Guest User

Untitled

a guest
Dec 6th, 2015
107
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ZADANIE
 2.  
 3. Rozważmy niepuste drzewo binarne T etykietowane literami alfabetu angielskiego (tylko małe litery) i zapisane wierzchołkowo tak, że pozycję dowolnego wierzchołka x w drzewie T określa ciąg skierowań krawędzi (L - lewa krawędź, R - prawa krawędź) jakie pokonamy przechodząc w tym drzewie ścieżkę od korzenia do wierzchołka x.
 4.  
 5. Wyznacz najstarsze leksykograficznie słowo, jakie można zbudować z etykiet wierzchołków rozważanego drzewa występujących na dowolnej ścieżce wierzchołek zewnętrzny (liść) drzewa T - korzeń drzewa T.
 6.  
 7.  
 8.  
 9. WEJŚCIE
 10.  
 11. Ciąg wierszy zakończony symbolem znaku końca pliku (EOF) reprezentujący poprawnie (zgodnie z powyższym opisem) pewne drzewo binarne T. Każdy pojedynczy wiersz zakończony znakiem nowej linii (kod ASCII 10) opisujący pozycję wierzchołka w drzewie T i zawierający:
 12.  
 13. - małą literę alfabetu angielskiego (kod ASCII od 97 do 122) - etykieta wierzchołka,
 14.  
 15. - znak odstępu (kod ASCII 32),
 16.  
 17. - ciąg znaków L (kod ASCII 76) oraz R (kod ASCII 82) - ciąg skierowań krawędzi na ścieżce od korzenia drzewa do rozważanego wierzchołka.
 18.  
 19.  
 20.  
 21. WYJŚCIE
 22.  
 23. Wiersz zawierajacy ciąg znaków będący rozwiązaniem postawionego problemu.
 24.  
 25.  
 26.  
 27. OGRANICZENIA
 28.  
 29. Liczba wierzchołków drzewa T nie większa niż 10^7. Wysokość drzewa T ograniczona przez 2^6.
 30.  
 31.  
 32.  
 33. LIMITY
 34.  
 35. Złożoność czasowa O(n), złożoność pamięciowa O(n), gdzie n jest liczbą wierzchołków drzewa T.
 36.  
 37.  
 38.  
 39. PRZYKŁAD 1
 40.  
 41. wejście:
 42.  
 43. a LL
 44. d
 45. a R
 46. s L
 47.  
 48. wyjście:
 49.  
 50. asd
 51.  
 52. /* KOMENTARZ DO ROZWIĄZANIA
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57. Konstrukcja drzewa binarnego:
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64. d
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69. / \
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74. s a
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. /
 80.  
 81.  
 82.  
 83.  
 84. a
 85.  
 86.  
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91. Możliwe słowa na ścieżce liść drzewa – korzeń drzewa to asd i ad. Leksykograficznie większe jest słowo asd. */
 92.  
 93.  
 94.  
 95. PRZYKŁAD 2
 96.  
 97. wejście:
 98.  
 99. s LR
 100. o LRR
 101. m RR
 102. p LRLRL
 103. k
 104. w LRL
 105. a LL
 106. t L
 107. h R
 108. j LRLR
 109.  
 110. wyjście:
 111.  
 112. pjwstk
 113.  
 114.  
 115.  
 116. PRZYKŁAD 3
 117.  
 118. wejście:
 119.  
 120. w RLR
 121.  
 122.  
 123. t LLR
 124.  
 125.  
 126. m LLRR
 127.  
 128.  
 129. f LRLLL
 130.  
 131.  
 132. h LRR
 133.  
 134.  
 135. n L
 136.  
 137.  
 138. g LLL
 139.  
 140.  
 141. v RLL
 142.  
 143.  
 144. n RLLR
 145.  
 146.  
 147. r RLLRR
 148.  
 149.  
 150. k RLRR
 151.  
 152.  
 153. k LR
 154.  
 155.  
 156. i
 157.  
 158.  
 159. f LRLL
 160.  
 161.  
 162. z RLLL
 163.  
 164.  
 165. y RRLL
 166.  
 167.  
 168. i RRLLL
 169.  
 170.  
 171. v RRR
 172.  
 173.  
 174. z RRRL
 175.  
 176.  
 177. n LLLL
 178.  
 179.  
 180. w LLRRL
 181.  
 182.  
 183. r RR
 184.  
 185.  
 186. z R
 187.  
 188.  
 189. t RLLLL
 190.  
 191.  
 192. w RRLR
 193.  
 194.  
 195. s LRL
 196.  
 197.  
 198. f RLLRRR
 199.  
 200.  
 201. e RRRR
 202.  
 203.  
 204. j RLLLR
 205.  
 206.  
 207. u RRL
 208.  
 209.  
 210. v LL
 211.  
 212.  
 213. l RRRLL
 214.  
 215.  
 216. p LRLLR
 217.  
 218.  
 219. o RL
 220.  
 221. wyjście:
 222.  
 223. wurzi
 224.  
 225.  
 226.  
 227. Source code size limit 50000
 228. Available languages ADA 95 (gnat 4.3.2) Any document (no testing) Assembler (nasm 2.03.01) Bash (bash-4.0.37) Brainf**k (bff 1.0.3.1) C (gcc 4.3.2) C# (gmcs 2.0.1) C++ (g++ 4.3.2) C++ (g++ 4.0.0-8) C99 strict (gcc 4.3.2) Clips (clips 6.24) Clojure (clojure 1.1.0) Common Lisp (clisp 2.44.1) Common Lisp (sbcl 1.0.18) D (gdc 4.1.3) Erlang (erl 5.6.3) F# (fsharp 2.0.0) Fortran 95 (gfortran 4.3.2) Go (gc 2010-07-14) Haskell (ghc 6.10.4) Icon (iconc 9.4.3) Intercal (ick 0.28-4) JAR (JavaSE 6) Java (JavaSE 6) JavaScript (rhino 1.7R1-2) Lua (luac 5.1.3) Nemerle (ncc 0.9.3) Nice (nicec 0.9.6) Ocaml (ocamlopt 3.10.2) Pascal (gpc 20070904) Pascal (fpc 2.2.4) PDF (ghostscript 8.62) Perl (perl 5.12.1) Perl 6 (rakudo-2010.08) PHP (php 5.2.6) Pike (pike 7.6.112) PostScript (ghostscript 8.62) Prolog (swipl 5.6.58) Python (python 2.5) Python 3 (python 3.1.2) Ruby (ruby 1.9.0) Scala (scala 2.8.0) Scheme (stalin 0.11) Scheme (guile 1.8.5) Smalltalk (gst 3.0.3) Tcl (tclsh 8.5.3) TECS Text (plain text) Whitespace (wspace 0.3)
RAW Paste Data