SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 21st, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Przestępstwa związane z użyciem siły/ uszczerbkiem na zdrowiu/ utracie życia
  2.  
  3. 1. [Usiłowanie zabójstwa]    10 lat | Grzywna 8.000$
  4. 2. [Usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza LSPD]    15 lat | Grzywna 10.000$
  5. 3. [Napad na Funkcjonariusza LSPD]    10 lat | Grzywna 7.000$
  6. 4. [Groźby karalne]    5 lat | Grzywna 2.000$
  7. 5. [Nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu]    5 lat | Grzywna 2.000$    Np. Przypadkowe potrącenie samochodem
  8. 6. [Naruszenie nietykalności cielesnej]    5 lat | Grzywna 2.000$    Uderzenie lub pobicie obywatela / Funkcjonariusza LSPD lub medyka
  9. 7. [Pobicie cywila]     5 Lat | 1.000$
  10. 8. [Morderstwo]    15 Lat | 14.000$
  11. 9. [Postrzelenie funkcjonariusza LSPD]     15 Lat | 7.000$    
  12.  
  13. Wykroczenia drogowe
  14.  
  15. 1. [Jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających]    3 lat | 500$
  16. 2. [Jazda bez prawa jazdy]    5 lat | 1.000$
  17. 3. [Przekroczenie prędkości w mieście]    500$ - 1.500$    Póki radary nie wyświetlają km/h prędkość oceniacie "na oko":)
  18. 4. [Brawurowa jazda]    1.000$    (Driftowanie, agresywna jazda)
  19. 5. [Niezatrzymanie pojazdu do kontroli]    500$    (np. dyskutowanie w stylu "czemu mam niby zjechać na pobocze)
  20. 6. [Niewłaściwe parkowanie]   250 $    (Parkowanie w nieodpowiednim miejscu, na zakazie, za czerwoną linią, na chodniku)
  21. 7. [Zły stan techniczny pojazdu]    1.000$ - 2.000$    (Zależne od stanu auta)
  22. 8. [Przejazd na czerwonym świetle]    250$
  23. 9. [Zniszczenie mienia]    500$    (Wjazd samochodem na chodnik, zniszczenie znaku, sygnalizatorów itp.)
  24. 10. [Spowodowanie kolizji/wypadku]    2.000$
  25. 11. [Jazda pod prąd]    1.000$
  26. 12. [Potrącenie przechodnia]    5 Lat | 2.000$    Więzienie zależne od stanu zdrowia poszkodowanego (na miejscu ma zostać wypłacone odszkodowanie!)
  27.  
  28. Lekkie przestępstwa
  29.  
  30. 1. [Niszczenie mienia publicznego]    1.000$
  31. 2. [Niewykonywanie poleceń Funkcjonariusz]    Upomnienie | 5 Lat | 1.500$    Kolejność Upomnienie > Mandat > Więzienie
  32. 3. [Obraza funkcjonariusza]    2.500$ | 5 Lat    Najpierw mandat potem więzienie [MAX x5]
  33. 4. [Utrudnianie pracy służbom publicznym]    5 lat | 2.000$    Mandat > Więzienie
  34. 5. [Przechodzenie przez jezdnie w niedozwolonym miejscu]    250$ | Upomnienie
  35. 6. [Fałszywe zgłoszenie]    1.000$
  36. 7. [Niszczenie cudzej własności]    1.000$ - 5.000$     (np. kopanie auta innego obywatela) Kara zależna od wartości zniszczonego przedmiotu
  37. 8. [Składanie fałszywych zeznań]    5 lat | 2.000$
  38. 9. [Kradzież pojazdu]    5 lat | 1.000$ / Konfiskata
  39. 10. [Posiadanie kontrabandy]    5-10 lat | 2.000$ / Konfiskata    Za kontrabandę uznawana jest ilość gotówki powyżej 800$ Brudnych
  40. 11. [Stawianie oporu]    1.000$ | 5 Lat    Sam mandat albo więzienie, chyba że delikwent przesadza wtedy oba
  41. 12. [Publiczne robienie z siebie debila]    2.000$
  42. 13. [Kradzież cudzej własności]    5 Lat | 2.000$ | Konfiskata
  43. 14. [Chodzenie zamaskowanym po mieście]   Przeszukanie
  44. 15. [Próba przekupstwa]    5-10 Lat | 2.000$
  45. 16. [Kradzież radiowozu]    10 Lat | 3.000$
  46. 17. [Posiadanie narzędzi do włamań (np. wiertło, wytrych)] 5 Lat | 1.000$
  47. 18. [Noszenie ubioru przeznaczonego dla jednostek wojskowych (np. kamizelki,hełmy kuloodporne)] 5 Lat | 5.000$
  48. 19. [Pobicie funkcjonariusza LSPD] 7 Lat | 3.000$.
