nvnnaidenov

Zad7

Sep 21st, 2021
451
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*На цялата променлива b да се присвои първата цифра на
 2. дробната част на положителното реално число x (Например, ако
 3. x = 52.467, то b = 4).*/
 4. #include <iostream>
 5. #include <math.h>
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. int main()
 10. {
 11.     int b;
 12.     int i;
 13.     double x;
 14.  
 15.     cout << "x > 0 ? ";
 16.     cin >> x;
 17.  
 18.     i = floor(x * 10);
 19.     b = i % 10;
 20.  
 21.     cout << x << endl;
 22.     cout << b << endl;
 23.  
 24.     return 0;
 25. }
RAW Paste Data