SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 21st, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Przestępstwa związane z użyciem siły/ uszczerbkiem na zdrowiu/ utracie życia
 2.  
 3. 1. [Usiłowanie zabójstwa]    10 lat | Grzywna 8.000$
 4. 2. [Usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza LSPD]    15 lat | Grzywna 10.000$
 5. 3. [Napad na Funkcjonariusza LSPD]    10 lat | Grzywna 7.000$
 6. 4. [Groźby karalne]    5 lat | Grzywna 2.000$
 7. 5. [Nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu]    5 lat | Grzywna 2.000$    Np. Przypadkowe potrącenie samochodem
 8. 6. [Naruszenie nietykalności cielesnej]    5 lat | Grzywna 2.000$    Uderzenie lub pobicie obywatela / Funkcjonariusza LSPD lub medyka
 9. 7. [Pobicie cywila]     5 Lat | 1.000$
 10. 8. [Morderstwo]    15 Lat | 14.000$
 11. 9. [Postrzelenie funkcjonariusza LSPD]     15 Lat | 7.000$    
 12.  
 13. Wykroczenia drogowe
 14.  
 15. 1. [Jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających]    3 lat | 500$
 16. 2. [Jazda bez prawa jazdy]    5 lat | 1.000$
 17. 3. [Przekroczenie prędkości w mieście]    500$ - 1.500$    Póki radary nie wyświetlają km/h prędkość oceniacie "na oko":)
 18. 4. [Brawurowa jazda]    1.000$    (Driftowanie, agresywna jazda)
 19. 5. [Niezatrzymanie pojazdu do kontroli]    500$    (np. dyskutowanie w stylu "czemu mam niby zjechać na pobocze)
 20. 6. [Niewłaściwe parkowanie]   250 $    (Parkowanie w nieodpowiednim miejscu, na zakazie, za czerwoną linią, na chodniku)
 21. 7. [Zły stan techniczny pojazdu]    1.000$ - 2.000$    (Zależne od stanu auta)
 22. 8. [Przejazd na czerwonym świetle]    250$
 23. 9. [Zniszczenie mienia]    500$    (Wjazd samochodem na chodnik, zniszczenie znaku, sygnalizatorów itp.)
 24. 10. [Spowodowanie kolizji/wypadku]    2.000$
 25. 11. [Jazda pod prąd]    1.000$
 26. 12. [Potrącenie przechodnia]    5 Lat | 2.000$    Więzienie zależne od stanu zdrowia poszkodowanego (na miejscu ma zostać wypłacone odszkodowanie!)
 27.  
 28. Lekkie przestępstwa
 29.  
 30. 1. [Niszczenie mienia publicznego]    1.000$
 31. 2. [Niewykonywanie poleceń Funkcjonariusz]    Upomnienie | 5 Lat | 1.500$    Kolejność Upomnienie > Mandat > Więzienie
 32. 3. [Obraza funkcjonariusza]    2.500$ | 5 Lat    Najpierw mandat potem więzienie [MAX x5]
 33. 4. [Utrudnianie pracy służbom publicznym]    5 lat | 2.000$    Mandat > Więzienie
 34. 5. [Przechodzenie przez jezdnie w niedozwolonym miejscu]    250$ | Upomnienie
 35. 6. [Fałszywe zgłoszenie]    1.000$
 36. 7. [Niszczenie cudzej własności]    1.000$ - 5.000$     (np. kopanie auta innego obywatela) Kara zależna od wartości zniszczonego przedmiotu
 37. 8. [Składanie fałszywych zeznań]    5 lat | 2.000$
 38. 9. [Kradzież pojazdu]    5 lat | 1.000$ / Konfiskata
 39. 10. [Posiadanie kontrabandy]    5-10 lat | 2.000$ / Konfiskata    Za kontrabandę uznawana jest ilość gotówki powyżej 800$ Brudnych
 40. 11. [Stawianie oporu]    1.000$ | 5 Lat    Sam mandat albo więzienie, chyba że delikwent przesadza wtedy oba
 41. 12. [Publiczne robienie z siebie debila]    2.000$
 42. 13. [Kradzież cudzej własności]    5 Lat | 2.000$ | Konfiskata
 43. 14. [Chodzenie zamaskowanym po mieście]   Przeszukanie
 44. 15. [Próba przekupstwa]    5-10 Lat | 2.000$
 45. 16. [Kradzież radiowozu]    10 Lat | 3.000$
 46. 17. [Posiadanie narzędzi do włamań (np. wiertło, wytrych)] 5 Lat | 1.000$
 47. 18. [Noszenie ubioru przeznaczonego dla jednostek wojskowych (np. kamizelki,hełmy kuloodporne)] 5 Lat | 5.000$
 48. 19. [Pobicie funkcjonariusza LSPD] 7 Lat | 3.000$.