  49.  
  50. Przestępstwa związane z bronią i nielegalnymi substancjami
  51. <Posiadanie ponad nielegalnych substancji:>
  52.  
  53. 1. [Marihuana (5g lub 1 paczka dozwolona)]    5-10 Lat | 2.000$ - 5.000$ | Konfiskata
  54. 2. [Metaamfetamina]    5-15 Lat | 3.000-7.000$ | Konfiskata    Kara zależna od ilości
  55. 3. [Kokaina]    5-15 Lat | 4.000$-10.000$ | Konfiskata    Kara zależna od ilości
  56. 4. [Handel narkotykami miękkimi (marihuana)]   10 Lat | 2.000$ | Konfiskata
  57. 5. [Handel narkotykami twardymi (meta, kokaina)]    15 Lat | 5.000$ | Konfiskata
  58.  
  59. == Broń palna ==
  60.  
  61. 1. [Posiadanie broni bez zezwolenia]    10 lat | 2.000$ | Konfiskata
  62. 2. [Posiadanie nielegalnej broni długiej (np. smg, karabin, obrzyn)] 15 Lat | 5.000$ | Konfiskata
  63. 3. [Posiadanie nielegalnej broni krótkiej (np. ciężki pistolet, pistolet bojowy)] 10 Lat | 3.500$ | Konfiskata
  64. 5. [Groźby przy użyciu broni]   10 lat | Grzywna 3.000$ | Konfiskata broni    Kara zależna od rodzaju użytej broni (biała, krótka, długa)  
  65.  
  66. Ciężkie przestępstwa
  67.  
  68. 1. [Ucieczka przed policją]    5 Lat | 4.000$
  69. 2. [Ucieczka z miejsca zdarzenia]    5 Lat | 4.000$
  70. 3. [Porwanie]    10-20 Lat | 5.000$
  71. 4. [Pomoc w ucieczce]    10 lat | 3.000$
  72. 5. [Współudział w przestępstwie]    10-20 Lat | 6.000$    Wysokość wyroku zależna od rodzaju przestępstwa
  73. 6. [Napad na sklep z bronią w ręku]    15 Lat | 15.000$
  74. 7. [Napad na bank, jubilera lub jacht z bronią w ręku]    30 Lat | 20.000$
  75. 8. [Napad na Merryweather z bronią w ręku] 40 Lat | 25.000$
  76. 9. [Napad na Humane Labs z bronią w ręku]   40 Lat | 25.000$
  77. 10. [Prowokacja policji]    1.000$-4.000$ | 5 Lat    (Więzienie tylko w przypadku bardzo chamskich prowokacji)
  78. 11. [Próba napadu/napaści]    6.000$ | 5 Lat
  79. 12. [Podszywanie sie pod funkcjonariusza LSPD]    10 Lat | 4.000$
  80. 13. [Terroryzm]     10-15 Lat | 15.000$
  81. 14. [Nękanie obywatela/obywatelki]    3.000$
  82. 15. [Bezpodstawne użycie broni]    5 lat | 3.000$ | Konfiskata
  83. 16. [Próba odbicia konwoju]    15 Lat | 5.000$
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top