5 minut na przewiezienie go na posterunek – La Rivere. Po upłynięciu czasu policja musi założyć niebieską strefę na posterunek. Po zamknięciu strefy można przeprowadzić odbicie. Czas 5 minut liczony jest od wysłania sms'a o którym mowa w 16.1. 
 229. 16.3. W przypadku chęci odbicia zatrzymanego, który jest transportowany na komendę, posterunek, punkt kontrolny i więzienie należy wykonać blokadę drogową/zasadzkę.
 230. 16.3.1. Aby wykonać zasadzkę nie trzeba informować o niej policji.
 231. 16.3.2. Nie można odbijać zatrzymanego, który transportowany jest na posterunek w La Rivere, w celu odbicia.
 232. 16.4. Osoby odbijające zatrzymanego muszą być w tym samym gangu co osoba odbijana (te same tagi/nazwisko)
 233. 16.5. Odbicie kończy się w momencie gdy:
 234.  
 235. zatrzymany przekroczy granicę niebieskiej strefy,
 236.  
 237. policja zneutralizuje wszystkich napastników,
 238.  
 239. upłynie 10 minut od ostatniego strzału.
 240.  
 241. 16.6. Odbicie zatrzymanego można wykonywać od 4 policjantów na serwerze.
 242. 16.7. Rebelianci mają zakaz zbliżania się do posterunku w  na odległość mniejszą niż 250 m przed zamknięciem strefy przez policję.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top