 49.  
 50. Przestępstwa związane z bronią i nielegalnymi substancjami
 51. <Posiadanie ponad nielegalnych substancji:>
 52.  
 53. 1. [Marihuana (5g lub 1 paczka dozwolona)]    5-10 Lat | 2.000$ - 5.000$ | Konfiskata
 54. 2. [Metaamfetamina]    5-15 Lat | 3.000-7.000$ | Konfiskata    Kara zależna od ilości
 55. 3. [Kokaina]    5-15 Lat | 4.000$-10.000$ | Konfiskata    Kara zależna od ilości
 56. 4. [Handel narkotykami miękkimi (marihuana)]   10 Lat | 2.000$ | Konfiskata
 57. 5. [Handel narkotykami twardymi (meta, kokaina)]    15 Lat | 5.000$ | Konfiskata
 58.  
 59. == Broń palna ==
 60.  
 61. 1. [Posiadanie broni bez zezwolenia]    10 lat | 2.000$ | Konfiskata
 62. 2. [Posiadanie nielegalnej broni długiej (np. smg, karabin, obrzyn)] 15 Lat | 5.000$ | Konfiskata
 63. 3. [Posiadanie nielegalnej broni krótkiej (np. ciężki pistolet, pistolet bojowy)] 10 Lat | 3.500$ | Konfiskata
 64. 5. [Groźby przy użyciu broni]   10 lat | Grzywna 3.000$ | Konfiskata broni    Kara zależna od rodzaju użytej broni (biała, krótka, długa)  
 65.  
 66. Ciężkie przestępstwa
 67.  
 68. 1. [Ucieczka przed policją]    5 Lat | 4.000$
 69. 2. [Ucieczka z miejsca zdarzenia]    5 Lat | 4.000$
 70. 3. [Porwanie]    10-20 Lat | 5.000$
 71. 4. [Pomoc w ucieczce]    10 lat | 3.000$
 72. 5. [Współudział w przestępstwie]    10-20 Lat | 6.000$    Wysokość wyroku zależna od rodzaju przestępstwa
 73. 6. [Napad na sklep z bronią w ręku]    15 Lat | 15.000$
 74. 7. [Napad na bank, jubilera lub jacht z bronią w ręku]    30 Lat | 20.000$
 75. 8. [Napad na Merryweather z bronią w ręku] 40 Lat | 25.000$
 76. 9. [Napad na Humane Labs z bronią w ręku]   40 Lat | 25.000$
 77. 10. [Prowokacja policji]    1.000$-4.000$ | 5 Lat    (Więzienie tylko w przypadku bardzo chamskich prowokacji)
 78. 11. [Próba napadu/napaści]    6.000$ | 5 Lat
 79. 12. [Podszywanie sie pod funkcjonariusza LSPD]    10 Lat | 4.000$
 80. 13. [Terroryzm]     10-15 Lat | 15.000$
 81. 14. [Nękanie obywatela/obywatelki]    3.000$
 82. 15. [Bezpodstawne użycie broni]    5 lat | 3.000$ | Konfiskata
 83. 16. [Próba odbicia konwoju]    15 Lat | 5.000$
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top