SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 15th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //------------------------------------------------------------------------------
 2.  
 3. knowledge base czy_zda
 4.  
 5. facets
 6.  
 7.   ask     yes;
 8.   single  yes;
 9.   sesja:
 10.      ask     yes
 11.      single  yes;
 12.  
 13.     pytanie_1 :
 14.      query   "Czy student chodził na wykłady?"
 15.      val oneof
 16.      {
 17.         "tak",
 18.         "nie",
 19.      };
 20.        
 21.     pytanie_2 :
 22.      query   "Czy posiada notatki?"
 23.      val oneof
 24.      {
 25.     "tak",
 26.     "nie",
 27.      };
 28.        
 29.        
 30.     pytanie_3 :
 31.      query   "Czy uczył się regularnie w czasie semestru?"
 32.      val oneof
 33.      {
 34.         "tak",
 35.         "nie"
 36.      };
 37.  
 38.     pytanie_4 :
 39.      query   "Czy został dopuszczony do wszystkich egzaminów?"
 40.      val oneof
 41.      {
 42.         "tak",
 43.         "nie"
 44.      };  
 45.      
 46.      pytanie_5 :
 47.      query   "Co robi podczas sesji?"
 48.      val oneof
 49.      {
 50.         "Pilnie się uczy.",
 51.         "Sprząta, ogląda seriale, imprezuje."
 52.      };
 53.      
 54.      pytanie_6 :
 55.      query   "Czy wykładowcy mają w zwyczaju dawać co roku to samo bądź używają tych samych zestawów od wielu lat?"
 56.      val oneof
 57.      {
 58.         "tak",
 59.         "nie"
 60.      };
 61.      
 62.      pytanie_7 :
 63.      query   "Jak dobry jest student w ściąganiu"
 64.      val oneof
 65.      {
 66.         "zły",
 67.         "średni",
 68.     "dobry",
 69.     "dziecko szczęścia"
 70.      };
 71.      
 72.      pytanie_8 :
 73.      query   "Czy student ma możliwość posiadania własnych materiałów podczas egzaminu?"
 74.      val oneof
 75.      {
 76.         "tak",
 77.         "nie"
 78.      };
 79.      
 80.      pytanie_9 :
 81.      query   "Stopień w jakim student jest pilnowany na egzaminach:"
 82.      val oneof
 83.      {
 84.         "wysoki",
 85.         "średni",
 86.     "mały"
 87.      };
 88.      
 89.      pytanie_10 :
 90.      query   "Ile posiada jeszcze terminów egzaminu:"
 91.      val oneof
 92.      {
 93.         "1",
 94.         "2",
 95.     "3",
 96.     "4"
 97.      };
 98.      
 99.      pytanie_14 :
 100.      query   "Czy student jest osobą wierzącą?"
 101.      val oneof
 102.      {
 103.         "tak",
 104.         "nie"
 105.      };
 106.      
 107.      pytanie_15 :
 108.      query   "Jak często się modli?"
 109.      val oneof
 110.      {
 111.         "codziennie",
 112.         "raz na tydzień w kościele",
 113.     "nigdy"
 114.      };
 115.      
 116.      
 117.  
 118.  
 119. end; // facets
 120.  
 121. rules
 122.  
 123.    0001: sesja = "Zda dzięki opatrzności boskiej" if
 124.              pytanie_14 = "tak"
 125.              & (pytanie_15 = "codziennie" | pytanie_15 = "raz na tydzień w kościele") ;
 126.    0002: sesja = "Zda dzięki ciężkiej pracy" if
 127.            pytanie_1 = "tak"
 128.          & pytanie_2 = "tak"
 129.          & pytanie_3 = "tak"
 130.          & pytanie_4 = "tak"
 131.          & pytanie_5 = "Pilnie się uczy.";
 132.    0003: sesja = "Zda dzięki swojej chytrości" if
 133.          (pytanie_7 = "dziecko szczęścia" | pytanie_7 = "dobry")
 134.          & (pytanie_9 = "mały" | pytanie_9 = "średni");
 135.    0004: sesja = "Nie zda" if
 136.         pytanie_14 = "nie"
 137.         & (pytanie_1 = "nie" | pytanie_2 = "nie" | pytanie_3 = "nie" | pytanie_4 = "nie" | pytanie_5 = "Sprząta, ogląda seriale, imprezuje.")
 138.         & (pytanie_7 = "zły" | pytanie_7 = "średni" | pytanie_9 = "wysoki");
 139.    
 140.  
 141.  
 142. end; // rules
 143.  
 144. control
 145.  
 146.      run;
 147.      vignette( "Czy student zda sesje?",
 148.                "Demonstracyjna baza wiedzy\nAutor: Paulina Karaś, Karol Tytko, Marek Makowski, Robert Cieślar",
 149.                "Copyright (C)2015  AEI, PolSl");
 150.      setAppWinTitle("Czy zda sesje");
 151.      addSolution( yes );
 152.  
 153.      setSysText( problem, "[BCzy zda sesje" );
 154.        goal("sesja=SESJA");
 155.         delNewFacts;
 156.    end;
 157.  
 158. end; // knowledge base
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top