HrabeMi

JSON controller

Jan 13th, 2021 (edited)
753
20 hours
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package cz.vse.java.zavl03.logika;
 2.  
 3. import java.io.FileWriter;
 4. import java.io.IOException;
 5. import org.json.simple.JSONObject;
 6. import org.json.simple.parser.JSONParser;
 7. import java.io.FileNotFoundException;
 8. import java.io.FileReader;
 9. import org.json.simple.parser.ParseException;
 10.  
 11.  
 12. /**
 13.  * Kód převzat z: https://howtodoinjava.com/java/library/json-simple-read-write-json-examples/
 14.  *
 15.  * Třída JSONController je určena pro práci s úložištěm.
 16.  */
 17. public class JSONController {
 18.  
 19.     private String filePath;
 20.     private JSONObject data;
 21.  
 22.     /**
 23.      * Konstruktor
 24.      * Ukládá obsah souboru s informaci o uživatelích
 25.      *
 26.      * @param filePath
 27.      */
 28.     public JSONController(String filePath){
 29.         this.filePath = filePath;
 30.         data = readJSON();
 31.     }
 32.  
 33.     public void updateUserData(Uzivatel uzivatel) {
 34.         JSONObject userDetails = registerUser(uzivatel);
 35.         if(data == null){
 36.             data = new JSONObject();
 37.         }
 38.         data.put(uzivatel.getEmail(), userDetails);
 39.         writeJSON(data);
 40.     }
 41.  
 42.     /**
 43.      * Uložení do souboru
 44.      * @param userObject
 45.      */
 46.     public void writeJSON(JSONObject userObject) {
 47.         //Write JSON file
 48.         try (FileWriter file = new FileWriter(filePath)) {
 49.  
 50.             file.write(userObject.toJSONString());
 51.             file.flush();
 52.  
 53.         } catch (IOException e) {
 54.             e.printStackTrace();
 55.         }
 56.     }
 57.  
 58.     public JSONObject registerUser(Uzivatel uzivatel) {
 59.         JSONObject userDetails = new JSONObject();
 60.  
 61.         userDetails.put("username", uzivatel.getUsername());
 62.         userDetails.put("email", uzivatel.getEmail());
 63.         userDetails.put("password", uzivatel.getHeslo());
 64.  
 65.         return userDetails;
 66.     }
 67.  
 68.     public JSONObject readJSON() {
 69.         JSONParser jsonParser = new JSONParser();
 70.         try (FileReader reader = new FileReader(filePath)) {
 71.             //Read JSON file
 72.             Object obj = jsonParser.parse(reader);
 73.  
 74.             JSONObject userList = (JSONObject) obj;
 75.  
 76.             return userList;
 77.  
 78.         } catch (FileNotFoundException e) {
 79.             e.printStackTrace();
 80.         } catch (IOException e) {
 81.             e.printStackTrace();
 82.         } catch (ParseException e) {
 83.             e.printStackTrace();
 84.         }
 85.         return null;
 86.     }
 87. }
 88.  
RAW Paste Data